Facebook

Walne zebrania w jednostkach OSP

OSP Giżynek, OSP Ostrowite i OSP Trąbin to jednostki, w których odbyły się dotychczas tegoroczne walne zebrania sprawozdawcze. Podczas spotkań druhowie omawiali działalność swoich jednostek w roku ubiegłym oraz przedstawiali plany na bieżący. W OSP Giżynek, należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, obecny na spotkaniu zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie bryg. Andrzej Górecki wręczył odznaczenia wyróżnionym strażaków. W zebraniu, na którym udzielono absolutorium zarządowi z prezesem Ryszardem Kaźmierkiewiczem uczestniczyli: komendant gminny OSP Mieczysław Wardencki, wójt Jan Koprowski, sołtys Maciej Kalinowski oraz przewodnicząca miejscowego koła gospodyń wiejskich Waleria Pucińska.
Na walnym spotkaniu w OSP Ostrowite, którym kieruje prezes Grzegorz Seroka, członkowie jednostki jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. W szeregi strażackiej braci wstąpiło tego dnia sześciu ochotników, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Wśród zaproszonych gości był również prezes gminnego zarządu OSP Ryszard Kaźmierkiewicz oraz wójt Jan Koprowski.
7 marca w remizie w Trąbinie spotkali się na walnym strażacy z najstarszej jednostki OSP w gminie Brzuze. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności w roku 2019 druhowie przeszli do omawiania planów na rok obecny oraz głosowania w sprawie absolutorium. Zarząd, którego prezesem jest Roman Górecki uzyskał pozytywną ocenę komisji rewizyjnej, a następnie walne zebranie członków udzieliło poparcia. Grono OSP Trąbin powiększyło się o czterech nowych członków, którzy złożyli ślubowanie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: bryg. Andrzej Górecki – zastępca komendanta powiatowego PSP, prezes gminnego zarządu OSP Ryszard Kaźmierkiewicz, wójt gminy Jan Koprowski, ksiądz proboszcz Andrzej Bytner oraz sołtysi: Teresa Sieklicka i Mieczysław Gęsicki.

image

Zaproszenie na Dzień Babki

Już 3 kwietnia 2020 roku w gminie Brzuze odbędzie się II Dzień Babki – królowej polskiego wielkanocnego stołu. Wójt gminy Jan Koprowski serdecznie zaprasza do udziału koła gospodyń wiejskich, klub seniora, stowarzyszenia, uczniów szkół podstawowych, stołówki szkolne, gminne instytucje oraz mieszkańców pragnących aktywnie włączyć się w kultywowanie wielkanocnej tradycji pieczenia drożdżowych bab. Rozpoczęcie pokazu, który odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Brzuzem, zaplanowane jest na godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy!

image

Remont szkolnej kuchni w Ostrowitem

W lutym zakończyły się prace modernizacyjne w szkole podstawowej w Ostrowitem, które obejmowały zagospodarowanie nowej przestrzeni kuchennej oraz odnowienie użytkowanej przez uczniów  stołówki. W ramach inwestycji, gruntownej przebudowie poddana została instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna, skuto tynki i wymieniono posadzki oraz ułożono nową glazurę. Wyposażenie zmodernizowanej kuchni, którą powiększono o sąsiednie pomieszczenie wzbogaciło się o profesjonalny i nowoczesny sprzęt kuchenny, m.in. lodówki, kuchenki, zmywarki i piekarniki. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawiła się funkcjonalność kuchni i komfort pracy, a szkolna stołówka zyskała nowy wygląd.
Uroczystego otwarcia w Szkole Podstawowej w Ostrowitem dokonali: dyrektor szkoły Anna Sarnowska, szefowa kuchni Anna Krauz i wójt Jan Koprowski w towarzystwie pracowników szkoły, rady rodziców, księdza proboszcza, radnych rady gminy i pracowników samorządowych. Realizacja projektu możliwa była dzięki częściowemu sfinansowaniu prac z rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” oraz środków budżetu Gminy Brzuze.

image

W uznaniu dla pracy sołtysów

We wtorek 25 lutego w wiejskiej świetlicy w Brzuzem odbyło się spotkanie gospodarzy wsi z przedstawicielami gminy Brzuze, związane z podsumowaniem działalności samorządów sołeckich w 2019 roku. Zbliżający się Dzień Sołtysa był okazją do podziękowań za pracę i zaangażowanie na rzecz mieszkańców gminy, które złożył zebranym wójt Jan Koprowski i przewodniczący rady Krzysztof Budziński. W spotkaniu uczestniczyli również: wiceprzewodniczący rady Tomasz Maklakiewicz oraz pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

- Sołtysi pełnią ważną rolę w społeczności wiejskiej, reprezentują sołectwa na forum samorządu gminy, ale przede wszystkim są animatorami działań w swoich miejscowościach. Dzięki pracy sołtysów i znajomości potrzeb sołectwa, samorząd gminy podejmuje bardziej trafne decyzje zgodne z potrzebami mieszkańców i specyfiką wsi. Dziękuję wszystkim za podjęcie tych niełatwych obowiązków, gratuluję osiąganych sukcesów i życzę pomyślności w kolejnych latach – mówił wójt Jan Koprowski.

Nasza gmina podzielona jest na 17 sołectw, w których sołtysi aktywnie wykonują swoje obowiązki, zaś najdłużej tę odpowiedzialną funkcję pełnią: Ryszard Rumianowski – sołtys Somsior (od 1992 r.) i Piotr Górski – gospodarz Marianowa (od 1993 r.).

image

Kanalizacja w Ostrowitem

Od końca lipca 2019 r. trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze. Obecnie, w ramach drugiego etapu inwestycji, przyłącza wykonywane są w miejscowości Ostrowite. Zakończenie przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW 2014-2020 mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej planowane jest na czerwiec tego roku.

 

image

Informacja wojewody

Urząd Gminy Brzuze przekazuje Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem ASF.

- rozporządzenie
- mapa obwodów łowieckich

Przygotowania do spisu rolnego i powszechnego

19 lutego br. miało miejsce spotkanie wójta Jana Koprowskiego i Wioletty Szałkiewicz, zastępcy dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, podczas którego omówione zostały zagadnienia związane z organizacją i realizacją Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Przeprowadzony na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach 1 września – 30 listopada tego roku, zaś Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzony zostanie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.
Odbywający się co 10 lat i zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Powszechny Spis Rolny obejmujący wszystkie gospodarstwa rolne realizowany jest raz na 10 lat. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, w formie odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego lub poprzez wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
Obecnie trwają prace przygotowawcze i organizacyjne spisów, a o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

image

Rozmowy o chodniku w Okoninie

W poniedziałkowe przedpołudnie 17 lutego br. w Okoninie spotkali się przedstawiciele sołectwa Okonin ze starostą rypińskim Jarosławem Sochackim, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Piotrem Pawłowskim, radnym gminy Jarosławem Pucińskim i wójtem Janem Koprowskim. Głównym tematem rozmów był zakres prac i sposób finansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w pierwszym etapie chodnik zbudowany zostanie z materiałów Powiatu Rypińskiego na odcinku od remizy OSP do drogi gminnej w kierunku Giżynka, a wsparcia finansowego na wykonanie udzieli Gmina Brzuze.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości