Facebook

Kończymy trasę południową

Trwają przygotowania do wykonania nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Okonin-Radzynek. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie. Zakończenie prac przewidziano na sierpień 2014 r.
Odcinek drogi Radzynek-Okonin o długości 1835 m, jest ostatnim elementem realizowanej przez gminę Brzuze trasy południowej, będącej obwodnicą gminy, od Przyrowy przez Żałe, Radzynek, Okonin do Giżynka. Trasa ta ułatwia komunikację na terenie gminy i umożliwia dojazd m.in. do Rypina, Golubia-Dobrzynia, Ruża czy Obór.

Prace remontowe w Ostrowitem

Kontynuowane są prace remontowe w domu kultury w Ostrowitem, polegające na wydzieleniu zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sanitarnych w budynku domu kultury w Ostrowitem. Zadanie dofinansowane jest w ramach działania 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Remonty prowadzone są także na kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Ostrowitem.

image

Przetarg na budowę sali w Radzynku

Wójt Gminy Brzuze ogłosił przetarg na budowę sali gimnastycznej w Radzynku. Szczegóły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Termin składania ofert upływa 9 czerwca 2014 r. o godz. 9:00.

Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości