Facebook

Nowi dyrektorzy szkół

W środę 14 marca 2018 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Brzuze, podczas której nastąpiło wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektora w dwóch szkołach podstawowych. Aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ugoszczu pani Ewie Cyrankowskiej oraz Aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pani Dorocie Cieciurskiej dokonał wójt Jan Koprowski. Na zaproszenie przewodniczącego Krzysztofa Budzińskiego, w imieniu Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, ze sprawozdaniem za 2017 rok wystąpił bryg. mgr inż. Grzegorz Łydkowski. W porządku obrad znalazły się również sprawozdania: wójta, przewodniczących poszczególnych komisji rady oraz sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

image

Zaproszenie do udziału w konkursie na wielkanocną palmę

Wójt Gminy Brzuze we współpracy z Parafią św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, sołectwami, jednostkami organizacyjnymi gminy i organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału w IX Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych. Warunki uczestnictwa oraz kryteria oceny prac zawarte są w Regulaminie. Rozstrzygniecie konkursu oraz poświęcenie palm odbędzie się w Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 r., w kościele parafialnym w Ostrowitem.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Informacja do hodowców trzody

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zwraca się do hodowców trzody chlewnej z informacją w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

- załączniki (zip)

Informacja LGD

Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, dotycząca możliwości otrzymania dofinansowania na otwarcie firmy.

Dzień Kobiet

Z okazji obchodzonego 8 marca Święta Kobiet, panie z Gminnej Rady KGW Brzuze, KGW Ostrowite Wieś oraz KGW Giżynek zorganizowały uroczyste spotkania. Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządu gminnego, m.in. wójt gminy Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński i jego zastępca Tomasz Maklakiewicz oraz radni, sołtysi i pracownicy samorządowi. Do składanych życzeń i gromkiego „Sto Lat” dołączyły się panie przewodniczące: Elżbieta Rybińska, Daniela Trędewicz i Waleria Pucińska. Uroczystości zostały przygotowane dzięki współpracy z Gminą Brzuze.

image

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca waloryzacji świadczeń.

Młodzież w Urzędzie Gminy Brzuze

W ostatnich dniach, Urząd Gminy Brzuze gościł młodzież z klas drugich ostrowickiego gimnazjum wraz z opiekunami, Aleksandrą Budzińską i Beatą Śliwińską. W ramach zajęć lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o funkcjonowaniu samorządu gminnego oraz zapoznali się ze strukturą organizacyjną urzędu. W trakcie wizyty pracownicy poszczególnych referatów zapoznali gości z podejmowanymi działaniami oraz wykonywanymi obowiązkami. Młodzież spotkała się również z Wójtem Gminy Brzuze, Janem Koprowskim.

image

Szkolenie z LGD

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej na szkolenie. Spotkanie z zakresu wypełniania biznesplanu oraz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbędzie się 26 marca 2018 r. w godzinach 15.30-18.30 w GOK w Wąpielsku.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 1004 gości