Facebook

Odbiór sali w Radzynku

19 maja 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pod nazwą "Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku - II etap". Wykonawcą zadania było Konsorcjum Firm: F.U.H. "RABUD" Rafał Działdowski z Golubia-Dobrzynia i "ELTOP" sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski z Torunia. Odebrana inwestycja jest jedną z kluczowych w gminie i wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu.

image

Rozbudowa SUW Trąbin

W związku z planowanym zwiększeniem mocy urządzeń wydobywczych wody, na terenie Stacji Uzdatniania Wody Trąbin, wykonywany jest projekt geologiczny niezbędny do wykonania drugiej studni na terenie tamtejszego SUW. Realizacja projektu pozwoli na określenie lokalizacji oraz głębokości i zapewni możliwie maksymalny stopień pozyskania wody. Budowa studni będzie jednym z elementów składowych inwestycji realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem na terenie gminy, umożliwiających stałe i równomierne dostarczanie wody do wszystkich odbiorców.

image

Budowa sali w Radzynku

Dobiega końca budowa sali gimnastycznej w Radzynku. Jest to bardzo znacząca inwestycja gminna, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom miejscowej społeczności. Przewiduje się oddanie do użytku obiektu na 1 września 2015 roku.

image

Budowa sali w Radzynku

Trwają prace wykończeniowe przy budowie sali gimnastycznej w Radzynku. Planowany termin realizacji zadania przypada na 30 kwietnia 2015 roku.

image

Dalszy remont domu kultury w Ostrowitem

Trwają dalsze prace remontowe w budynku domu kultury w Ostrowitem. W ramach realizowanego zadania wykonano nową instalację wodną oraz elektryczną. Obecne prace wykonywane są w ramach projektu pod nazwą "Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem".

image

Przetarg na odpady komunalne

Wójt Gminy Brzuze ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzuze. Termin składania ofert upływa 20 marca 2015 roku.

Azbest 2015

26 lutego 2015 roku Gmina Brzuze złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie demontażu, transportu i utylizacji azbestu na terenie gminy. Do urzędu gminy wpłynęło 29 wniosków w tej sprawie.

Dalszy remont domu kultury w Ostrowitem

24 lutego 2015 roku podpisana została umowa pomiędzy gminą Brzuze, a firmą LUXCOM Mateusz Ruczyński na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania "Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem". Przeprowadzone prace będą kolejnym etapem remontu obiektu. Wykonawca wyłoniony został w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości