Facebook

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 08.09.2017
- w godz. 08.00-16.00 stacja: Brzuze 2 obwód 100    
- w godz. 09.00-12.00 stacja: Dobre 2 

w dniu 12.09.2017
- w godz. 08.00-13.30 stacja: Giżynek 8      

w dniu 13.09.2017
- w godz. 08.00-13.30 stacja: Trąbin Rumunki 4

Nowy rok szkolny 2017/2018

4 września 2017 r. w szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych naszej gminy miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego. W Ostrowitem, Radzynku, Ugoszczu i Trąbinie dzieci oraz młodzież szkolna rozpoczyna od wtorku systematyczne zajęcia, które potrwają do 22 czerwca 2018 r. W inauguracji zajęć w nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych w Ostrowitem, które powstały  w budynku byłej szkoły podstawowej, udział wziął również wójt gminy Jan Koprowski.
Wszystkim uczniom, tym małym i tym większym, życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, samych sukcesów, powodów do radości oraz pozytywnych doświadczeń. Powodzenia!

image

Szkoły gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego

Trwają ostatnie przygotowania na przyjęcie uczniów do szkół. Największa inwestycja zrealizowana została w SP Ostrowite, gdzie budynek dotychczasowej szkoły podstawowej dostosowany został do potrzeb oddziałów przedszkolnych. W budynku gimnazjum, który od 4 września będzie wykorzystany przez szkołę podstawową i dwa lata przez klasy gimnazjalne, przeprowadzony został remont ośmiu pomieszczeń klasowych oraz zaplecza kuchennego.

image

Zakończenie wakacji w gminie Brzuze

W sierpniu realizowano w gminie Brzuze projekt pn. Zielone wakacje w gminie Brzuze 2017. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowany był w czterech miejscowościach gminy: Brzuzem, Ostrowitem, Ugoszczu i Żałem. Oprócz fachowej opieki, wychowawcy zapewniali biorącym udział w półkoloniach wiele atrakcji, m.in. warsztaty przyrodnicze, fotograficzne oraz rzeźbiarskie. W ramach projektu uczestnicy wykonali również karmniki dla ptaków, które zostały ustawione w parku przy wiejskim domu kultury w Brzuzem. Dzięki udziałowi w półkoloniach dzieci miały możliwość zwiedzenia Trójmiasta, a na zakończenie wakacji, na boisku przy plaży w Brzuzem, zorganizowano dla nich spartakiadę.
Projekt Zielone wakacje w gminie Brzuze 2017 został zrealizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wsparciu organizacyjnym i rzeczowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy w Brzuzem.

image

Tabliczki numeracyjne na posesjach

Uprzejmie przypominamy właścicielom oraz władającym nieruchomościami o obowiązku umieszczenia tabliczek z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku. Właściciele domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, które nie posiadają nadanego numeru porządkowego, proszeni są o umieszczenie w widocznym miejscu numeru ewidencyjnego działki.
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym lub numerem ewidencyjnym działki nie tylko usprawnia odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Brzuze ale również pozwoli na sprawny dojazd odpowiednich służb.
Wskazany powyżej obowiązek wynika również z art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).

Aktywne soboty w sołectwach

W sobotnie popołudnie, 26 sierpnia 2017 r., nasi mieszkańcy uczestniczyli w trzech sołeckich piknikach. Inicjatorami tych spotkań byli sołtysi oraz rady sołeckie wsi Piskorczyn, Radzynek oraz Kleszczyn, choć w ich przygotowanie równie aktywnie włączyli się także radni. Ta forma lokalnej integracji przyczynia się do budowania silnych, międzypokoleniowych więzi, pozwala poznać się oraz aktywnie spędzić wolny czas. Szczególne podziękowania za organizację należą się sołtysom: Zenonowi Cieszyńskiemu, Jerzemu Teklińskiemu i Sławomirowi Pawlakowi oraz radnym: Mariannie Przybylskiej i Sławomirowi Tomaszewskiemu.
Niezwykłą aktywnością wykazuje się również sołectwo Ugoszcz. Piknik rodzinny, pod patronatem wójta gminy, pn. Zakończenie wakacji zorganizowano dla mieszkańców gminy w sobotę, 26 sierpnia 2017 r. Sołtys oraz Rada Sołecka Ugoszcza zapewnili uczestnikom wiele atrakcji, m.in. dmuchane zamki, trampoliny oraz ognisko dla dzieci, a największą popularnością cieszyła się zorganizowana loteria fantowa. Na zakończenie wszyscy bawili się na zabawie tanecznej.

image

Zaproszenie na Koncert Chopinowski

Wójt Gminy Brzuze zaprasza mieszkańców oraz gości na Koncert Chopinowski, który odbędzie się 27 sierpnia 2017 r. w parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu. Koncert młodego pianisty Adama Mikołaja Goździewskiego rozpocznie się o godz. 17.30. Pan Adam jest laureatem prestiżowych, międzynarodowych konkursów pianistycznych w Polsce oraz za granicą, m.in. w Rosji, Słowenii, Estonii. Występował w salach koncertowych Filharmonii Narodowej w Warszawie i na Zamku Królewskim, w Żelazowej Woli i Łańcucie,  uczestnik XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Koncert w Ugoszczu odbędzie się w ramach cyklu letnich spotkań muzycznych we dworach i krajobrazach Ziemi Dobrzyńskiej - Chopin en Vacances. Jest to projekt realizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”. Gmina Brzuze, jako partner projektu, wspiera fundację w tym cennym dla naszego dziedzictwa kulturowego, przedsięwzięciu.

Wystawa batiku

W okresie wakacyjnym Stowarzyszenie Dobrzyniacy realizowało projekt pt. „Dobrzyńskie lato pachnące i malowane woskiem”. Prowadząca warsztaty, sierpecka artystka Anna Górecka, jest autorką wielu wystaw, a jej unikatowe dzieła znajdują się w zbiorach prywatnych, i w kraju, i za granicą. W trakcie zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę o technice zdobienia tkanin woskiem, zwanej batikiem oraz własnoręcznie wykonali oryginalne dzieła, z których następnie przygotowano wystawę w wiejskim domu kultury w Brzuzem. Realizacja projektu pozwoliła dzieciom oraz seniorom z gminy Brzuze spędzić w ciekawy i aktywny sposób kilka letnich dni. Projekt został dofinansowany grantem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości