Facebook

Rozbudowa infrastruktury drogowej rozpoczęta

Budową chodnika przy drodze gminnej Ostrowite-Studzianka samorząd gminy Brzuze rozpoczął rozbudowę infrastruktury drogowej w 2018 r. Do realizacji przygotowane są również kolejne odcinki chodników i ścieżek przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz parkingi, wewnętrzne alejki i drogi dojazdowe na terenie całej gminy o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną m.in. chodniki przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem. Do najważniejszych celów tych prac należy poprawa bezpieczeństwa użytkowników i standardu dróg oraz poprawa estetyki miejscowości.

image

Inwestycja w czyste środowisko

Gmina Brzuze otrzymała promesę dotacji na przedsięwzięcie dotyczące demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze. Złożony w marcu wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu wspierający działania ekologiczne mieszkańców gminy, umożliwi likwidację ponad 80 ton uciążliwego dla środowiska azbestu z 23 posesji.

Nowy projekt Brodnickiego Centrum Caritas

We wtorek 15 maja wójt Jan Koprowski wziął udział w uroczystym rozpoczęciu budowy nowego obiektu Brodnickiego Centrum Caritas, zwiększającego dostęp do usług społecznych. Ośrodek działa bardzo aktywnie już ponad 15 lat. Obejmuje wsparciem potrzebujących, głównie osoby niepełnosprawne, bezdomne i młodzież szkolną. Do celów działalności należy pomoc w wyjściu z bezdomności i reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina Brzuze znajduje się w zasięgu jego działania.

image

Przetarg na budowę drogi ogłoszony

Wójt Jan Koprowski ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn-Małe Pole. Remont obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, podbudowy oraz zjazdów na posesje. Tegoroczne prace na 870-metrowym odcinku drogi na terenie Kleszczyna wykonane zostaną dzięki dotacji uzyskanej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego oraz z udziałem środków własnych gminy. Termin składania ofert mija 30 maja 2018 r. o godz. 9.00.

Zapraszamy na Pielgrzym Song 2018

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze we współpracy z Parafią św. Anny w Żałem i Gminą Brzuze zapraszają wszystkich zainteresowanych na Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej Pielgrzym Song 2018, który odbędzie się 19 maja 2018 r. od godz. 11.00 w Studziance. Organizowana w przeddzień Zielonych Świątek i ciesząca się dużą popularnością impreza pielgrzymkowa, przeprowadzona zostanie już po raz trzeci.
Projekt dofinansowany grantem uzyskanym w otwartym konkursie ofert Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie kultury, obejmie patronatem Wójt Gminy Brzuze.

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca znowelizowanych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie umów z pomocnikami.

- ulotka informacyjna
- schemat procedury zgłaszania pomocników
- ważne informacje

Umowa z wojewodą podpisana

Wójt Jan Koprowski oraz skarbnik gminy Anna Szabat podpisali w Bydgoszczy z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem umowę w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Umowa dotyczy dofinansowania z budżetu państwa 50% kosztów przebudowy drogi Ostrowite-Mościska na odcinku ponad 2 km. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie m.in. podbudowy, nawierzchni bitumicznej i chodnika. Prace budowlane przeprowadzone zostaną w miesiącach letnich.

image

Konkurs wiedzy o środowisku

Wójt Gminy Brzuze organizuje XI Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej, w którym uczniowie naszych szkół będą mogli wykazać się wiedzą ogólnoprzyrodniczą, z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Młodzi mieszkańcy gminy pochwalą się znajomością walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gminy Brzuze, ziemi dobrzyńskiej oraz województwa kujawsko-pomorskiego a także znajomością flory i fauny.

Gminny finał odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Brzuzem:
- Kategoria 0 (dzieci przedszkolne) - 28 maja 2018 r. godz. 10:00,
- Kategoria 1 (uczniowie klas I-III szkół podstawowych) - 28 maja 2018 r. godz. 12:00,
- Kategoria 2 (uczniowie klas IV-VI  szkół podstawowych) - 29 maja 2018 r. godz. 9:30,
- Kategoria 3 (uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum) - 29 maja 2018 r. godz. 11:30.

Konkurs został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- regulamin

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości