JULIANOWO (5,5 km.)


Folwark julianowski został założony na początku lat 30-tych XIX w. przez Antoniego Borzewskiego z Ugoszcza. Do czasu wybuchu II wojny światowej należał do dóbr Ugoszcz. Jest tu kapliczka przydrożna kamienna z żeliwnym krzyżem z 1904 r.