Facebook

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 05.02.2018
- w godz. 08.00-13.30 stacja: Ostrowite 6

Zaproszenie na Turniej Tenisa Stołowego

W piątek, 2 lutego 2018 r. o godz. 17.00 na w sali dawnego Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem odbędzie się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Zgłoszenia chętnych przyjmują wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół znajdujących się na terenie naszej gminy. Do udziału w rozgrywkach zaprasza organizator - Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze.

Święto Babci i Dziadka w szkołach gminy Brzuze

21 i 22 stycznia jest szczególnym dniem dla każdej Babci i Dziadka. Z okazji tego święta wnuczki i wnukowie z najmłodszych klas szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych składali swoim najbliższych serdeczne życzenia. Podczas uroczystych akademii, przygotowanych pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców, prezentowali wierszyki, piosenki oraz układy taneczne. Na zakończenie dzieci wręczyły swoim Kochanym Babciom i Dziadkom własnoręcznie przygotowane laurki.

image

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP

22 stycznia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się doroczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Najważniejszym punktem spotkania było udzielenie absolutorium dla zarządu OSP oraz uchwalenie budżetu na rok 2018. Omówiono również plan działania na rok 2018 m.in. sprawy związane z remontami remiz, zakupem wyposażenia oraz umundurowania. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządów siedmiu jednostek OSP z terenu gminy oraz wójt gminy.

image

Marta laureatką konkursu wojewody

Marta Kalinowska, uczennica klasy szóstej szkoły podstawowej w Ugoszczu, zajęła pierwsze miejsce w konkursie plastycznym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w 2017 r. Nagrodzony rysunek Marty zamieszczony został w kalendarzu na 2018 rok (miesiąc czerwiec). Kalendarz można obejrzeć w Urzędzie Gminy Brzuze, pokój nr 8.

image

Na ratunek krzywdzonym

Gmina Brzuze podaje do wiadomości Wszystkim Mieszańcom potrzebującym pomocy w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, zaniedbaniami oraz przemocą ekonomiczną, sytuacjami konfliktowymi i kryzysowymi – link strony internetowej gdzie można się zgłosić (www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl).

Spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w KGW

Członkinie Gminnej Rady KGW Brzuze, KGW Ostrowite Wieś oraz seniorzy z Klubu Seniora Przystań zorganizowali spotkania dla babć i dziadków z okazji ich święta. W uroczystościach uczestniczyli m.in. wójt gminy Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński oraz radni, sołtysi i pracownicy samorządowi.

image

Harmonogram dyżurów socjoterapeuty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem przedstawia osobom zainteresowanym wsparciem socjoterapeuty, harmonogram dyżurów w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Brzuzem, w I półroczu 2018 r.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości