Facebook

O ekologii w Ugoszczu

W piątek 20 lipca br. mieszkańcy Ugoszcza spotkali się w miejscowej świetlicy  z wójtem na rozmowie o ekologii, walorach przyrodniczych i krajobrazowych Ugoszcza i gminy Brzuze oraz konieczności ich ochrony. Podczas spotkania zaprezentowana została książka dr inż. Jana Koprowskiego Przyroda gminy Brzuze i okolic. Licznie zebrani uczestnicy wyrazili zainteresowanie publikacją i wzięli udział w dyskusji. Na prośbę wielu osób, autor opatrzył książkę specjalnymi dedykacjami.

image

Nowi nauczyciele mianowani

Siedemnastego lipca br. w Urzędzie Gminy Brzuze odbyło się posiedzenie komisji  do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.
W wyniku postępowania Teresa Malinowska – nauczyciel punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu i Anna Pucińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Radzynku, uzyskały stopień nauczyciela mianowanego. Gratulujemy!

Syreny w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W związku ze zbliżającą się 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00, włączone zostaną syreny alarmowe (dźwięk ciągły - jedna minuta) na terenie powiatów i gmin. Zgodnie z rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowania oraz właściwości organów w tych sprawach w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania w celu jednoczesnego upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Folklorystyczny przegląd w Ugoszczu

Ludowe nuty zabrzmiały w Ugoszczu w niedzielę 15 lipca br. Dwanaście zespołów wystąpiło przed publicznością podczas XIX Przeglądu Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej. Ta rozśpiewana, doroczna  impreza organizowana przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą i wójta gminy Brzuze cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników folkloru, a zespoły upodobały sobie Ugoszcz jako miejsce artystycznych prezentacji. W tym roku mogliśmy wysłuchać i podziwiać Kawęczynianki oraz Osiecką Kapelę Ludową im. Kamińskich z gm. Obrowo, Tłuchowian  z gm. Tłuchowo, Chalinianki  i Złoty Kłos z gm. Dobrzyń nad Wisłą, Chłopaków do wzięcia z gm. Kikół, Jarzębinki z gm. Chrostkowo, Srebrny Włos i Walentynki z gm. Rypin, Wichowiaków z gm. Lipno i  Bobrowiaków  z gm. Bobrowniki. Nie mogło zabraknąć naszego zespołu Familianki. Wesoła muzyka i śpiew porwały do tańca niejednego widza.
Wśród publiczności byli mieszkańcy gminy Brzuze i okolic. Gośćmi przeglądu byli m.in. Józef Ramlau – wicewojewoda kujawsko-pomorski, a także burmistrz Górzna – Tomasz Kinicki. Imprezę prowadził Dariusz Chrobak, a nad całością czuwali Ryszard Bartoszewski – prezes SGZD i wójt Jan Koprowski. W przyszłym roku czeka nas mały jubileusz – bo dwudziesty przegląd. Już teraz serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

image

Piknik rodzinny w Żałem

Sobota 14 lipca br. od rana zapowiadała się ponuro, zachmurzone niebo słało deszcz. Po południu, jakby na zamówienie organizatorów rodzinnego pikniku w Żałem,  wypogodziło się, a nawet wyjrzało słońce. Radny wraz z sołtysem i radą sołecką, miejscową jednostką OSP oraz KGW  postarali się o atrakcje dla mieszkańców i gości. Na rozpoczęcie grupa uczniów ze szkoły podstawowej w Radzynku wystąpiła w egzotycznym, rytmicznym tańcu. Potem dzieci wraz z rodzinami chętnie uczestniczyły w zabawach i konkursach. Oblegane było zainstalowane przed świetlicą stoisko animacyjne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich z powiatu rypińskiego. Popularnością cieszyło się strzelanie z łuku, malowanie dziecięcych twarzy i konkursy. Również niezawodni druhowie z Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie przygotowali pokazy w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, a komendant gminny OSP w Brzuzem Mieczysław Wardencki przeprowadził konkursy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wśród gości byli m.in. wójt Jan Koprowski oraz nowo mianowany proboszcz żalski ks. Tomasz Wójtowicz. Oprawę muzyczną pikniku zapewnił Jacek Szablewski. Piknikowe świętowanie zakończyło się zabawą taneczną.

image

Zmiany personalne w parafiach

Biskup płocki Piotr Libera mianował nowych proboszczów w Ostrowitem i Żałem. Jednocześnie dotychczasowi proboszczowie otrzymali nominacje na proboszczów w Skrwilnie i Sudragach.
Ks. kan. mgr Zbigniew Morawski, prefekt Szkół Katolickich w Płocku, z dniem 1 lipca br. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem.
Ks. mgr Tomasz Wójtowicz, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sudragach, z dniem 1 lipca 2018 r., otrzymał nominację na proboszcza parafii pw. św. Anny w Żałem.
Ks. mgr Paweł Waruszewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem w latach 2014-2018, z dniem 1 lipca br. mianowany został proboszczem parafii pw. św. Anny w Skrwilnie.
Ks. mgr Jacek Kędzierski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Żałem w latach 2016-2018, z dniem 1 lipca 2018 r., otrzymał nominację na proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sudragach.
Nowo mianowanym Księżom Proboszczom  życzymy wszelkiego dobra oraz Bożego błogosławieństwa na lata proboszczowskiej posługi.

Trwa szacowanie strat przez komisję

W czwartek 12 lipca 2018 r. Komisja ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w czerwcu 2018 r. w gminie Brzuze, rozpoczęła prace związane z szacowaniem strat. Do 10 lipca rolnicy złożyli ponad 280 wniosków, które obecnie są weryfikowane.

Szkolenie dla seniorów

Członkowie Klubu Seniora Przystań uczestniczyli we wtorek 10 lipca 2018 r. w szkoleniu mającym na celu poprawę znajomości udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, które odbyło się w świetlicy w Brzuzem. Po przeprowadzonej części teoretycznej przez strażaka z Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, seniorzy przystąpili do ćwiczeń mających na celu podejmowanie działań ratowniczych w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z Rypina przybliżyli uczestnikom zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia oraz zapoznali ich z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi. Spotkanie zorganizowane na zaproszenie przewodniczącej Klubu Seniora Przystań odbyło się we współpracy organizacyjnej Gminy Brzuze i Stowarzyszenia Dobrzyniacy, w którego ramach funkcjonuje klub.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości