Facebook

Nowa altana w Piskorczynie

Trwa budowa nowej altany przy świetlicy wiejskiej w Piskorczynie. Zadanie wynika z inicjatywy mieszkańców wsi i finansowane jest ze środków funduszu sołeckiego. Warto zaznaczyć, że na terenie gminy realizowanych jest wiele innych przedsięwzięć finansowanych z tego funduszu i wychodzących naprzeciw potrzebom mieszkańców.

image

Dokończona droga Giżynek-Ruże

Dokończona została budowa drogi gminnej Giżynek-Ruże. Inwestycja wykonana została przez Gminę Zbójno na odcinku położonym we wsi Ruże. Dobudowany fragment był od lat oczekiwany przez mieszkańców gminy Brzuze oraz Zbójno i zapewni płynny przejazd między innymi do kościoła w Rużu.

image

Doposażanie oddziałów przedszkolnych

Zakończyła się realizacja II etapu projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Brzuze". Place zabaw przy szkołach w Radzynku, Trąbinie i Ugoszczu zostały wzbogacone o nowe urządzenia, takie jak między innymi: lokomotywa i wagoniki, zjazdy linowe, huśtawki i altany. Przypomnijmy, że w ramach realizowanego zadania w oddziałach przedszkolnych wymienionych szkół dostosowane zostały toalety do potrzeb dzieci, zakupione nowe meble oraz inny sprzęt, a także doposażone kuchnie.

image

Usuwanie wyrobów azbestowych

16 listopada 2015 roku upływa określony w umowie zawartej pomiędzy gminą Brzuze a firmą, termin demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2015 roku. Przypomnijmy, że złożono w tej sprawie 28 wniosków.

Sygnalizacja świetlna w Ostrowitem

Rozpoczął się montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy gimnazjum w Ostrowitem. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy udziale gminy Brzuze. Przygotowanie projektu samorząd rozpoczął w 2014 roku. Wynikało to z wniosków składanych przez mieszkańców, a głównie rodziców uczniów. Wniosek złożony przez gminę spotkał się z pozytywnym przyjęciem i dzięki temu możliwa jest realizacja tego istotnego dla bezpieczeństwa zadania.

image

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Gmina Brzuze przystępuje do kolejnego etapu rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Rozbudowa nastąpi w miejscowościach: Ostrowite, Mościska i Ugoszcz. Jednym z niezbędnych do przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia dokumentów, jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Zakończona przebudowa drogi

Zakończona została przebudowa drogi gminnej Żałe-Piskorczyn, na odcinku Żałe-Kleszczyn. W ramach prowadzonych prac wykonano podbudowę oraz położone zostały dwie warstwy masy bitumicznej. Przedsięwzięcie realizowane było ze środków gminy przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego.

image

Nowy wniosek na remont drogi

Remonty i modernizacje dróg są priorytetem w realizacji zadań przez gminę Brzuze. W związku z ogłoszonym naborem wniosków na 2016 rok, w ramach wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie remontu drogi gminnej Żałe-Radzynek.

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości