Facebook

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Brzuze informuje, że od 01 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prosimy uprawnionych rolników o składanie wniosków w urzędzie gminy, w pokoju nr 18. Do wniosków kierowanych do Wójta Gminy Brzuze należy dołączyć również faktury VAT poświadczające zakup oleju w terminie 01.08.2018 r. – 31.01.2019 r. W 2019 roku limit zwrotu podatku akcyzowego został zwiększony do 100l na 1 ha użytków rolnych.

Hodowcy bydła i producenci mleka mogą ubiegać się o dodatkowy limit przedkładając zaświadczenie z ARiMR potwierdzający średnioroczną liczbę DJP bydła w gospodarstwie.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Zaproszenie na spotkanie

Urząd Gminy Brzuze przekazuje zaproszenie Kujawsko-Dobrzyńskiej Spółdzielni Handlowej w Rypinie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem.

Informacja KRUS

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związane z zasadami oraz obowiązkami dotyczącymi rolników zawierających umowy o pomocy przy zbiorach.

Nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zebranie Zarządu Gminnego OSP

W środę 16 stycznia 2019 roku w Brzuzem obradował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Tematem zebrania było między innymi sprawozdanie z działalności OSP w 2018 roku oraz sprawozdanie finansowe. Ponadto strażacy przyjęli plan działalności i plan finansowy na rok 2019. Dokonali również wyboru sekretarza zarządu gminnego, którym został Grzegorz Seroka z OSP Ostrowite. Gośćmi zebrania byli; wójt gminy Jan Koprowski oraz przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński.

image

Konkurs „Wybieram wybory”

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego o organizowanym Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", przeznaczonym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie wybieramwybory.pl

Święto Babci i Dziadka w Radzynku

W czwartek 10 stycznia br. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radzynku zaprosiły swoje babcie oraz dziadków na uroczyste obchody tego szczególnego święta. Wzruszonym gościom zaprezentowały program słowno-muzyczny oraz m.in. fragmenty „Opowieści Wigilijnej”. Każda babcia i dziadek otrzymali od swoich wnuków własnoręcznie przygotowany upominek, a następnie przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców dzieci, wspólnie świętowano ten szczególny dzień.
W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie szkoły i ich rodzice, nauczyciele, radni, sołtysi oraz wójt gminy.

image

Zaproszenie na szkolenie

Urząd Gminy Brzuze przekazuje zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na szkolenie pn. Produkcja rolna na terenach objętych programem działań OSN. Obowiązki i wymogi dla rolników.
Szkolenie odbędzie się 15 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brzuze.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości