OKONIN (7,5 km.)


Osada wymieniana w XVI w. jako należąca do Jakuba Okońskiego herbu Nałęcz . W latach 1543 - 1547 była własnością 5 synów Okońskiego. Jako właściciele części wsi są jeszcze notowani w końcu XVII w. W 1748 roku właścicielem jest Michał Mazowiecki herbu Dołęga, w 1775 roku Jan Pląskowski a w 1789 roku Franciszek Kozicki. Od 1796 roku należała do Borzewskich z Ugoszcza. Znajduje się tu jezioro Okonin o powierzchni ok.10 ha, w części południowej wsi strefa obszaru chronionego krajobrazu "Drumliny Zbójeńskie" oraz las zajmujący powierzchnię około 195 ha.Na uwagę zasługuja tereny otaczające jezioro Okonin, które charakteryzuja się bardzo urozmaicona rzeźbą i budową geologiczną.