Facebook

Pasowanie pierwszoklasistów w Trąbinie

17 października w Szkole Podstawowej w Trąbinie miało miejsce wyjątkowe święto. Dyrektor Renata Szymańska pasowała na uczniów szkoły czternaścioro pierwszoklasistów. Dzieci z dumą zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne, przygotowane pod kierunkiem wychowawcy klasy Marzeny Mórawskiej przed rodzicami oraz kolegami. Po uroczystości złożenia przysięgi nowo mianowani uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Wśród uczestników spotkania był również wójt Jan Koprowski, który w imieniu własnym oraz obecnych radnych: Agnieszki Betlejewskiej, Krzysztofa Budzińskiego, Pawła Kusińskiego i Tomasza Maklakiewicza złożył pierwszoklasistom serdeczne gratulacje i życzenia.

image

Niezwykłe uhonorowanie Niepodległej

Na skwerze przy jeziorze w centrum Ostrowitego stanęła świetlna iluminacja. Niecodzienna i oryginalna dekoracja wykonana została przez pracowników gminy wg projektu wójta. Podświetlony napis, który ma na celu uhonorowanie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości jest jedną z inicjatyw podjętych z tej okazji przez gminę Brzuze. Iluminacja, uruchomiona 13 października, będzie świecić przez 100 dni.

image

Zaproszenie na warsztaty florystyczne

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza na warsztaty aktywizujące.

Złote Gody

Jubileusz 50-Lecia pożycia małżeńskiego obchodzi w tym roku osiem par małżeńskich mieszkających w naszej gminie. We wtorek 9 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyła się uroczystość, podczas której wójt Jan Koprowski uhonorował Szanownych Jubilatów pamiątkowymi medalami nadanymi przez Prezydenta RP. Tego wyjątkowego dnia świętowali: Państwo Krystyna i Tomasz Bonieccy, Państwo Kazimiera i Włodzimierz Brodowscy z Radzynka, Państwo Hanna i Jan Cackowscy z Somsior, Państwo Barbara i Ryszard Mellerowie z Ostrowitego, Państwo Saturnina i Stanisław Mórawscy z Brzuzego, Państwo Jolanta i Stefan Kolasińscy z Brzuzego, Państwo Teresa i Lech Wiśniewscy z Giżynka oraz członkowie ich rodzin. Medal oraz list gratulacyjny otrzymali także Państwo Mirosława i Andrzej Wiszniewscy z Giżynka. W uroczystości udział wzięli również: Krzysztof Budziński przewodniczący rady gminy, Kazimierz Tomasz Maklakiewicz wiceprzewodniczący rady gminy oraz radni: Piotr Kwiatkowski i Jan Wawrzyński oraz sołtysi: Mirosław Kruszewski, Adam Puciński i Jerzy Tekliński. Spotkanie, które uświetnił występ dzieci ze Szkoły Pdstawowej z Ugoszcza poprowadziła Michalina Forembska – zastępca kierownika USC. Życzymy Szanownym Jubilatom wielu lat w zdrowiu i pomyślności!

image

OSP bogatsze w sprzęt

5 października br. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się uroczyste wręczenie jednostkom straży pożarnych z naszej gminy sprzętu wysokiej klasy wyposażenia ratowniczego o wartości ponad 50 000 zł. Na mocy podpisanych umów wójta gminy z prezesami jednostek przekazano OSP Dobre, OSP Giżynek, OSP Gulbiny, OSP Ostrowite, OSP Trąbin i OSP Żałe m.in. torbę R1 wraz z wyposażeniem, defibrylator, pilarki, detektory napięcia, wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne.
W uroczystym przekazaniu sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie udział wzięli: Jan Koprowski - wójt gminy, mł. bryg. mgr inż. Andrzej Górecki - dowódca jednostki JRG w Rypinie, Eugeniusz Sarnowski – inspektor ds. obrony cywilnej oraz strażacy z poszczególnych jednostek i prezesi: Stanisław Orzechowski, Ryszard Kaźmierkiewicz, Mieczysław Wardencki, Władysław Lewandowski, Roman Górecki, Piotr Lewicki.
Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Brzuze realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logo Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

image

Protokoły z doszacowania strat do odbioru

Gmina Brzuze otrzymała, zatwierdzone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, protokoły z doszacowania strat w uprawach buraka i ziemniaka. Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski, mogą odbierać w Urzędzie Gminy Brzuze (pok. nr 1) protokoły z doszacowania zakresu i wielkości szkód.
Prosimy o jak najszybszy, osobisty odbiór protokołów. W celu uzyskania wypłaty odszkodowania należy przedłożyć protokół w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wypełnić wniosek agencyjny.
Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przypomina jednocześnie, że protokoły z szacowania strat poniesionych w wyniku suszy są do odbioru od 28 września 2018 r.

Program "Czyste powietrze"

Wójt Gminy Brzuze zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania programu „Czyste Powietrze”, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Spotkanie odbędzie się 5 października o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Ugoszczu.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy.

image

Jezioro Kleszczyńskie – niezwykła promocja gminy

Dobrzyński Kajak Tour – Jezioro Kleszczyńskie – nietypowe ujęcie to kolejny projekt, którego realizacja została dofinansowana ze środków zewnętrznych. Jury konkursowe Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich doceniło pomysł Stowarzyszenia Dobrzyniacy oraz aktywnych mieszkańców gminy Brzuze na promocję regionu i upowszechnienie turystyki kajakowej. Inicjatywa mająca na celu zachęcenie do uprawiania ekoturystyki, która pozwala na odkrywanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych naszego regionu oraz jednocześnie dba o to niezwykłe lokalne dziedzictwo, wpisuje się w prowadzone przez Gminę Brzuze aktywne działania służące ochronie przyrody i środowiska naturalnego. Dzięki grantowi otrzymanemu w ramach Inicjuj z FIO na start  2018, w  sobotę 29 września trzydzieści osób uczestniczyło w spływie kajakowym po wodach Jeziora Kleszczyńskiego. Udokumentowane fotograficznie niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe naszych  jezior, zaprezentowane zostaną w folderach oraz mapie, na której wyznaczony będzie szlak kajakowy rzeki Ruziec na odcinku w okolicy Jeziora Kleszczyńskiego. Jest to ostatni z pięciu tegorocznych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy dla mieszkańców gminy Brzuze.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości