TRĄBIN (32,0 km.)


Trąbin był własnością biskupią do 1796 roku, w tym czasie dobra trąbińskie były wydzierżawione m.in. Tomaszowi Murzynowskiemu w 1732 roku, Piotrowi Sumińskiemu do końca XVIII w. W okresie lat 1807-1813 właścicielem dóbr Trąbin był marszałek francuski Andre Massena, który otrzymał je z nadania Napoleona I Bonapartego. W 1836 roku car Mikołaj I nadał dobra trąbińskie oficerowi rosyjskiemu Demetriuszowi Własowowi. W rękach Rosjan majątek znajdował się do wybuchu I wojny światowej. Okres międzywojenny dla majątku był czasem powolnej parcelacji. Tutaj zwraca uwagę zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem Św. Antoniego wzniesiony w latach 1878-1881 z cegły, wolnostojąca dzwonnica ceglana z 1891 roku, cmentarz parafialny założony w II połowie XIX w. z ciekawymi grobowcami Piwnickich, Abczyńskich, Rościszewskiej i Koskowskiego. W pobliżu las bukowy z pomnikowymi drzewami. Ponadto w tej miejscowości można zobaczyć głaz narzutowy o obwodzie około 9m.