JEZ. TRĄBIŃSKIE


Jest typowym jeziorem rynnowym o długości 2740 m. i szerokości 260 m. Stoki misy jeziornej są bardzo strome, natomiast dno jest w miarę płaskie i charakteryzuje się tym, że składa się ono z trzech basenów o zmniejszającej się maksymalnej głębokości od południa ku północy.