Facebook

Prace na drodze Studzianka-Przyrowa

Położono masę bitumiczną na odcinku drogi gminnej Studzianka-Przyrowa. Pozostała do ułożenia kostka kamienna na pozostałej części drogi.

image

Przebudowa drogi w Żałem

Trwa przebudowa drogi dojazdowej w Żałem (Kozia). Roboty polegają na ułożeniu warstwy kamienia tłuczniowego grubości 5 cm oraz ułożeniu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 3 cm po zagęszczeniu. Długość odcinka to 215 mb. o szerokości 2,5 mb.

image

Przebudowa drogi w Lisiakach

Zakończono II etap przebudowy drogi dojazdowej w Lisiakach, na odcinku 104 mb. (szerokość 4 mb.). Prace polegały na wykonaniu warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz warstwy ścieralnej z masy SMA.

image

Postępuje budowa sali

Budowa sali gimnastyczno-rekreacyjnej w Radzynku trwa. Z dnia na dzień widać efekty prac. Wykonawcą zadania jest firma MIGBUD z Lipna.

image

Droga Ugoszcz-Dąbrówka

Zakończony został główny etap przebudowy drogi gminnej Ugoszcz-Dąbrówka na odcinku 1250 mb. W ramach przebudowy wykonano podbudowę kamieniem tłuczniowym oraz położono masę mineralno-bitumiczną. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie.

image

Przebudowa drogi gminnej

Dobiega końca przebudowa drogi gminnej Radzynek-Okonin na odcinku 1835 mb. Przebudowa polega na wyrównaniu podbudowy drogi kamieniem tłuczniowym oraz położeniu warstwy mineralno-bitumicznej. Zadanie realizowane jest ze środków gminy, a wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie.

image

Prace na drogach

Trwa przebudowa drogi gminnej Ugoszcz-Dąbrówka. 6 września 2014 roku wykonane zostały prace remontowe nawierzchni i ułożono masę mineralno-asfaltową.

image

Przebudowana droga w Trąbinie

Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Trąbin. Nowy odcinek ma długość 750 m. Zakres robót obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem tłuczniowym, wykonanie zjazdów i warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. Jest to jeden z dziesięciu odcinków dróg zaplanowanych do realizacji w gminie na 2014 rok.

image

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Azbest 2018
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości