UGOSZCZ (3,0 km.)


Wieś wzmiankowana w 1418 roku przy okazji sporu prowadzonego przez Mikołaja Ugoskiego. Do Ugoskich należała również w XVI w. W końcu XVII w. była własnością Piegłowskiego i Radziemskiej a następnie Zielińskich. W majątku brata Jana Zielińskiego ukrywał się w czasie wojny północnej arcybiskup lwowski Konstanty Zieliński herbu Świnka. W 1796 roku Jadwiga Zielińska sprzedała dobra ugoskie Ludwikowi Borzewskiemu. Od tego czasu do 1939 roku majątek znajdował się w rękach Borzewskich herbu Lubicz. W 1877 roku dobra ugoskie obejmowały Ugoszcz, Dąbrówkę i Julianowo. Na tym terenie jest pałac z II połowy XIX w., eklektyczny, w którym obecnie ma siedzibę Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", zespół obiektów pofolwarcznych z II połowy XIX w., park pałacowy, krajobrazowy z XIX w. rozciągający się do jeziora Ugoskiego, w którym znajdują się drzewa liczące 100-150 lat z okazami liczącymi około 200 lat oraz ogrodzenie parkowe z bramą z XIX wieku. W latach 1824 - 1825 w pałacu koncertował młody Fryderyk Chopin, który wymienił wieś w swojej korespondencji. Ponadto we wsi znajduje się Szkoła Podstawowa, kaplica - filia Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rużu i kompleks sportowy przyszkolny oraz wiejski (boisko piłki siatkowej). Przez wieś przebiegają także dwie piękne aleje wysadzone drzewami.