Facebook

Nowe parkingi i drogi wewnętrzne

Wśród aktualnych  działań inwestycyjnych realizowanych przez samorząd gminy Brzuze znajduje się budowa drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej w Trąbinie oraz parking i miejsce manewrowe dla autobusu szkolnego przy SP w Ugoszczu. Całość prac polegających na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej wykonują pracownicy gminy i szkół.

image

Podbudowa drogi w Mościskach

Trwa przygotowanie podbudowy na drodze gminnej w sołectwie Przyrowa-Mościska. Droga prowadzi z Mościsk do Ostrowitego. Po zakończeniu prac przygotowawczych ułożona zostanie masa bitumiczna. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na wrzesień.

image

Parking szkolny po nowemu

Przy Szkole Podstawowej w Trąbinie trwają prace związane z rozbudową parkingu i placu manewrowego. Jest to jedna z inwestycji wykonywanych przy szkołach podstawowych, które zostały zaplanowane na 2018 rok. Rozbudowa infrastruktury i zagospodarowanie terenu ukierunkowane są na poprawę estetyki, bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu miejsc publicznych. Prace inwestycyjne prowadzone są również w pozostałych placówkach oświatowych gminy.

image

Nowy parking w Ugoszczu

W Ugoszczu na parkingu szkoły podstawowej układana jest kostka brukowa. Do realizacji przygotowane są również kolejne odcinki chodników i ścieżek przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wewnętrzne alejki i drogi dojazdowe na terenie całej gminy o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną m.in. chodniki przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem oraz powiatowych w Okoninie i Żałem. Do najważniejszych celów tych prac należy poprawa bezpieczeństwa użytkowników, standardu dróg i placów oraz poprawa estetyki miejscowości. Temu samemu celowi służą przygotowania do budowy oświetlenia drogowego przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem.
- Budowę i modernizację dróg zaplanowaliśmy we wszystkich miejscowościach. Ogłaszamy kolejne przetargi. Jednak to nie jedyne ważne inwestycje gminne. Konieczna jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja i wyposażenie świetlic i domów kultury. Składamy obecnie kolejny wniosek o dofinansowanie przebudowy domu kultury w Ostrowitem. Oczekujemy też na rozstrzygnięcie konkursu na wyposażenie tego obiektu. Gmina zajmuje wysoką pozycję na wstępnej liście rankingowej – dodaje wójt.

image

Nowy skwer w Ostrowitem

W maju rozpoczęto prace na nowopowstającym skwerze w Ostrowitem pomiędzy drogą wojewódzką a jeziorem. Zadanie zostało podzielone na etapy. Kilka lat wcześniej uporządkowany został teren. Przed kilkoma dniami zdemontowano dotychczasowy obiekt handlowy przy przystanku, który wcześniej już przestał pełnić swoje funkcje i obecnie negatywnie wpływał na estetykę wsi. Tegoroczne działania będą polegały na dalszym wyrównaniu powierzchni, zagospodarowaniu terenu i wprowadzaniu zieleni. Nad jeziorem w czerwcu pobudowany zostanie drewniany pomost rekreacyjny. Niektóre prace przewidziane są na lata następne. Zanim zostanie rozbudowana infrastruktura, 27 maja br. przeprowadzona zostanie impreza Lokalnej Grupy Działania pn. "Patrol historyczny", w której organizacji uczestniczy również Gmina Brzuze. Serdecznie zapraszamy!

image

Rozbudowa infrastruktury drogowej rozpoczęta

Budową chodnika przy drodze gminnej Ostrowite-Studzianka samorząd gminy Brzuze rozpoczął rozbudowę infrastruktury drogowej w 2018 r. Do realizacji przygotowane są również kolejne odcinki chodników i ścieżek przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz parkingi, wewnętrzne alejki i drogi dojazdowe na terenie całej gminy o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną m.in. chodniki przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem. Do najważniejszych celów tych prac należy poprawa bezpieczeństwa użytkowników i standardu dróg oraz poprawa estetyki miejscowości.

image

Inwestycje na początek roku

5 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji gminnych w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Dzięki udziałowi w projekcie, w Brzuzem, Ostrowitem i Ugoszczu powstaną siłownie plenerowe oraz dwa pomosty rekreacyjno-wędkarskie (w Ostrowitem i Trąbinie).

Remont drogi coraz bliżej

Gmina Brzuze, jako jedyna w powiecie rypińskim, otrzymała dofinansowanie z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Złożony jesienią ubiegłego roku wniosek o dotację na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite-Mościska na odcinku 2+035 km uzyskał pozytywną ocenę  i znalazł się na wysokiej pozycji rankingowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Remont zakłada ułożenie dwóch warstw  masy bitumicznej, budowę skrzyżowań i zjazdów na posesje. W ramach realizacji projektu powstanie również chodnik i przejście dla pieszych oraz przydrożne oświetlenie, dzięki którym poprawie ulegnie bezpieczeństwo pieszych i kierowców. W wyniku postępowania przetargowego realizacji zadania podejmie się firma PRD z Lipna.

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości