Facebook

Inwestycje w OSP Giżynek

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżynku zamontowano nową bramę garażową. Realizacja zadania możliwa była dzięki dotacjom udzielonym ze środków Gminy Brzuze oraz budżetu państwa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Samorząd gminy przygotował również projekt budowy garażu, która może zostać rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania na ten cel.

image

Kolejna droga w budowie

Na początku września 2017 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne na odcinku drogi gminnej Kleszczyn-Małe Pole. Ta infrastrukturalna inwestycja realizowana jest dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego. Odbiór prac, które w wyniku postępowania przetargowego, zlecone zostały Przedsiębiorstwu Robót Drogowych z Lipna przewidziany jest na październik.

image

Nowa nawierzchnia z Okonina do Obór

W połowie sierpnia rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące remontu drogi gminnej Okonin-Obory, w wyniku którego wykonanie prac modernizacyjnych powierzono firmie Mar-Dar z Makówca. Na początku września 2017 r. podbudowa drogi została nawieziona kamieniem, a w kolejnym etapie ułożono nawierzchnię. Prace remontowe zostały ukończone, a w najbliższych dniach przewidziany jest odbiór drogi.

image

Współpraca w remoncie drogi wojewódzkiej

W Ugoszczu, na drodze wojewódzkiej, zakończyły się trwające od połowy sierpnia 2017 r. prace remontowe,  polegające na przebudowie oraz poprawie odwodnienia drogi. Inwestycja została zrealizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na wniosek i przy współudziale gminy Brzuze.

image

Zakończenie budowy trzech gminnych dróg

5 września 2017 r. dokonano odbioru trzech zmodernizowanych dróg w gminie Brzuze. Zakończono prace na 865-metrowym odcinku drogi z Ostrowitego do Łączonka. W ramach prac trwających od lipca br. poszerzono drogę i zbudowano pobocza, wykonano przepust oraz zjazdy do posesji i na pola. Na przygotowanej podbudowie zostały ułożone dwie warstwy masy bitumicznej, a wyremontowana droga zyskała również oznakowanie pionowe. Dzięki oddanej do użytku drodze polepszyła się dostępność komunikacyjna Łączonka, Gulbin i Ostrowitego. Kolejną z dróg gminnych, której dokonano odbioru jest malownicza alejka prowadząca do zabytkowego parku w Gulbinach. Na wyremontowanym odcinku ułożono z końcem lipca nową nawierzchnię, a w ostatnim czasie zbudowano pobocza i zjazdy. W Żałem-Lisie Jamy, oddano do użytku trasę na odcinku 600 metrów. W wyniku prac modernizacyjnych gruntową nawierzchnię, na zeszłorocznej podbudowie, pokrył asfalt. Do posesji wykonano również zjazdy.

image

Nowy parking w OSP Żałe

W Żałem zakończyły się prace modernizacyjne na terenie OSP. Prawie 150 m2 kostki brukowej zostało ułożonej na parkingu oraz we wjeździe na posesję.  W chwili obecnej trwa modernizacja wewnątrz budynku, polegająca na dociepleniu dachu w części sanitarnej.

image

Modernizacja drogi w Gulbinach

Trwają prace remontowe na drodze gminnej w Gulbinach. Uliczka prowadząca  do zabytkowego parku zyskała z końcem lipca nową nawierzchnię. W najbliższym czasie wykonane zostaną pobocza oraz zjazdy do posesji. Budowa ta jest jedną z inwestycji drogowych realizowanych w 2017 r. w gminie Brzuze. W celu poprawy dostępności komunikacyjnej Łączonka i Gulbin rozpoczęta została też budowa drogi gminnej z Ostrowitego przy buczynie.

image

Realizacje drogowych przedsięwzięć

Obecnie, na terenie gminy Brzuze, trwają prace modernizacyjne na kilku gminnych drogach. Na odcinku drogi Ostrowite-Łączonek wykonano większość zaplanowanych prac m.in.: poszerzono drogę oraz pobocza, wykonano przepust oraz ułożono, na przygotowanej podbudowie, jedną bitumiczną warstwę. W najbliższych dniach dokończona zostanie budowa pobocza i zjazdów, a także ułożona będzie ostatnia mineralno-bitumiczna warstwa ścieralna jezdni.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości