Facebook

Ostrzeżenie meteorologiczne

Na podstawie pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, informujemy o możliwości wystąpienia intensywnych opadów śniegu. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 6 cm do 12 cm, we wschodniej części subregionu lokalnie do 16 cm. Ważność: od godz. 13:00 dnia 30.11.2017 do godz. 8:00 dnia 1.12.2017.

Prezentacja książki „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej” w rypińskim muzeum

Na zaproszenie Dyrektora Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzeja Szalkowskiego, 24 listopada 2017 r., dr inż. Jan Koprowski zaprezentował publiczności książkę wydaną przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy pt. „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej”. Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, środkom Województwa Kujawsko-Pomorskiego, środkom własnym Stowarzyszenia Dobrzyniacy oraz sponsorów. Prezentację poprzedził montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Danuty Wiśniewskiej oraz Jacka Szablewskiego. Prezes stowarzyszenia i jednocześnie autor pracy przybliżył zgromadzonym tematykę publikacji, przedstawił walory krajobrazu przyrodniczego, przyrodniczo-kulturowego regionu. Świadomość konieczności ochrony tych dóbr oraz rola, jaką pełnią w promocji regionu wywołała ożywioną dyskusję wśród gości.

image

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 27.11.2017
- w godz. 08.30-12.30 stacja: Marianowo 2

Ceramiczne dekoracje

We wtorek, 21 listopada 2017 r. w świetlicy w Brzuzem odbyły się warsztaty ceramiczne dla mieszkańców naszej gminy. Zajęcia prowadzone przez panią Karolinę Meler z pracowni Melerart realizowane były przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ przy wsparciu organizacyjnym Gminy Brzuze. Dziesięcioro uczestników poznało tajniki lepienia z gliny, dzięki czemu mogli zrealizować swoje pomysły na ciekawe dekoracje. Powstały m.in. własnoręcznie wykonane aniołki, jabłuszka czy ozdoby bożonarodzeniowe, które następnie zostaną wypalone w specjalnym piecu. Kolejne spotkanie, podczas którego uczestnicy dokończą zdobienie dekoracji, odbędzie się na początku grudnia.

image

Pasowanie na przedszkolaka

W piątek, 17 listopada 2017 r. w ostrowickim przedszkolu miało miejsce uroczyste pasowanie na przedszkolaka. W uroczystości wzięło udział 22 dzieci, ich najbliżsi, nauczyciele i zaproszeni goście, m.in. w imieniu wójta, sekretarz gminy Agata Ciechanowska oraz zastępca przewodniczącego rady gminy Tomasz Maklakiewicz, ksiądz Paweł Waruszewski. Po zaprezentowaniu przez dzieci programu artystycznego, przygotowanego pod kierunkiem nauczycielek: Marty Nowak i Natalii Kosińskiej, dyrektor szkoły podstawowej Anna Sarnowska dokonała uroczystego pasowania na przedszkolaka. Dzieci otrzymały drobne pamiątki, a na zakończenie ślubowania czekał na wszystkich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

image

Wyróżnienie dla gospodarstwa z Giżynka

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Gminą Brzuze realizował program „Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”. Rolnicy ze 120 gospodarstw naszego województwa zapoznawali się m.in. z działaniami proekologicznymi, zasadami funkcjonowania rolnictwa ekologicznego, zdrowego  stylu życia i innymi zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska. W organizowanym w ramach projektu konkursie „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”, gospodarstwo Państwa Katarzyny i Sławomira Kwiatkowskich z Giżynka otrzymało specjalne wyróżnienie. Podsumowanie programu oraz konkursu odbyło się 7 listopada 2017 r. w Minikowie.

image

Komunikat GZGK w Brzuzem

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem informuje, że w związku z podjętymi działaniami naprawczymi w wodociągu w Ostrowitem, mieszkańcy Ostrowitego, Mościsk, Duszot i części Brzuzego obecnie zaopatrywani są w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Ugoszczu.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 22.11.2017
- w godz. 08.00-16.00 stacja: Żałe 5

w dniu 23.11.2017
- w godz. 08.00-11.00 stacja: Brzuze 5 GS

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości