Facebook

Dalszy remont domu kultury w Ostrowitem

24 lutego 2015 roku podpisana została umowa pomiędzy gminą Brzuze, a firmą LUXCOM Mateusz Ruczyński na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania "Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem". Przeprowadzone prace będą kolejnym etapem remontu obiektu. Wykonawca wyłoniony został w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

II etap budowy sali w Radzynku

18 lutego 2015 roku podpisana została umowa pomiędzy gminą Brzuze, a Konsorcjum Firm F.U.H "RABUD" Rafał Działdowski z Golubia-Dobrzynia oraz "ELTOP" sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski z Torunia na realizację II etapu dobudowy sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku. Przypomnijmy, że wykonawca wyłoniony został w wyniku naboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Wybrany wykonawca na realizację II etapu sali w Radzynku

Wybrana została najkorzystniejsza oferta na wykonanie zadania pod nazwą "Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku - II etap". Spośród 5 firm biorących udział w przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm F.U.H. "RABUD" Rafał Działdowski z Golubia-Dobrzynia i "ELTOP" sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski z Torunia. Wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania "Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku domu kultury w Ostrowitem". Ofertę złożyło 6 firm.

Azbest 2015 – nabór wniosków

Przypominamy, że 16 lutego 2015 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie w 2015 roku dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brzuze (pok. nr 1) - druki dostępne są w urzędzie gminy oraz do pobrania tutaj.

Podpisane umowy na realizację dwóch ważnych zadań

27 stycznia 2015 roku wójt gminy Jan Koprowski podpisał umowy - przy kontrasygnacie skarbnika gminy Anny Szabat - z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację dwóch projektów tj. "Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenia wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem" oraz "Dobudowa sali wielofunkcyjnej z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku - etap II". Oba zadania oznaczają kontynuację wcześniej rozpoczętych przez gminę przedsięwzięć. Realizowane będą w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Remont domu kultury - kolejny etap

20 stycznia 2015 roku wójt gminy Brzuze ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku domu kultury w Ostrowitem". Prace obejmować będą między innymi roboty rozbiórkowe, ścianki działowe, tynki, stolarkę, malowanie, posadzki, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację c.o., instalację elektryczną. Wykonanie zadania objętego przetargiem, będzie realizacją kolejnego etapu remontu domu kultury.

Ogłoszony przetarg na dobudowę sali w Radzynku - II etap

W piątek 16 stycznia 2015 roku wójt gminy Brzuze ogłosił przetarg na realizację zadania pod nazwą "Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku - II etap". Prace obejmować będą między innymi stolarkę okienną i drzwiową, podłoża i posadzki, tynki i okładziny, wejście oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, elewacje, instalację kanalizacyjną wewnętrzną, instalację wodociągową wewnętrzną i ogrzewanie.

Azbest 2015 – nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze uprzejmie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W związku z tym prosimy zainteresowanych mieszkańców gminy o składanie wniosków do 16 lutego 2015 roku. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze (pok. nr 1) oraz do pobrania tutaj.

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości