OBORY (9,0 km.)


Wieś położona w sąsiedniej gminie Zbójno. Tutaj znajduje się słynne Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej (XVII-XVIII wiek) z cudami słynącą Pietą. Tutaj też jest zespół klasztorny Ojców Karmelitów Trzewiczkowych. Obok zespołu klasztornego tzw. "Kalwaria" z ciekawymi kaplicami rodziny Borzewskich, Engestrom, Bartel oraz dwupiętrowymi katakumbami z XIX wieku. Przed laty wieś ta należała do rodziny Łochockich, później jej posiadaczem był Łukasz Rudzowski z Murzynowa, który wraz z małżonką Anną postanowili ufundować na górze Grodzisko kościół z klasztorem dla karmelitów trzewiczkowych. W 1612 roku Łukasz Rudzowski zmarł, wkrótce też spłonął drewniany kościół. Ponownie kościół wzniesiono w latach 1617-1618, też jako drewniany. Stopniowo od 1642 roku kościół drewniany zastępowano murowanym. Po śmierci małżeństwa Rudzowskich zapisano wieś i najbliższą okolice karmelitom. W końcu XVIII w. dobra klasztorne obejmowały: Obory, Głęboczek. Rochal, Rudziska oraz Stalmierz. Miejscem szczególnym jest sanktuarium Maryjne - barokowy kościół z połowy XVII w., wraz z murowanym klasztorem z I połowy XVIII w. W głównym ołtarzu znajduje się cudami słynąca Pieta koronowana w 1976 roku przez Prymasa Tysiąclecia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Obok Karmelu oborskiego wzgórze nazywane "Kalwarią", na którym znajduje się cmentarz z ciekawymi grobowcami okolicznej szlachty oraz piętrowymi katakumbami gdzie także spoczywają szczątki okolicznej szlachty. Na cmentarzu wznoszą się również kaplice rodzinne: Borzewskich, Engestromów oraz Barthelów. Sanktuarium Oborskie jest miejscem, do którego przybywają pielgrzymi z całej Polski, a także z zagranicy.