Facebook

Stacja bazowa w Kleszczynie już działa!

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTK CENTERTEL w Kleszczynie, wójt gminy zwrócił się z zapytaniem w tej sprawie do PTK CENTERTEL. Z odpowiedzi nadesłanej przez wykonawcę wynika, że wyżej wymieniona stacja bazowa została włączona na początku kwietnia br. i obsługuje sieć operatora ORANGE.

Wkrótce podpisanie umowy projektowej

6 czerwca 2012 roku nastąpi podpisanie umowy, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzuzem oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, z zakresu realizacji projektu systemowego „Gmina Brzuze mówi STOP wykluczeniu społecznemu”. Działania w ramach tego projektu skierowane są do osób bezrobotnych z obszaru gminy. Przedsięwzięcie dofinansowywane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Brzuzem wkrótce otwarte

Od 24 czerwca 2012 roku będzie można korzystać z bezpieczniej kąpieli w jeziorze w Brzuzem. Nad bezpieczeństwem wypoczywających na gminnym miejscu wykorzystywanym do kąpieli czuwać będzie dwóch ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Lipna. Już teraz zapraszamy!

„Święto Rodziny” w Szkole Podstawowej w Ugoszczu

„Mamo w sercu Cię kołyszę,
list do Ciebie piszę,
widzę znów nasz dom (...)”

Wszyscy byliśmy wzruszeni do łez, kiedy 1 czerwca br.  podczas  „Święta Rodziny” w Szkole Podstawowej w Ugoszczu, dzieci wypowiedziały i wyśpiewały najserdeczniejsze słowa o domu rodzinnym, ojcowskiej trosce i niewysłowionej dobroci matczynego serca. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie tej szkoły w obecności swoich rodziców, częstokroć też dziadków. Potem były konkursy z nagrodami ufundowanymi przez wójta gminy. Powodzeniem cieszył się radosny konkurs wiedzy pożarniczej oraz konkurs z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wśród gości, oprócz rodzin uczniów byli też, między innymi: wójt gminy oraz ksiądz proboszcz z parafii w Rużu. Dziękujemy za tę „ucztę serc”.

image

Zmiana kwot przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

Na prośbę OR KRUS w Bydgoszczy informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 roku, które wyniosło 3.646 zł 09 gr, zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
Wynoszą one: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.552 zł 30 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych) i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.740 zł 00 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).

Kolejny sukces Stowarzyszenia Dobrzyniacy

Jak podaje Muzeum Historii Polski, po raz kolejny rozstrzygnięto konkurs w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.W tym roku zainteresowanie konkursem było rekordowe – w elektronicznym systemie naboru wniosków utworzono ponad 1400 kont, złożono blisko 700 wniosków, z czego 675 spełniło kryteria formalne. Jury przyznało dotacje 97 projektom. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazła się propozycja Stowarzyszenia Dobrzyniacy, z siedzibą w Brzuzem, dotycząca powstania styczniowego w ziemi dobrzyńskiej. Gratulujemy!

Wójt i dyrektorzy o organizacji placówek oświatowych

31 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy Brzuze odbyło się spotkanie wójta gminy Brzuze z dyrektorami placówek oświatowych. Tematem głównym były sprawy związane z organizacją placówek.

Chór „Belcanto” w naszej gminie

Chór „Belcanto” z Rypina współpracuje z gminą Brzuze od wielu lat. Zawdzięczamy im, między innymi, oprawę Mszy Św. podczas niektórych uroczystości gminnych. Chór bardzo chętnie przyjmuje nasze zaproszenia. W niedzielę 27 maja br. zaśpiewali podczas uroczystości odpustowej w Studziance.

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości