BRZUZE (0,0 km.)


Wieś, w której znajduje się siedziba Urzędu Gminy Brzuze. Pierwsze wiadomości pochodzą z I połowy XIV w. i są zawarte w dokumencie książąt dobrzyńskich Bolesława i Władysława z 1307 roku. W 1497 roku część wsi skonfiskowano Mateuszowi Brzuskiemu za niestawienie się na wyprawę wojenną. Część tę otrzymał Mikołaj Radzikowski z Radzików. Około 1564 roku część wsi i karczma znajdowała się w rękach Bartłomieja Kiełpińskiego. Pod koniec XVII w. właścicielami wsi byli: Dobrscy, Brzoski oraz Dąbrowski. W I połowie XVIII w. stanowiła własność Kazimierza Rościszewskiego a od 1762 roku Jana Przeciszewskiego. W XIX w. majątek brzuski należał kolejno do Romockich, Rutkowskich oraz Dziewanowskich. Ostatnim właścicielem był Edmund Szatkowski. W Brzuzem znajduje się park podworski, krajobrazowy z II połowy XIX w., jezioro Brzuskie z niezadrzewionymi brzegami, które zajmuje powierzchnię 17 ha oraz max. głębokość 8 m., kapliczka przydrożna kamienna z żeliwnym krzyżem z 1901 roku, pomost kąpielowy i plaża.