Facebook

Azbest 2018 – nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Właściciele posesji znajdujących się na terenie Gminy Brzuze, zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski o dofinansowanie do 28 lutego 2018 r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze w pokoju nr 1 oraz do pobrania tutaj.

Świetlica w Kleszczynie już pod dachem

W czerwcu br. rozpoczęła się budowa świetlicy, która służyć będzie mieszkańcom sołectwa Kleszczyn. Budynek powstał na ponad półhektarowej działce, leżącej przy drodze powiatowej z Brzuzego do Żałego. Chociaż działka w chwili obecnej wymaga zagospodarowania, posiada wspaniałe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Jednymi z ostatnich prac w tym roku były podjęte we wrześniu prace związane z wykonaniem najważniejszego elementu dachu, więźby dachowej, na której następnie ułożono blachodachówkę. Harmonogram prac na rok 2017, zakładający wykonanie stanu surowego otwartego został zakończony, a budynek został zabezpieczony przed zimą.

image

Realizacja kolejnych inwestycji

Trwa realizacja tegorocznego planu inwestycyjnego. W Ugoszczu, w ramach prac społecznych, mieszkańcy montują ogrodzenie wokół placu zabaw dla dzieci. W celu uatrakcyjnienia miejsca rekreacyjnego, ze środków gminy, posadzonych zostało jesienią kilkanaście drzewek.

W Ostrowitem przebudowywana jest droga osiedlowa. Dzięki inwestycji realizowanej ze środków funduszu sołeckiego powstaje odcinek chodnika o długości 70 m.

Złożony przez Gminę Brzuze wniosek o przebudowę drogi Ostrowite-Mościska, uzyskał pozytywną ocenę formalną. W przypadku przyznania dofinansowania, droga zostanie wyremontowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na odcinku o długości ok. 2 km przewidziane są m.in. prace ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej.

image

Świetlica w Kleszczynie już z więźbą dachową

Trwają prace budowlane przy świetlicy w Kleszczynie. W ostatnim tygodniu podjęto prace związane z wykonaniem najważniejszego elementu dachu, więźby dachowej. Harmonogram tegorocznych prac przewiduje jeszcze ułożenie blachodachówki, tym samym zamknięty zostanie stan surowy budynku świetlicy.

image

Prace na drodze Kleszczyn - Małe Pole

Na odcinku drogi Kleszczyn - Małe Pole trwają prace modernizacyjne. We wrześniu firma budowlana dokonała prac przygotowawczych polegających na poszerzeniu drogi oraz wzmocnieniu podłoża pod nową nawierzchnię. 4 października została ułożona pierwsza warstwa masy bitumicznej. Z uwagi na konieczność wykonania prac polowych oraz zbioru płodów rolnych przez rolników, ułożenie kolejnej warstwy przewidziane jest po zakończeniu tych prac.

image

Wniosek gminy o dofinansowanie kolejnej drogi

Gmina Brzuze złożyła wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi z Ostrowitego do Mościsk. Projekt obejmujący remont drogi na odcinku prawie dwóch kilometrów zakłada położenie dwóch warstw masy bitumicznej o szerokości 5 m, budowę skrzyżowań, chodnika oraz zjazdów na posesje, a także wykonanie przejścia dla pieszych i oświetlenia. Modernizacja drogi możliwa jest dzięki pracom podjętym przez samorząd gminny w latach poprzednich i przekazanie gruntów przez mieszkańców.

Inwestycje w OSP Giżynek

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżynku zamontowano nową bramę garażową. Realizacja zadania możliwa była dzięki dotacjom udzielonym ze środków Gminy Brzuze oraz budżetu państwa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Samorząd gminy przygotował również projekt budowy garażu, która może zostać rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania na ten cel.

image

Kolejna droga w budowie

Na początku września 2017 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne na odcinku drogi gminnej Kleszczyn-Małe Pole. Ta infrastrukturalna inwestycja realizowana jest dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego. Odbiór prac, które w wyniku postępowania przetargowego, zlecone zostały Przedsiębiorstwu Robót Drogowych z Lipna przewidziany jest na październik.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości