Facebook

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brzuze

W piątek 21 września 2018 r. o godz. 17.00 na kompleksie boisk Orlik w Ostrowitem rozpocznie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brzuze. Zgłoszenia drużyn przyjmują do 20 września br. animatorzy Orlika. Opłata wpisowa wynosi 50 zł od drużyny. Do udziału w rozgrywkach zaprasza organizator - Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze.

Dotacja na sport i rekreację

Wójt Jan Koprowski oraz skarbnik Anna Szabat podpisali z Anetą Jędrzejewską – członkiem zarządu oraz Marcinem Drogorobem – dyrektorem departamentu sportu i turystyki umowę na realizację projektu pn. „Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami sportowo-rekreacyjnymi w miejscowości Ugoszcz”. W obecności marszałka Piotra Całbeckiego, 17 września w urzędzie marszałkowskim w Toruniu, odbyła się uroczystość przekazania dokumentów. Dzięki grantowi otrzymanemu ze środków województwa kujawsko-pomorskiego zbudowana zostanie m.in. betonowa szachownica oraz betonowy stół plenerowy do tenisa. Gmina Brzuze znalazła się wśród 42 samorządów, które otrzymały dofinansowanie na popularyzację sportu i aktywnego wypoczynku z marszałkowskiego programu rozwoju małej infrastruktury sportowej.

image

Sukcesy młodych kolarzy na wyścigu w Radzynku

W minioną sobotę 15 września Radzynek gościł młodych kolarzy na wyścigu z cyklu Szlakiem Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych. Turniej zorganizowany przez GKS Pojezierze Brzuze, Gminę Brzuze oraz Szkołę podstawową w Radzynku we współpracy z TKK Pacific Toruń, Kujawsko-Pomorskim Związkiem Kolarskim i Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem LZS zgromadził ponad 100 sportowców. W czterech kategoriach po malowniczych drogach Żałego, Kleszczyna, Piskorczyna i Radzynka o Puchar Wójta Gminy Brzuze ścigali się zawodnicy z klubów kolarskich całego województwa kujawsko-pomorskiego.

W klasyfikacji żakini na dystansie 18 km najlepszy czas uzyskały:
1.    Natalia Walecka z KS Kijewo Królewskie
2.    Oliwia Gerc z UKS Kometa Obrowo
3.    Oliwia Kępczyńska z Luks Grodno Nowogród

W kategorii młodziczki również na dystansie 18 km w pierwszej trójce znalazły się:
1.    Natalia Głowacka z Luks Grodno Nowogród
2.    Karolina Dominiak z Luks Grodno Nowogród
3.    Eliza Rabażyńska z Luks Grodno Nowogród

Żacy pokonali odcinek 18 km, a na podium znaleźli się:
1.    Szymon Gawarkiewicz z UKS Copernicus Toruń
2.    Igor Kamiński z SK Iskra Nieszawka
3.    Nikodem Siałkowski z Luks Grodno Nowogród

Wśród chłopców w kategorii młodzicy, dystans 26 km najszybciej pokonali:
1.    Tomasz Kasprzyk z UKS Copernicus Toruń
2.    Franciszek Kaczorowski z UKS Copernicus Toruń
3.    Kacper Komorowski z SK Płużnica

W wyścigu brali również zawodnicy z naszej gminy: Małgorzata Becmer, Natalia Głowacka, Weronika Krzeszewska, Wiktoria Łukaszewska, Marcin Szlufik i Julia Zdunek. Szczególne gratulacje składamy dla Natalii Głowackiej – obecnie zawodniczki klubu Luks Grodno Nowogród. Natalia - uczennica szkoły Podstawowej w Trąbinie swoje zmagania z kolarstwem rozpoczynała pod kierunkiem  Michała Czachorskiego w szkółce kolarskiej działającej jako sekcja GKS Pojezierza Brzuze.

Wszystkim zawodnikom  dziękujemy za udział oraz gratulujemy!

image

XXI Maraton Trzeźwości – Bieg Po Zdrowie

Wójt Gminy Brzuze oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze zapraszają na XXI Maraton Trzeźwości, który odbędzie się pod hasłem Bieg Po Zdrowie. Impreza dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej przebiegać będzie w malowniczych plenerach Radzynka i Okonina.
Organizatorzy zapewniają zawodnikom niezapomniane wrażenia krajoznawcze, medale, posiłek regeneracyjny a kibiców zachęcają do aktywnego dopingowania.

Województwo wyposaży dom kultury w Ostrowitem

Wójt Jan Koprowski oraz skarbnik Anna Szabat podpisali 12 września br. w urzędzie marszałkowskim w Toruniu umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W uroczystości przekazania dokumentów udział wzięli również marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz Aneta Jędrzejewska – członkini zarządu. Złożony przez gminę Brzuze wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie i w całości zaakceptowany przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, dzięki czemu środki z budżetu urzędu marszałkowskiego pokryją ponad 63% kosztów zakupu wyposażenia  domu kultury w Ostrowitem. Kwota dofinansowania wynosi 261.878,00 zł przy łącznym koszcie projektu ponad 410.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia obiekt zostanie wyposażony m.in. w profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz oświetleniowy, a także meble.
Prace przy dostosowywaniu obiektu dla mieszkańców trwają od kilku lat, a obecnie gmina oczekuje na rozpatrzenie wniosków o finansowanie remontu sali i biblioteki. Po zakończeniu gruntownej modernizacji budynku i jego wyposażeniu będzie on udostępniony mieszkańcom. Aktualnie wykorzystywane są wcześniej wyremontowane i dobudowane pomieszczenia domu kultury.

image

Informacja o pomocy suszowej

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy zwraca się do producentów rolnych, z informacją o pomocy suszowej dla rolników poszkodowanych w 2018 r.

Prezentacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych w Trąbinie

W remizie OSP Trąbin odbyło się kolejne spotkanie z cyklu prowadzonych przez Gminę Brzuze zajęć z edukacji ekologicznej. Tym razem na zaproszenie mieszkańców sołectwa Trąbin i Trąbin Rumunki wójt Jan Koprowski omówił sprawy związane z ochroną przyrody i krajobrazu. Podczas spotkania zaprezentowana została wydana w ubiegłym roku przez Gminę Brzuze książkę pt. Przyroda gminy Brzuze i okolic.

image

EKOpiec – uzupełniający nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że mogą jeszcze zostać zrealizowane 3 wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Brzuze w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.
Wniosek należy złożyć na przygotowanym druku, który można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Brzuze pok. nr 1 lub z naszej strony (pobierz wniosek), w terminie do 14 września 2018 r. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Brzuze, pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu.
Łączna kwota dofinansowania do 1 źródła ciepła wynosi 4.000 zł (w tym 2000 zł dotacja z WFOŚiGW w Toruniu oraz 2000 zł dotacja z budżetu Gminy Brzuze). Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących teren gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustalił limit dofinansowania dla gminy Brzuze na 10 źródeł ciepła.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 970 gości