Facebook

Prace na drogach

Trwa przebudowa drogi gminnej Ugoszcz-Dąbrówka. 6 września 2014 roku wykonane zostały prace remontowe nawierzchni i ułożono masę mineralno-asfaltową.

image

Przebudowana droga w Trąbinie

Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Trąbin. Nowy odcinek ma długość 750 m. Zakres robót obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem tłuczniowym, wykonanie zjazdów i warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. Jest to jeden z dziesięciu odcinków dróg zaplanowanych do realizacji w gminie na 2014 rok.

image

Nowa atrakcja na Jeziorze Kopiec

Zakończyła się budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na Jeziorze Kopiec w Żałem. Obiekt ma kształt litery „L”. Pomost wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców Żałego i okolic. Wszystkich użytkowników prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa.

image

Nowa droga w Trąbinie Rumunkach

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi dojazdowej na odcinku Trąbin Rumunki – Duszoty o długości 645 m. Zakres zamówienia obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem tłuczniowym, wykonanie zjazdów i warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. Dbając o infrastrukturę drogową, poprawia się dostępność komunikacyjną oraz poziom bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach. To kolejna inwestycja drogowa realizowana w gminie Brzuze.

image

Rosną mury sali gimnastycznej

Kontynuowane są prace związane z budową sali gimnastyczno-rekreacyjnej w Radzynku. Nowy obiekt z każdym dniem staje się coraz większy.

image

Kolejne przetargi na drogi

Wójt gminy Brzuze ogłosił przetargi na:
- przebudowę drogi dojazdowej Dobre - Malituny,
- przebudowę drogi w miejscowości Żałe (Kozia),
- przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Żałe (Lisie Jamy).
Termin składania ofert na realizację wymienionych zadań upływa 18 sierpnia 2014 roku. Więcej informacji na stronie www.bip.brzuze.pl w zakładce „przetargi”.

Ogłoszono przetarg na drogę Studzianka - Przyrowa

Wójt gminy Brzuze ogłosił przetarg na przebudowę drogi gminnej Studzianka - Przyrowa. Zakres zamówienia obejmował będzie wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem tłuczniowym, wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej. Szczegóły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Termin składania ofert upływa 14 sierpnia 2014 r. o godz. 9:00.

Otwarte oferty na drogi

30 lipca 2014 roku w Urzędzie Gminy Brzuze nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadań:
- przebudowa drogi Trąbin - Trąbin Rumunki (przy hydroforni)
- przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Duszoty
Ofertę na realizację obu zadań złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie. Wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości