Facebook

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca rozliczenia podatku dochodowego emeryta i rencisty za 2017 r.

Zebranie Mieszkańców Kleszczyna

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Sołectwa Kleszczyn na zebranie wiejskie, które odbędzie się w piątek, 12 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Brzuze, sala nr 4. Tematem zebrania będzie przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Kleszczyn na lata 2018-2028.

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca wcześniejszej emerytury oraz zasiłku chorobowego.

Wigilia członkiń kół gospodyń wiejskich

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Brzuze zorganizowały 19 grudnia 2017 r. w świetlicy w Brzuzem spotkanie opłatkowe. Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Elżbieta Rybińska złożyła z tej okazji wszystkim koleżankom i zaproszonym gościom bożonarodzeniowe życzenia oraz przekazała drobne upominki. Wójt Jan Koprowski i zastępca przewodniczącego rady gminy Tomasz Maklakiewicz życzyli paniom m.in. zdrowia oraz dalszej aktywnej współpracy z samorządem gminnym. W uroczystości uczestniczyli również: kierownik GOPS Grażyna Pietrkiewicz, sekretarz gminy Agata Ciechanowska, skarbnik Anna Szabat, a także pracownicy samorządowi: Danuta Wiśniewska i Agnieszka Krauza. Doroczna wigilia przedstawicielek działających w gminie KGW odbyła się w świątecznej, życzliwej atmosferze przy stole zastawionym tradycyjnymi daniami przygotowanymi przez poszczególne koła.

image

Świąteczna wizyta w TKK Pacific

Na zaproszenie Toruńskiego Klubu Kolarskiego Pacific, 14 grudnia 2017 r. przedstawiciele szkółki kolarskiej działającej w gminie Brzuze: Natalia Głowacka, Weronika Krzeszewska, Wiktoria Łukaszewska i Julia Zdunek wraz z trenerem uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu sezonu kolarskiego. Oprócz szkółek kolarskich z naszego województwa, wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: prezes Pacific Toruń Wojciech B. Sobieszak, wiceprezes Agnieszka Pyrzewska, Marcin Drogorób - dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UM. Spotkanie było okazją do wyróżnienia zawodników oraz podziękowań dla osób, firm i instytucji współpracujących w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa. Prezes klubu Jarosław Szczepanowski oraz dyrektor sportowy Leszek Szyszkowski złożyli szczególne podziękowania m.in. marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego, prezydentowi miasta Torunia, a także wójtowi gminy Brzuze Janowi Koprowskiemu oraz Michałowi Czachorskiemu – opiekunowi i tenerowi kolarzy z Brzuzego.
Szkółka kolarska działająca przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem została w 2015 roku utworzona przez GKS Pojezierze Brzuze.

image

Opłatkowe spotkanie w Klubie Seniora Przystań

Członkowie Klubu Seniora Przystań zorganizowali Spotkanie Wigilijne, które odbyło się 15 grudnia 2017 r. w świetlicy w Brzuzem. W świątecznej atmosferze przewodnicząca klubu Teresa Sieklicka, a także wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński oraz kierownik GOPS Grażyna Pietrkiewicz złożyli wszystkim bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Po tradycyjnym łamaniu się opłatkiem i serdecznych życzeniach wspólnie śpiewano kolędy przy akompaniamencie muzycznym Jacka Szablewskiego.

image

Gminne spotkanie wigilijne w Ostrowitem

W czwartek, 14 grudnia 2017 r. odbyła się szczególna uroczystość, Gminna Wigilia, w której uczestniczyli mieszkańcy, władze samorządowe, radni oraz sołtysi z naszej gminy. Wyjątkowe Jasełka przygotowane pod kierunkiem Marty Nowak, Małgorzaty Ronowicz oraz Artura Osińskiego  zaprezentowali uczniowie ostrowickiej szkoły, a uroczyste spotkanie przy wigilijnym stole, podczas którego śpiewano kolędy poprzedziło wspólne podzielenie się opłatkiem. Bożonarodzeniowe życzenia złożyli gościom: wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński, proboszcz parafii w Ostrowitem ks. Paweł Waruszewski, proboszcz parafii Trąbin ks. Andrzej Bytner oraz kierownik GOPS - Grażyna Pietrkiewicz.
Wigilia, w której wzięło udział prawie dwustu mieszkańców, została zorganizowana przez wójta przy współpracy z pracownikami socjalnymi i samorządowymi, radnymi, sołtysami oraz Szkołą Podstawową w Ostrowitem.
W tradycyjnych spotkaniach opłatkowych odbywających się dotychczas w sołectwach udział brali mieszkańcy poszczególnych wsi, a tegoroczne spotkanie opłatkowe po raz pierwszy miało zasięg gminny.

image

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 18.12.2017
- w godz. 07.00-09.00 stacja: Ostrowite 10

w dniu 19.12.2017
- w godz. 15.00-17.00 stacja: Ostrowite 10

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości