Facebook

Duszoty - kolejna droga w gminie

Rozpoczęła się przebudowa drogi z Duszot w sołectwie Ostrowite w kierunku Brzuzego. Na 2018 rok przewidziane jest wykonanie około 700 m odcinka drogi, który w kolejnych latach będzie rozbudowany do Brzuzego. Docelowo inwestycja połączy dwie drogi wojewódzkie, ułatwiając i skracając dojazd z Trąbina Rumunek, Dobrego. Stanowić będzie też zachodnią obwodnicę Ostrowitego. W Duszotach droga połączy się również ze ścieżką pieszo-rowerową, której przebieg samorząd gminy zaplanował po torowisku dawnej kolejki wąskotorowej.

image

Inwestycje w gminną infrastrukturę drogową

Trwa przebudowa drogi Kleszczyn-Małe Pole, ostatnie prace polegają na ułożeniu dwóch warstw masy bitumicznej. Do wykonania pozostało jeszcze formowanie poboczy i zjazdów. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na wrzesień. Jest to jedna z inwestycji drogowych realizowanych w gminie Brzuze w 2018 roku na wniosek mieszkańców. W kolejnych etapach planowane jest połączenie tej części Kleszczyna z Olendrami i Piskorczynem. Mimo wykonania wielu odcinków, w ostatnich latach istnieje ciągłe zapotrzebowanie na tego typu inwestycje.

image

Nowe oświetlenie dróg

Przygotowania do dożynek nie przerwały inwestycji gminnych. Po zakończeniu prac przy jednym z etapów rozbudowy oświetlenia drogowego w Ostrowitem, samorząd gminy rozpoczął podobną inwestycję wzdłuż drogi wojewódzkiej w Ugoszczu. Obecnie montowane są podstawy pod słupy oświetleniowe. Zakończenie prac przewidywane jest jeszcze we wrześniu. Nowe punkty oświetlające drogi powstały także m.in. w Somsiorach i Żałem.

image

Prace na drodze

Rozpoczęła się przebudowa odcinaka drogi Ugoszcz-Dąbrówka-Piórkowo. Obecnie trwają prace przy podbudowie. Następnie wykonana zostanie nawierzchnia. Zakończenie prac przewidziane jest na początku września.

image

Sezon inwestycji drogowych w Brzuzem

Trwają prace przy budowie gminnej drogi Ostrowite-Mościska o długości ponad 2 km. W poniedziałek rozpoczęto układanie drugiej warstwy masy bitumicznej. Wcześniej wykonana została podbudowa i położono pierwszą warstwę. Prace potrwają kilka dni.

image

Nowe chodniki w budowie

Trwa budowa dwóch odcinków chodników przy drogach gminnych w Ostrowitem. Jeden w ramach przebudowy drogi do Mościsk, drugi jest kontynuacją modernizacji drogi osiedlowej. Zakończenie prac przewidziane jest na lipiec br.

image

Podpisanie umowy na remont kolejnej drogi

W czwartek 21 czerwca 2018 r. wójt Jan Koprowski oraz skarbnik Anna Szabat podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Lipna, umowę na przebudowę drogi dojazdowej Kleszczyn-Małe Pole. 870-metrowy odcinek na terenie Kleszczyna wyremontowany zostanie dzięki dotacji otrzymanej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego oraz z udziałem środków własnych gminy. W ramach prac wykonana będzie podbudowa i nawierzchnia bitumiczna drogi oraz zjazdy na posesje. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na początek października.

Budowa nowych pomostów rozpoczęta

W pierwszych dniach czerwca 2018 r. rozpoczęła się budowa pomostów nad jeziorami w Trąbinie i Ostrowitem. Prace zostaną zakończone pod koniec miesiąca, wtedy mieszkańcy oraz turyści będą mogli korzystać  łącznie z sześciu obiektów rekreacyjnych nad wodami gminy Brzuze. Inwestycja jest realizowana dzięki dotacji, którą samorząd gminy pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości