Facebook

Wkrótce przetarg na realizację projektu POKL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem w ramach realizacji projektu POKL pod nazwą „Gmina Brzuze mówi STOP wykluczeniu społecznemu”, ogłosi w najbliższych dniach przetarg, który wyłoni firmę do przeprowadzenia szkoleń zawodowych.

Podpisana umowa na remont dachu domu kultury

18 czerwca 2012 roku, wójt gminy Brzuze Jan Koprowski, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Anny Szabat, podpisał umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pod nazwą „Remont dachu wraz z dociepleniem Domu Kultury w Ostrowitem”. Zadanie realizowane jest w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uroczystość w Radzynku

We wtorek 19 czerwca 2012 roku, w świetlicy wiejskiej w Radzynku, odbędzie się uroczystość związana z Dniem Matki. Organizatorem spotkania jest Koło Gospodyń Wiejskich w Radzynku.

Spotkanie integracyjne w Trąbinie

W sobotę 16 czerwca 2012 roku w Trąbinie odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”. Organizatorem spotkania była Rada Sołecka wsi Trąbin. W programie znalazły się, między innymi: grill, konkursy z zakresu przeciwdziałania nałogom, układanie puzzli, a nawet konkurs na budkę dla ptaków. Przed zebranymi zaprezentował się gminy zespół wokalno-muzyczny „AKCENT” natomiast po godzinie 20 rozpoczęła się zabawa taneczna. Gratulujemy samorządowi wsi pomysłu i organizacji. Przy okazji sołtys wsi Trąbin dziękuje organizacjom i mieszkańcom za pomoc w przedsięwzięciu. Dziękuje, między innymi: prezesowi OSP Trąbin Romanowi Góreckiemu, Państwu Malinowskim, Sawickim, Witkowskim, Głowackim, firmie PTH Jerzy Barwiński, Panom Januszowi Pankowskiemu i Robertowi Gurtowskiemu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

image

Gmina skorzysta z prawa pierwokupu

W dniu 15 czerwca 2012 roku Rada Gminy Brzuze podjęła uchwałę o skorzystaniu z przysługującego gminie prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr ew. 194/35 o pow.3,2003 ha położonej w miejscowości Ostrowite (ogródki działkowe). Nieruchomość była dotychczas użytkowana przez mieszkańców Osady w Ostrowitem i została wystawiona do sprzedaży przez Krajową Spółkę Cukrową.

Gmina Brzuze bez azbestu

13 czerwca 2012 roku ogłoszony został przetarg na przedsięwzięcie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2012”. Otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca br. Dodatkowo informujemy, że do każdej tony azbestu, przysługuje dotacja w kwocie 1000 zł na jego demontaż, transport i utylizację.

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej

Trwają dalsze prace związane z budową kanalizacji w gminie Brzuze. Jest to jedna z największych realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany „Izosan” z Brodnicy.

image

Spotkanie integracyjne w Trąbinie

W sobotę 16 czerwca 2012 roku w Trąbinie odbędzie się spotkanie integracyjne mieszkańców wsi. W programie przewidziane są, między innymi: grill, zabawy i konkursy, występ gminnego zespołu wokalno-muzycznego „AKCENT” oraz zabawa taneczna dla młodzieży i dorosłych. Organizatorem jest Rada Sołecka wsi Trąbin. Życzymy dobrej zabawy!

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości