Facebook

Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, że 27 i 30 kwietnia 2012 roku, w Urzędzie Gminy Brzuze, wypłacany będzie zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za I półrocze 2012 roku. Wypłaty w godzinach pracy urzędu.

Komunikat o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego i pszenicy ozimej

Przekazujemy informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział Rypin, o zagrożeniu upraw śliwy domowej spowodowanym przez agrofag brunatnej zgnilizny drzew pestkowych i upraw pszenicy ozimej spowodowanym przez agrofag mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Spotkanie uczestników projektu systemowego

27 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Brzuze odbędzie się pierwsze spotkanie 14-osobowej grupy uczestników projektu systemowego. Uczestnicy od pierwszego maja rozpoczną prace społeczno-użyteczne.

Otwarcie oferty z zakresu upowszechniania sportu

20 kwietnia 2012 roku komisja konkursowa dokonała otwarcia oferty na realizację zadań z zakresu rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Brzuze w 2012 roku. Termin składania ofert upłynął 11 kwietnia br. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze.

Komunikat o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego

Przekazujemy informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział Rypin, o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego spowodowanym przez agrofag słodyszka rzepakowego.

Ogólnopolskie Wybory Chłopa Roku

Na prośbę organizatorów, zamieszczamy materiały informacyjne, dotyczące Ogólnopolskich Wyborów Chłopa Roku 2012, które odbędą się 29 kwietnia 2012 roku w Racławicach.

- informacje ogólne
- regulamin wyborów
- karta zgłoszeniowa
- plakat informacyjny

Komunikat o zagrożeniu upraw

Przekazujemy informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział Rypin, o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego spowodowanym przez agrofag suchej zgnilizny kapustnych.

Trwa budowa kanalizacji

Trwają dalsze prace związane z budową kanalizacji w gminie Brzuze - wykonano już ponad połowę kolektora tłocznego. Jest to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w gminie Brzuze.

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości