Facebook

Przebudowa drogi w Trąbinie

Rozpoczęta została przebudowa drogi gminnej Trąbin-Trąbin Rumunki. Zakres prac obejmuje m.in. ułożenie wzmacniającej siatki do nawierzchni bitumicznych, warstwy wyrównującej i nawierzchni asfaltowej. Ponadto na nowo uformowane zostaną pobocza drogi, zjazdy na pola i do posesji.
Gmina Brzuze otrzymała na zaplanowaną inwestycję dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to jedna z pięciu przewidzianych do realizacji dróg na rok 2020.

image

Nowy chodnik w Okoninie

Rozpoczęła się budowa chodnika przy drodze powiatowej w Okoninie. Koszty robót budowlanych pokrywane są ze środków finansowych Gminy Brzuze, a Zarząd Dróg Powiatowych zakupił materiały potrzebne do realizacji zadania. Wykonawca firma Solveno z Somsior zakończy prace jeszcze w pierwszej połowie czerwca.

image

Informacja Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z/s w Przysieku, dotyczącą ankiety on-line (ekoschematy).

Informacja KPODR w Minikowie

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, dotyczącą e-bazarku - portalu prowadzonego z myślą o rolnikach i konsumentach.

Informacja ARiMR

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą Portalu IRZplus.

KONKURSY W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN

W poniedziałek 18 maja 2020 roku obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Z tej okazji marszałek województwa kujawsko pomorskiego zaprasza, działające na obszarze naszego województwa, sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne do udziału w konkursie pod nazwą „Urodziny papieża w moim domu”. Organizator zachęca do dekorowania flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami domów, budynków, podwórek, kapliczek, skwerów, ulic i miejscowości naszego regionu.
Marszałek województwa zaprasza również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Mój przyjaciel Jan Paweł II”.
Dla zwycięzców wszystkich konkursów przyznane zostaną trzy nagrody główne i wyróżnienie:
I miejsce – 2 000 złotych
II miejsce – 1 500 złotych
III miejsce – 1 000 złotych
wyróżnienie – 500 złotych.

Szczegóły konkursów znaleźć można na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl.
Zachęcamy do udziału!

Komunikat w sprawie wypłaty stypendium szkolnego

W związku ze zmianą zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Brzuze i jednostek organizacyjnych Gminy Brzuze w okresie epidemii informujemy, iż ulega zmianie forma składania dokumentów. 

W ramach przyznanego stypendium szkolnego na okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. faktury i rachunki należy składać do dnia 29.05.2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem "STYPENDIUM SZKOLNE” do skrzynki oddawczej umieszczonej przed wejściem do urzędu. Fakt złożenia faktur i rachunków prosimy potwierdzić pod nr telefonu: 54 270 1601.

Skrzynka oddawcza będzie sprawdzana codziennie. W razie pytań, prosimy o kontakt pod wyżej wskazany nr telefonu. Wypłata przyznanego stypendium szkolnego będzie realizowana zdalnie, tylko na przelewy bankowe, w związku z tym prosimy o dołączenie aktualnego numeru konta bankowego.

Informacja KRUS

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczącą zasiłku za kwarantannę.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości