Facebook

Nowe parkingi i drogi wewnętrzne

Wśród aktualnych  działań inwestycyjnych realizowanych przez samorząd gminy Brzuze znajduje się budowa drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej w Trąbinie oraz parking i miejsce manewrowe dla autobusu szkolnego przy SP w Ugoszczu. Całość prac polegających na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej wykonują pracownicy gminy i szkół.

image

Podbudowa drogi w Mościskach

Trwa przygotowanie podbudowy na drodze gminnej w sołectwie Przyrowa-Mościska. Droga prowadzi z Mościsk do Ostrowitego. Po zakończeniu prac przygotowawczych ułożona zostanie masa bitumiczna. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na wrzesień.

image

Patrol historyczny w Ostrowitem

Słoneczna pogoda w niedzielę 27 maja 2018 r. sprzyjała organizatorom  imprezy na placu przy jeziorze w Ostrowitem. Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ realizowała regionalny projekt pn. „Patrol historyczny - Pogranicze chrześcijaństwa”, w którego organizacji uczestniczyła również Gmina Brzuze. W klimat średniowiecznych wydarzeń ukazujących walki rycerskie i pokazy jeździeckie wprowadził gości Andrzej Szalkowski, pierwszy kawaler dobrzyńskiego bractwa rycerskiego. W trakcie pikniku wójt Jan Koprowski dokonał pasowania na rycerzy sześciu młodych rycerzy, zwycięzców konkursu na najdzielniejszego wojownika. Dorośli i dzieci mogli wykazać się umiejętnościami uczestnicząc w warsztatach kowalskich, ceramicznych i czerpania papieru, a także spróbować swoich sił w konkursie łuczniczym. Goście mogli również przejechać się zabytkową bryczką i obejrzeć film w mobilnym kinie 7d, a najmłodsi korzystać z bezpłatnego mini placu zabaw. Wszystkie atrakcje były dla uczestników udostępnione nieodpłatnie.
- Patrol historyczny w Ostrowitem zgromadził wielu mieszkańców gminy Brzuze. Przygotowaliśmy atrakcje z okazji odbywających się w gminie Dni Rodziny. Zainteresowanie wzbudziły zarówno zabawy i rekonstrukcje historyczne, jak i kino mobilne 7d. Była znakomita okazja by poznać teren nad Jeziorem Ostrowickim, który przygotowujemy do wykorzystania rekreacyjnego. Znajdzie się tu miejsce do wypoczynku i kameralnych imprez oraz  uroczystości. Już niedługo zbudowany zostanie pomost. Teren zostanie udostępniony mieszkańcom. - podsumował wójt gminy.

image

Konferencja przyrodnicza „Przyroda gminy Brzuze”

Ukazała się kolejna publikacja dotycząca naszej gminy. Albumowe wydanie pod tytułem „Przyroda gminy Brzuze i okolic” zaprezentowane zostało we wtorek 22 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem. Wydawnictwo ilustrowane jest fotografiami wykonanymi przez mieszkańców i pracowników gminy, a autor tekstu i koncepcji książki, wójt Jan Koprowski, przedstawił w nim również m.in. aspekty ochrony krajobrazu rolniczego oraz potencjalnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Zawarte w publikacji materiały są wynikiem wieloletnich badań i obserwacji terenowych oraz starań podejmowanych przez samorząd gminy. Stanowią jeden z etapów w opracowaniu lokalnej strategii promocji i ochrony przyrody oraz część działań z zakresu edukacji ekologicznej. Szata graficzna książki wyróżnia się dzięki zdjęciom wykonanym w miejscowościach gminy Brzuze i przekazanym na jej rzecz przez fotografików przyrody: Jana Koprowskiego, Agnieszki Krauza, Pawła Osińskiego, Dariusza Pawlaka, Michała Przybylskiego, Sławomira Stawskiego i Mirosława Zabłockiego.

W trakcie konferencji przyrodniczej prezentującej książkę, dr Zbigniew Brenda wystąpił z prelekcją pt.  „Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym”, zaś dr inż. Jan Koprowski w referacie pt. „Przyrodnicze podstawy rozwoju gminy Brzuze” nawiązał do bogactwa przyrodniczego i kulturowego naszej gminy.

- Wydanie książki o przyrodzie gminy było pracochłonnym przedsięwzięciem. Dziękuję wszystkim współpracownikom za zaangażowanie i pomoc, a fotografikom za przekazanie zdjęć do publikacji. Wszystkim czytelnikom życzę miłej i pożytecznej lektury książki, która ma na celu ukazanie wyróżniających cech krajobrazu i środowiska przyrodniczo-kulturowego, które są naszym dziedzictwem i powinny być powodem dumy i ochrony piękna i różnorodności – powiedział wójt Jan Koprowski.

Wśród zgromadzonych gości był również Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, który dziękując za zaproszenie pogratulował Gminie Brzuze inicjatywy spotkania oraz docenił podjęte działania na rzecz ochrony środowiska. Zwrócił uwagę na niezwykłe walory krajobrazowe m.in. zadrzewienia śródpolne i cieki wodne oraz wspaniałe ukształtowanie terenu, równoważące i rekompensujące małą lesistość gminy.

Konferencję, którą prowadziła Danuta Wiśniewska wzbogacił program artystyczny pt. „Pracowite pszczółki”, zaprezentowany przez dzieci z oddziału zerowego Szkoły Podstawowej w Ostrowitem.

Książka została wydana przez Gminę Brzuze przy wykorzystaniu środków własnych oraz dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jej dystrybucja odbywać się będzie w ramach prowadzonej w gminie edukacji ekologicznej. Dostępna będzie również w bibliotekach.

image

Parking szkolny po nowemu

Przy Szkole Podstawowej w Trąbinie trwają prace związane z rozbudową parkingu i placu manewrowego. Jest to jedna z inwestycji wykonywanych przy szkołach podstawowych, które zostały zaplanowane na 2018 rok. Rozbudowa infrastruktury i zagospodarowanie terenu ukierunkowane są na poprawę estetyki, bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu miejsc publicznych. Prace inwestycyjne prowadzone są również w pozostałych placówkach oświatowych gminy.

image

Dzień wolny

Uprzejmie informujemy, że 1 czerwca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy za dzień świąteczny 6 stycznia 2018 r. dla pracowników Urzędu Gminy Brzuze oraz jednostek organizacyjnych.

Studzianka – cudami słynące miejsce

Po raz trzeci mieszkańcy gminy Brzuze i powiatu rypińskiego oraz turyści odwiedzający naszą gminę mieli okazję uczestniczyć w pięknej imprezie plenerowej pn. Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej Pielgrzym Song – Studzianka 2018. Uroczystości, w których uczestniczyło ponad 200 osób, rozpoczęły się od nabożeństwa majowego poprowadzonego przez proboszcza żalskiej parafii - księdza Jacka Kędzierskiego. W tegorocznej edycji wystąpiło 10 solistów i grup wokalnych prezentujących najpiękniejsze utwory pielgrzymkowe, wśród nich goście z Borzymina:  Franciszek i Kornelia Umińscy, Wiktoria Firgolska oraz Igor Kwiatkowski, chór parafialny „Vox Strigensis” ze Strzyg, Jacek Szablewski i Katarzyna Cichocka z Rypina, Agnieszka Szlagowska, Daria Strzelecka i Olga Predenkiewicz, gminny zespół „Familianki”, a także chóry i zespoły szkolne naszej gminy.
Realizacji tegorocznego przeglądu mającego na celu zachowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego Studzianki i Szlaku Świętego Jakuba oraz ożywienie kulturalne Studzianki – jedynego w powiecie miejsca pielgrzymkowego podjęło się Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze. Aktywnie do organizacji imprezy włączyli się również wolontariusze oraz Gmina Brzuze, a dzięki Danucie Wiśniewskiej, prowadzącej tegoroczną edycję, przegląd zyskał szczególny charakter. Stowarzyszenie pozyskało na przedsięwzięcie dofinansowanie ze środków Powiatu Rypińskiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury.

image

Nowy parking w Ugoszczu

W Ugoszczu na parkingu szkoły podstawowej układana jest kostka brukowa. Do realizacji przygotowane są również kolejne odcinki chodników i ścieżek przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wewnętrzne alejki i drogi dojazdowe na terenie całej gminy o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną m.in. chodniki przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem oraz powiatowych w Okoninie i Żałem. Do najważniejszych celów tych prac należy poprawa bezpieczeństwa użytkowników, standardu dróg i placów oraz poprawa estetyki miejscowości. Temu samemu celowi służą przygotowania do budowy oświetlenia drogowego przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem.
- Budowę i modernizację dróg zaplanowaliśmy we wszystkich miejscowościach. Ogłaszamy kolejne przetargi. Jednak to nie jedyne ważne inwestycje gminne. Konieczna jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja i wyposażenie świetlic i domów kultury. Składamy obecnie kolejny wniosek o dofinansowanie przebudowy domu kultury w Ostrowitem. Oczekujemy też na rozstrzygnięcie konkursu na wyposażenie tego obiektu. Gmina zajmuje wysoką pozycję na wstępnej liście rankingowej – dodaje wójt.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości