JEZ. OSTROWICKIE


Jezioro Ostrowickie położone jest na falistej wysoczyźnie morenowej, na obszarze Pojezierza Dobrzyńskiego, zaliczanego do Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Usytuowany jest w górnym fragmencie dorzecza rzeki Ruziec , lewobrzeżnego dopływu Drwęcy, który jest dopływem Wisły. Zwierciadło wody tego jeziora położone jest na wysokości 109m npm. Jezioro Ostrowickie jest jeziorem zaporowym. Jego dno jest odpowiednio do rzeźby powierzchni, urozmaicone dwiema głębinami w środkowej i południowej jego części. Powierzchnia jego wynosi 46,3 h. Największe zagłębienie wynoszące 12,7m znajduje się w południowej części akwenu. srednia jego głębokośc wynosi 5,8m. Misa jeziorna magazynuje 2676,8 tys.m sześciennych wody. Jezioro to ma kształt wydłużony z niewieklą zatoka w częsci północnej. Dwa półwyspy wcinające się od zachodu i południa urozmaicają kształt misy jeziornej, tak że przypomina ona nieco literę "S".

Roślinnośc wynurzona zajmuje powierzchnię około 6 h. Jej maksymalny zasięg dochodzi do 1m głębokości. W jej skład wchodzą głównie: pałka wąskolistna, tatarak, sitowie i trzcina jeziorna. Roślinnośc zanurzona ciągnie się wąskim przerywanym pasem wzdłuż linii brzegowej jeziora. W jej skład wchodzi głównie: rdestnica rogatek.