Facebook

Trwa nabór na rachmistrzów w tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym

Do przeprowadzenia go na terenie gminy Brzuze zostanie zaangażowanych 2 rachmistrzów terenowych. Kandydaci będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie gminy, posiadających co najmniej średnie wykształcenie, posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie, które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy Brzuze. Nabór trwa do 8 lipca. Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

- zgłoszenie kandydata
- oświadczenie o niekaralności
- procedura naboru
- klauzula RODO
- plakat informcyjny

Walne zebranie OSP Żałe

W sobotę 20 czerwca 2020 r. odbyło się walne zebranie druhów z OSP Żałe. Podsumowano  działalność szkoleniową, organizacyjną i gospodarczą w 2019 r. W trakcie spotkania przyjęto też plan na bieżący rok, w którym najważniejszy punkt stanowi podjęcie starań związanych z pozyskaniem średniego pojazdu pożarniczego. Tego dnia jednostka powiększyła swe szeregi - ślubowanie złożył Rafał Bieńkowski, a także odznaczeni zostali: Przemysław Cieszyński, Patryk Grzymkowski, Michał Czarnecki. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: rada sołecka, sołtys i radny wsi Żałe, członkinie KGW Żałe, prezes zarządu gminnego ZOSP w Brzuzem Ryszard Kaźmierkiewicz oraz wójt Jan Koprowski.

image

Umowy na nowe projekty

17 czerwca 2020 r. wójt Jan Koprowski, przy kontrasygnacie skarbnika Anny Szabat, podpisał umowy z Zarządem Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedna z umów dotyczy przedsięwzięcia realizowanego przez Szkołę Podstawową w Radzynku. W projekcie uczestniczyć będzie 15-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 16-18 lat. W ramach realizacji odbywać się będą między innymi zajęcia dydaktyczne, wycieczka do młyna wiedzy w Toruniu, zajęcia sportowo taneczne, językowe oraz zakupiony zostanie sprzęt sportowy i taneczny. Druga umowa dotyczy projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Trąbinie. W działaniach uczestniczyć będzie również 15-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Przedmiotem podpisanej umowy będą między innymi zajęcia artystyczne, usprawniające naukę czytania, zajęcia taneczne, wycieczki. Zakupione zostaną, podobnie jak w SP w Radzynku sprzęty niezbędne do realizacji między innymi przenośny sprzęt nagłaśniający, piłki, programy komputerowe i inne urządzenia niezbędne do realizacji projektu.

Wytyczne dla placów zabaw

Podajemy wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie dotyczące funkcjonowania placów zabaw zlokalizowanych na otwartym powietrzu w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Wytyczne zamieszczone zostaną na każdym placu zabaw na terenie gminy Brzuze.

Akademia piłkarska rozpoczęła treningi

Gminna Akademia Piłkarska GKS Pojezierze Brzuze wznowiła treningi. Aktualnie grupa liczy 49 uczestników rocznika 2006-2013. Wśród trenujących piłkarzy jest również drużyna dziewcząt. Rozegrane już zostały cztery mecze sparingowe w różnych kategoriach wiekowych. Dwa spośród nich odbyły się na wyjazdach w Golubiu-Dobrzyniu i Rypinie. Po przerwie zawodnicy z zapałem przystąpili do gry. Już w najbliższy poniedziałek, na Orliku w Ostrowitem, odbędzie się kolejny sparing pomiędzy zawodnikami pojezierza, a GOL Brodnica. Zajęcia są możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie GKS Pojezierze Brzuze otrzymał w ramach konkursu sportowego ogłoszonego przez wójta gminy Brzuze. Naszym zawodnikom życzymy podnoszenia umiejętności piłkarskich i wielu sukcesów.

image

Konta bankowe do dokonywania wpłat

Przypominamy numery kont, na które należy dokonywać wpłat należności, między innymi za wodę i odpady komunalne.

12 czerwca (piątek) dniem wolnym od pracy

Na podstawie Zarządzenia Nr 28/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2020 roku w piątek 12 czerwca 2020 roku Urząd Gminy Brzuze oraz jednostki organizacyjne gminy będą nieczynne.
W związku z wyborami Prezydenta RP, pełnomocnik do spraw wyborów będzie pełnić dyżur w godzinach pracy urzędu (godz. 7:30 – 15:30).

Inwestycja w OSP Giżynek

Kontynuowane są prace przy budowie garażu OSP Giżynek. Wiosną 2020 r. założono już instalację elektryczną i położono tynki wewnętrzne, a ściany docieplono styropianem. W najbliższym czasie pracownicy wykonają posadzkę, zamontują sufit podwieszany oraz zamówione wcześniej okna. Z głównych prac pozostanie do realizacji montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych oraz bramy garażowej.
Rozpoczęta jesienią ubiegłego roku budowa prowadzona jest w systemie gospodarczym z wykorzystaniem środków gminy i dotacji zewnętrznych pozyskanych przez OSP.

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości