Facebook

XI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny

W świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się podsumowanie XI Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Głównym celem organizowanych konkursów jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz ekologicznej, rozwijanie zainteresowań oraz zachęcenie uczestników do samodzielnego pogłębiania wiedzy o ekologii, ochronie środowiska i świecie przyrody. W trakcie przygotowań, uczestnicy poznali walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe gminy Brzuze, ziemi dobrzyńskiej oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Dla Gminy Brzuze kluczowymi działaniami jest propagowanie postaw i zachowań proekologicznych, wykształcających w dzieciach i młodzieży poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze w przyszłości.
W najmłodszej kategorii - plastycznej,  wyróżniono prace Wiktorii Wielgus z Ostrowitego, Leny Włodarczyk z Ostrowitego oraz Julii Romanowskiej z Ugoszcza.
W grupie dzieci klas 1-3 najwyższą ilość punktów otrzymała Julia Uganowska (SP Ugoszcz), następnie Lena Rochnowska (SP Ugoszcz) i Roksana Malanowska (SP Ostrowite).
Wśród uczniów z grupy 4-6 najlepszą wiedzą wykazała się Szymon Wiśniewski, a kolejne miejsca zajęły Maja Rygielska i Marta Kalinowska - wszyscy z SP Ugoszcz.
W najstarszej kategorii, klas 7 oraz 2 i 3 gimnazjum, wygrała Natalia Poniatowska, drugi był Mateusz Dunajski - uczniowie Gimnazjum Ostrowite a trzeci Bartosz Rochnowski (SP Ugoszcz).
Uczennica Natalia Poniatowska – uczennica ostatniej klasy ostrowickiego gimnazjum została ponadto wyróżniona przez firmę Deinet z Rypina za najwyższą ilość zdobytych punktów w teście przyrodniczym oraz aktywny udział w organizowanych w naszej gminie konkursach i projektach.
Łącznie do konkursu, którego organizatorem był wójt gminy Brzuze przystąpiło 47 osób. Wszyscy uczestnicy finału gminnego otrzymali dyplomy i nagrody, których zakup sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Gminy Brzuze.

image

Susza – szacowanie strat

W piątek 22 czerwca br. Wójt Gminy Brzuze złożył do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o powołanie komisji ds. szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Na podstawie zebranych przez sołtysów danych z poszczególnych miejscowości, stwierdzono w naszej gminie wystąpienie tego niekorzystnego zjawiska. Oszacowane wstępnie straty spowodowane wysokimi temperaturami i brakiem opadów wystąpiły w ponad 5.500 ha upraw. Po uzyskaniu odpowiedzi z urzędu wojewódzkiego zostanie udostępniony rolnikom formularz szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.

Wiele serca w Okoninie

Państwo Ewa i Ryszard Kruzińscy wraz z córką Izabelą i rodziną byli gospodarzami Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 20 czerwca 2018 r. Od wielu lat Państwo Kruzińscy organizują w Okoninie spotkania, w których uczestniczą m.in. podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja”, Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu, a także mieszkańcy naszej gminy wraz z opiekunami. Wśród zaproszonych gości byli również znajomi gospodarzy, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i instytucji, służb mundurowych oraz sponsorów. Oprócz wyśmienitej wspólnej zabawy, organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele innych atrakcji, m.in. pokazy jeździeckie, obóz rycerski, poczęstunek.

image

Wiosenne spotkania KGW w gminie Brzuze

Od wielu lat panie z kół gospodyń wiejskich w gminie Brzuze organizują spotkania, w których oprócz członkiń uczestniczą również przedstawiciele samorządu gminnego i zaproszeni goście. Na przełomie maja i czerwca odbyły się wspólne zebrania, które były okazją do podsumowania dotychczasowych działań oraz  omawiania planów i zamierzeń na przyszłość. Takie spotkania  zainicjowały przewodniczące: Maryla Maklakiewicz - KGW Dobre, Waleria Pucińska - KGW Giżynek, Daniela Trędewicz - KGW Ostrowite Wieś, Regina Piechocka - KGW Radzynek i Elżbieta Rybińska - przewodnicząca Gminnej Rady KGW Brzuze.

image

50-lecie KGW w Piskorczynie

Koło Gospodyń Wiejskich z Piskorczyna świętuje w tym roku swój Złoty Jubileusz. Z tej okazji członkinie oraz przewodnicząca Małgorzata Cieszyńska zorganizowały 9 czerwca 2018 r. w miejscowej świetlicy uroczyste spotkanie. Nie zabrakło życzeń od przedstawicielek sąsiednich kół: Elżbiety Rybińskiej, Anny Zglińskiej, Bogusławy Kozimińskiej i Reginy Piechockiej. Do gratulacji dołączyła także Maria Kolińska - Dyrektor Rejonowego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych we Włocławku, która odznaczyła dwie panie: Małgorzatę Cieszyńską i Danielę Małkińską medalami i statuetką z okazji 150-lecia powstania KGW w Polsce. Gratulacje w imieniu własnym i Samorządu Gminy Brzuze złożył działaczkom również wójt Jan Koprowski, który podziękował za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności, a także życzył dalszej owocnej współpracy.
Koło Gospodyń Wiejskich w Piskorczynie zostało założone w 1968 r., a jego pierwszą przewodniczącą została pani Helena Wąsicka. Od 2011 r.  tę funkcję pełni Małgorzata Cieszyńska. Działania liczącego 20 pań koła aktywnie wspiera rada sołecka wsi oraz sołtys.
Wszystkim Paniom - Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Piskorczynie życzymy kolejnych wspaniałych jubileuszy!

image

Oszczędzajmy wodę!

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów deszczu, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem uprzejmie prosi wszystkich użytkowników gminnej sieci wodociągowej o oszczędne wykorzystywanie dostarczanej wody. Bardzo prosimy o rezygnację z użycia wody na cele inne niż socjalno-bytowe i gospodarskie, tj.: podlewanie i zraszanie trawników, ogrodów warzywnych, podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych, mycie samochodów itp.

Rowerowy Cross w parowskich lasach

We wtorek 12 czerwca 2018 r. odbył się w Radzynku doroczny Rowerowy Cross. Wyścig kolarski dla uczniów ze szkół gminy Brzuze odbywa się na czterokilometrowej trasie przebiegającej leśnymi drogami nad jeziorem Parowa.  Spośród dziewcząt w młodszej kategorii nie do pokonania okazała się: Julia Zdunek, a kolejne miejsca zajęły Marta Kalinowska i Weronika Wielgus. Artur Konopacki zwyciężył wśród chłopców, drugie miejsce wywalczył Mateusz Krajewski a trzecie Dominik Michalski.
W kategorii starszych uczennic pierwsza na mecie stawiła się Natalia Głowacka, następnie Wiktoria Łukaszewska i Weronika Krzeszewska. W grupie starszych kolarzy najlepszy był Radosław Dygalski, drugi - Jarosław Lewicki, a trzeci - Kacper Jasieniecki.
Medale i dyplomy wręczali młodym zawodnikom wójt gminy Jan Koprowski oraz prezes klubu sportowego Karol Górski. Rowerowy Cross to cykliczna impreza sportowa dla uczniów naszych szkół, która organizowana jest przez Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze przy wsparciu Gminy Brzuze oraz strażaków ochotników z Giżynka i nauczycieli wychowania fizycznego.

image

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca nowych wysokości kwot przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości