Facebook

Ogłoszenie o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie systemowym pn. „Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu” na rok 2012, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt skierowany jest do osób, które:

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

29 grudnia 2011 roku, w wiejskim domu kultury w Brzuzem, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, dotyczące programu współpracy na 2012 rok. Podczas zebrania z udziałem wójta gminy dr Jana Koprowskiego omówione zostały, głównie zamierzenia w zakresie współpracy i finansowania organizacji pozarządowych w 2012 roku.

Zakończenie projektu

28 grudnia 2011 roku w wiejskim domu kultury w Brzuzem, odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu systemowego „Gmina Brzuze mówi STOP wykluczeniu społecznemu”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych.

Sto lat OSP w Trąbinie!

W 2011 roku przypada 100-Lecie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbinie. Jubileusz ten oznacza bogatą tradycję tej jednostki, a także piękny dorobek. Gratulujemy długoletniej aktywnej działalności! Życzymy Druhom Strażakom z Trąbina dalszych lat owocnej pracy. Niech pomnażają się Wasze osiągnięcia! Życzymy również, by miejscowa społeczność w pełni doceniała strażacką, pełną oddania służbę. Dziękujemy serdecznie za Waszą ofiarność. Życzymy następnych 100 Lat!

Samorząd Gminy Brzuze

Przetarg na budowę kanalizacji

23 grudnia br. upłynął termin składania ofert, na budowę kanalizacji sanitarnej, w przetargu ogłoszonym przez wójta gminy Brzuze. Wpłynęło 9 ofert, które ocenia komisja przetargowa. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi wkrótce.

Wigilia w Brzuzem

W czwartek 22 grudnia 2011 roku spotkaliśmy się, na wigilijnym opłatku, w wiejskim domu kultury w Brzuzem. Wprowadzeniem do wigilijnego nastroju był program poetycko-muzyczny. Uczestnicy usłyszeli w nim kolędy i pastorałki w wykonaniu gminnego zespołu „AKCENT”. Organizatorzy – wójt gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem zadbali o świąteczny nastrój. W organizacji wigilii wspierali organizatorów sołtysi i radni z miejscowości Brzuze i Dobre. Po nastrojowej części artystycznej były serdeczne życzenia oraz łamanie się opłatkiem. Potem wszyscy uczestnicy i organizatorzy śpiewali najpiękniejsze nasze kolędy.

image

Spotkanie opłatkowe w Ugoszczu

20 grudnia 2011 roku w wiejskim domu kultury w Ugoszczu odbyła się uroczystość wigilijna, której organizatorami byli wójt gminy Brzuze oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem przy współpracy sołtysów. Dzielenie się opłatkiem poprzedził program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Ugoszcza. Pełni wigilijnego nastroju przysporzył śpiew kolęd.

image

Powodzenie naszych gimnazjalistów

2 grudnia 2011 roku w Rypinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Gimnazjalistów. Jakub Kłos i Stanisław Rzymkowski z Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem zajęli II miejsce. Anna Prądzyńska i Marta Bukowska, również z naszego gimnazjum, zajęły I miejsce. Najlepszą zawodniczką mistrzostw została Anna Prądzyńska. Brawo!

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości