Facebook

Nowa nawierzchnia z Okonina do Obór

W połowie sierpnia rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące remontu drogi gminnej Okonin-Obory, w wyniku którego wykonanie prac modernizacyjnych powierzono firmie Mar-Dar z Makówca. Na początku września 2017 r. podbudowa drogi została nawieziona kamieniem, a w kolejnym etapie ułożono nawierzchnię. Prace remontowe zostały ukończone, a w najbliższych dniach przewidziany jest odbiór drogi.

image

Współpraca w remoncie drogi wojewódzkiej

W Ugoszczu, na drodze wojewódzkiej, zakończyły się trwające od połowy sierpnia 2017 r. prace remontowe,  polegające na przebudowie oraz poprawie odwodnienia drogi. Inwestycja została zrealizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na wniosek i przy współudziale gminy Brzuze.

image

Zakończenie budowy trzech gminnych dróg

5 września 2017 r. dokonano odbioru trzech zmodernizowanych dróg w gminie Brzuze. Zakończono prace na 865-metrowym odcinku drogi z Ostrowitego do Łączonka. W ramach prac trwających od lipca br. poszerzono drogę i zbudowano pobocza, wykonano przepust oraz zjazdy do posesji i na pola. Na przygotowanej podbudowie zostały ułożone dwie warstwy masy bitumicznej, a wyremontowana droga zyskała również oznakowanie pionowe. Dzięki oddanej do użytku drodze polepszyła się dostępność komunikacyjna Łączonka, Gulbin i Ostrowitego. Kolejną z dróg gminnych, której dokonano odbioru jest malownicza alejka prowadząca do zabytkowego parku w Gulbinach. Na wyremontowanym odcinku ułożono z końcem lipca nową nawierzchnię, a w ostatnim czasie zbudowano pobocza i zjazdy. W Żałem-Lisie Jamy, oddano do użytku trasę na odcinku 600 metrów. W wyniku prac modernizacyjnych gruntową nawierzchnię, na zeszłorocznej podbudowie, pokrył asfalt. Do posesji wykonano również zjazdy.

image

Nowy parking w OSP Żałe

W Żałem zakończyły się prace modernizacyjne na terenie OSP. Prawie 150 m2 kostki brukowej zostało ułożonej na parkingu oraz we wjeździe na posesję.  W chwili obecnej trwa modernizacja wewnątrz budynku, polegająca na dociepleniu dachu w części sanitarnej.

image

Modernizacja drogi w Gulbinach

Trwają prace remontowe na drodze gminnej w Gulbinach. Uliczka prowadząca  do zabytkowego parku zyskała z końcem lipca nową nawierzchnię. W najbliższym czasie wykonane zostaną pobocza oraz zjazdy do posesji. Budowa ta jest jedną z inwestycji drogowych realizowanych w 2017 r. w gminie Brzuze. W celu poprawy dostępności komunikacyjnej Łączonka i Gulbin rozpoczęta została też budowa drogi gminnej z Ostrowitego przy buczynie.

image

Realizacje drogowych przedsięwzięć

Obecnie, na terenie gminy Brzuze, trwają prace modernizacyjne na kilku gminnych drogach. Na odcinku drogi Ostrowite-Łączonek wykonano większość zaplanowanych prac m.in.: poszerzono drogę oraz pobocza, wykonano przepust oraz ułożono, na przygotowanej podbudowie, jedną bitumiczną warstwę. W najbliższych dniach dokończona zostanie budowa pobocza i zjazdów, a także ułożona będzie ostatnia mineralno-bitumiczna warstwa ścieralna jezdni.

image

Tabliczki informacyjne w Radzynku

Na terenie sołectwa Radzynek pojawiło się nowe oznakowanie ułatwiające lokalizację domostw. Podczas zeszłorocznego zebrania mieszkańcy wsi zdecydowali o przeznaczeniu części środków funduszu sołeckiego na zakup informacyjnych tabliczek z numeracją. W najbliższym czasie, w centrum wsi zaplanowane jest również ustawienie mapy sołectwa z numerami posesji.

image

Dofinansowania do nowych przedsięwzięć

11 lipca 2017 r. wójt Jan Koprowski, przy kontrasygnacie skarbnik Anny Szabat, podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy na dofinansowanie dwóch gminnych inwestycji infrastrukturalnych. 
Pierwsza z umów dotyczy dotacji do przebudowy drogi dojazdowej Kleszczyn-Małe Pole. Wsparcie na realizację etapu obejmującego 500-metrowy odcinek tej drogi pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w ramach programu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo”.
Druga umowa reguluje przyznanie środków z dotacji, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w projekcie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja działań, związana jest głównie z budową nowych odcinków w Ostrowitem i Ugoszczu w latach 2017-2019. Pierwszy etap obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami we wsiach: Ostrowite, Brzuze i Ugoszcz został zrealizowany przez gminę w latach 2012-2013.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości