Facebook

Wsparcie społeczne dla mieszkańców gminy Brzuze

Celem projektu pn. GMINA BRZUZE - AKTYWNIE jest zwiększenie aktywności społecznej 16 pełnoletnich osób mieszkających w gminie Brzuze, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na niesamodzielność.

Rekrutacja do projektu realizowanego przez Gminę Brzuze i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przeprowadzona zostanie w dniach 1.08.2020 r. - 10.08.2020 r.

Przewidziane w projekcie wieloaspektowe wsparcie rozwoju społecznego obejmuje działania edukacyjne, artystyczne i integracyjne, m.in. warsztaty komputerowe, rękodzielnicze, teatralne, zdrowotne, profilaktyki ruchowej, kosmetologiczne, wizerunkowe, zajęcia rekreacyjne oraz pomoc psychologiczną.

O zakwalifikowaniu do udziału decyduje spełnienie wszystkich poniższych kryteriów obligatoryjnych, których weryfikacji formalnej dokona Komisja Rekrutacyjna:
- osoba pełnoletnia,
- zamieszkiwanie, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Brzuze,
- kryterium osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- uczestnictwo tylko w jednym projekcie dofinansowanym w ramach projektu grantowego LGD Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ.
Decydująca jest kolejność wpływu zgłoszeń do Biura Projektu. W pierwszej kolejności będą przyjmowane  osoby spełniające przesłankę osób niesamodzielnych (ze względu na wiek/stan zdrowia).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej www.brzuze.pl w  zakładce Gmina Brzuze – Aktywnie oraz w wersji  papierowej w Biurze Projektu (87-517 Brzuze 62, pokój nr 8). Uzupełnioną dokumentację można składać w Biurze Projektu  (pokój nr 8) w Urzędzie Gminy Brzuze w godzinach 8.00-15.00 (poza dniami wolnymi ustawowo od pracy) lub elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodatkowych informacji udziela osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz realizację projektu (koordynator): Agnieszka Krauza tel. 797 395 008 lub 54/270 11 23, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- regulamin rekrutacji
- formularz zgłoszeniowy
- deklaracja uczestnictwa
- oświadczenie – potwierdzenie statusu
- oświadczenie uczestnika
- umowa z uczestnikiem
- plakat informacyjny

Kolejne „Wakacje z Piłką”

Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wójt Gminy zapraszają  dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy Brzuze do  udziału w kolejnej edycji programu pn. „Wakacje z Piłką – Brzuze 2020”. Zajęcia w szkółce piłkarskiej obejmują cykl treningów piłki nożnej, które prowadzone będą pod kierunkiem animatorów sportu oraz trenerów z Gminnej Akademii Piłkarskiej Pojezierze Brzuze. W tym roku młodzi zawodnicy będą szlifować swoje umiejętności przez trzy tygodnie sierpnia (3-21.08.2020) na kompleksie boisk Orlik w Ostrowitem, a na zakończenie sportowych zmagań każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w treningach oraz drobny upominek. Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w treningach prosimy o wstępne zgłoszenia do 31 lipca pod nr tel. 664 718 501 w godzinach 8.00-15.00  (w dni robocze). Serdecznie zapraszamy!

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Brzuze informuje, że w dniach 3 - 31 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prosimy uprawnionych rolników o składanie wniosków w urzędzie gminy, w pokoju nr 18. Do wniosków kierowanych do Wójta Gminy Brzuze należy dołączyć również faktury VAT poświadczające zakup oleju w terminie 1.02.2020 r. – 31.07.2020 r. W 2020 roku stawka zwrotu wynosi 1 zł/1 litr oleju.

Ostrzeżenie pogodowe

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazał ostrzeżenie dla mieszkańców województwa w związku z możliwością wystąpienia burz z gradem (stopień zagrożenia: 1). Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Ważność: od godz. 08:00 dnia 20.07.2020 r. do godz. 21:00 dnia 20.07.2020 r.

Powszechny Spis Rolny 2020

Przypominamy, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny oraz wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrzów terenowych.

Walne zebranie OSP Gulbiny

W sobotę 11 lipca 2020 roku odbyło się walne zebranie członków OSP w Gulbinach. Zebranie połączone z uroczystością Dnia Strażaka było również okazją do uhonorowania zasłużonych ochotników. Odznaczenie „Strażak Wzorowy” otrzymali: Krzysztof Baliński, Jarosław Bieżuński,  Łukasz Cichoń, Krzysztof Dąbek i Marcin Sierocki. Nadto wręczono odznaki za wysługę lat. Odznakę za pięćdziesięcioletnią służbę otrzymali druhowie: Ryszard Dąbek, Wiesław Bukowski. Czterdziestoletnią służbę  ma za sobą druh Janusz Ignatowski, natomiast trzydziestoletnią druh Krzysztof Budziński, dwudziestoletnią druh Stefan Fandzloch, zaś dziesięcioletnią druh Krzysztof Dąbek. Odznaki wręczył Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Ryszard Kaźmierkiewicz, a obecny na zebraniu wójt Jan Koprowski pogratulował odznaczonym.

image

Zakończono budowę kanalizacji

W dniu 10.07.2020 r. komisyjnie dokonano odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze”. Rozbudowa sieci kanalizacji obejmowała miejscowości Mościska, Ostrowite oraz Ugoszcz. Gmina Brzuze na realizację zadania pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW 2014-2020

Wyniki II tury wyborów prezydenckich

13 lipca br. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki drugiej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Brzuze, po przeliczeniu głosów z czterech stałych Obwodowych Komisji Wyborczych (Ostrowite, Trąbin, Ugoszcz, Żałe), najwięcej głosów otrzymał obecny prezydent Andrzej Duda - 64%, a Rafała Trzaskowskiego poparło - 36% głosujących. Frekwencja wyniosła 60,41%.
Szczegółowe dane o wynikach znajdą Państwo w serwisie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/41202

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości