Facebook

Nowe inwestycje drogowe

25 maja 2016 roku Gmina Brzuze podpisała umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 12023C Łączonek-Ostrowite od km 0+000 do km 0+865”. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” ma na celu poprawę standardu przejazdu na odcinku 0,865 kilometra łączącego miejscowości Łączonek i Ostrowite z drogą powiatową nr 2204C. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW na lata 2014 – 2020.

Więcej gruntów gminnych

13 maja 2016 r. wójt Jan Koprowski podpisał akty notarialne, na nieodpłatne nabycie przez gminę gruntów, z przeznaczeniem na powiększenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marianowie oraz na poszerzenie dróg gminnych w miejscowościach Żałe i Przyrowa. To już kolejne grunty w tym roku przekazane przez mieszkańców gminy na cele społeczne.

Prace w ramach funduszy sołeckich

Sołectwa rozpoczęły realizację zadań przewidzianych w ramach środków funduszu sołeckiego, wydzielonego w budżecie gminy Brzuze. Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem trwają prace przy budowie parkingu, wjazdu do garażu, a także utwardzanie terenu przeznaczonego na cele rekreacyjne. Jest to jedna z wielu inwestycji zaplanowanych z udziałem funduszu sołeckiego w gminie na 2016 r.

image

Sala w Radzynku wyposażona

Zakończono realizację dostaw sprzętu sportowego na wyposażenie nowej sali gimnastycznej w SP w Radzynku. Szkoła wzbogaciła się o zestaw do unihokeja, badmintona, linę do przeciągania oraz pachołki, pałeczki sztafetowe i piłki lekarskie, piłki do koszykówki, piłki nożnej, siatkowej oraz ręcznej, a także niezbędne podczas gimnastyki korekcyjnej piłki skaczące. Z nowego sprzętu korzystają uczniowie podczas zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.
Zakup był możliwy dzięki środkom, które Gmina Brzuze pozyskała z subwencji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

image

Nowe meble w domu kultury

Trwa wzbogacanie wyposażenia domu kultury w Ostrowitem. W ramach środków funduszu sołeckiego zakupione zostały nowe drewniane stoły oraz krzesła.

image

Grunty na poszerzenie drogi

29 grudnia 2015 r. wójt Jan Koprowski podpisał akt notarialny na nabycie przez gminę kolejnych działek, przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej Ostrowite-Łączonek. Rozpoczęcie prac budowlanych na pierwszym odcinku przewidywane jest w 2016 r. w przypadku uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakończone inwestycje w Trąbinie

W drugiej połowie grudnia zakończone zostały prace inwestycyjne przy Szkole Podstawowej w Trąbinie. Przed głównym wejściem do szkoły ułożono kostkę brukową, mającą na celu poprawę estetyki i bezpieczeństwa. Wcześniej zamontowano nowe urządzenia i powiększono plac zabaw. Znacznie poprawiono również wyposażenie klas. Rozwój bazy szkoły jest wynikiem realizowanych przez Gminę Brzuze projektów z wykorzystaniem środków unijnych.

image

Nowa altana w Somsiorach

Na skwerze przy świetlicy wiejskiej w Somsiorach trwa budowa nowej altany w kompleksie z placem zabaw. Jest to przedsięwzięcie realizowane ze środków funduszu sołeckiego i wychodzące naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Poprzez inwestycję rozwijane są tereny rekreacyjne gminy.

image

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości