Facebook

Pogoda sprzyja nowym inwestycjom

Na drodze Ostrowite-Łączonek trwa poszerzanie drogi, budowa poboczy i przepustu.  Prowadzone prace przygotowawcze i ziemne związane są z remontem gminnej drogi, na której ułożona zostanie warstwa bitumiczna.  Gmina Brzuze uzyskała dofinansowanie na jej przebudowę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, a zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek-Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” obejmuje pierwszy etap prac  na tej drodze. Zakończenie prac przewidziane jest na wrzesień tego roku.

image

Nowa inwestycja w gminie

W Kleszczynie, na działce o powierzchni 0,6568 ha usytuowanej przy drodze Brzuze-Żałe rozpoczęła się budowa nowej świetlicy. W malowniczo położonym miejscu powstaje miejsce spotkań dla mieszkańców jedynego w gminie sołectwa, które nie posiadało od roku własnego obiektu. W zakresie tegorocznych prac przewidziane jest oddanie budynku w stanie surowym otwartym. Zakończenie budowy planowane jest na 2018-2019 rok i jest uzależnione od możliwości pozyskania dofinansowania na drugi etap prac.
Poprzedni budynek przeznaczony na świetlicę, zgodnie z opinią mieszkańców sołectwa, został sprzedany w celu umożliwienia rozwoju działalności gospodarczej. Z myślą o takich zmianach już w 2014 r. samorząd gminy zakupił działkę przy drodze powiatowej, której zabudowa właśnie się rozpoczęła.

image

OSP Okonin inwestuje

Rozpoczął się kolejny etap prac przy remizie OSP w Okoninie. Przy pomocy środków z funduszu sołeckiego oraz z budżetu gminy Brzuze rozbudowywany jest wjazd na posesję i miejsca parkingowe. Większość prac wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych na podstawie umowy Urzędu Gminy Brzuze z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie.

image

Nowa lokalizacja oddziałów przedszkolnych

Trwają prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ostrowitem mające na celu przygotowanie pomieszczeń na oddziały przedszkolne. W związku z reformą edukacji, klasy I-VII zajmą pomieszczenia dotychczasowego gimnazjum, a przedszkole – siedzibę dotychczasowej szkoły podstawowej. Część prac wykonują pracownicy zatrudnieni przez gminę w ramach robót publicznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie.

image

Inwestycje w stacjach uzdatniania wody

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zdecydował o remoncie działającej niezmiennie od 1967 roku linii technologicznej w stacji uzdatniania wody w Trąbinie. Dzięki zakupionym urządzeniom znacząco poprawiła się jakość wydobywanej wody oraz wydajność stacji. W ramach modernizacji zakupiono i wymieniono 2 filtry ciśnieniowe mieszacz wodno-powietrzny, chlorator oraz dmuchawę napowietrzną.
W ubiegłym roku GZGK w Brzuzem wymienił również pompę oraz orurowanie studni głębinowej w stacji w Ugoszczu.

Remont w Piskorczynie

Trwają prace w świetlicy wiejskiej w Piskorczynie. W ramach środków funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy mieszkańcy odnawiają drewnianą podłogę sali (cyklinowanie i lakierowanie) oraz remontują wnętrza świetlicy.

image

Zakończenie remontu parkingu przy UG

We wtorek 30 maja 2017 r. zakończone zostały prace remontowe prowadzone na parkingu przy Urzędzie Gminy Brzuze. W kolejnych tygodniach odnowieniu poddana zostanie również brama wjazdowa, a następnie podjęte zostaną prace w celu poprawy warunków parkowania przy świetlicy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wszystkie prace wykonują brygady remontowo-budowlane złożone z mieszkańców gminy zatrudnionych przez Urząd Gminy na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie.

image

Budowa altany w Brzuzem

Prace przygotowawcze związane z budową wiaty przy plaży nad jeziorem Brzuze zostały rozpoczęte jesienią ubiegłego roku. W pierwszym etapie ułożono kostkę brukową, a teraz powstaje drewniana altana. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki pracy i zaangażowaniu mieszkańców wsi oraz finansowaniu z funduszu sołeckiego.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości