GULBINY (29,0 km.)


Wieś na północnym krańcu jez. Trąbińskiego. Około 1564 wieś stanowiła własność Balińskich i Sierakowskiego. Od 1673 roku majątek gulbiński należał do Jakuba Rokitnickiego. W dalszej kolejności należał do Nicborskiego, Orsettiego a od 1789 roku dobra przeszły do Ignacego Piwnickiego. W okresie wakacji 1824-1825 w Gulbinach przebywał młody Fryderyk Chopin, który był gościem Alojzego Piwnickiego. Od 1925 roku Brzeziccy stali się właścicielami majątku do czasu wybuchu II wojny światowej. W 1939 roku podczas balu w pałacu przebywał w nim na zaproszenie właścicieli gen. Władysław Anders. Warto tutaj obejrzeć pozostałości parku podworskiego z unikalnymi okazami drzew na prawym brzegu jez. Długie. Park ten wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków.