Facebook

Trwają prace przy budowie kanalizacji

Aktualnie, w ramach budowy sieci kanalizacyjnej, wykonywane są przewierty sterowane pod drogami wojewódzkimi i powiatowymi.

image

Modernizacja oświetlenia w gminie

Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzuze, polegająca na wymianie starych opraw na energooszczędne. Łącznie wymienionych zostanie 28 sztuk opraw.

image

Postępują prace przy budowie kanalizacji

Rozpoczęła się budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsiach: Brzuze, Ostrowite i Ugoszcz.

image

Podpisana umowa na budowę pomostu w Trąbinie

15 maja 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, wójt gminy Brzuze Jan Koprowski podpisał umowę zawartą pomiędzy Gminą Brzuze, a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Budowa pomostu rekreacyjno-spacerowego wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Trąbin”. Celem zadania jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju rekreacji i turystyki na naszym obszarze. Operacja dotyczy zakresu małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Komunikat o zagrożeniu upraw pszenicy ozimej

Przekazujemy informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział Rypin, o zagrożeniu upraw pszenicy ozimej spowodowanym przez agrofag rdzy brunatnej pszenicy.

Realizacja projektu w gminie trwa

10 maja 2012 roku odwiedziła gminę Brzuze grupa członków kapituły konkursu „Rodzynki z Pozarządówki”. Wizyta związana była z tym, iż Stowarzyszenie Dobrzyniacy realizujące projekt „Tradycja chowu i hodowli gęsi rypińskiej wraca na ziemię dobrzyńską”, zakwalifikowało się do II etapu konkursu. Członkowie kapituły odwiedzili niektóre gospodarstwa na terenie gminy, w których prowadzony jest chów gęsi w oparciu o zasady konkursu.

image

Postępy prac budowy kanalizacji

Zakończono budowę kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze. Dotychczas wybudowana została większa część sieci kanalizacji tłocznej.

image

Przybywa gęsi „z projektu”

Na terenie gminy Brzuze realizowany jest projekt „Tradycja chowu i hodowli gęsi rypińskiej wraca na ziemię dobrzyńską”, autorstwa Stowarzyszenia Dobrzyniacy. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało przez Fundację Wspomagania Wsi. Hodowcy gęsi uzyskali już małe gąsięta, a dorosłe gęsi wysiadują jaja. Można więc liczyć na to, że przybędzie gęsi rypińskiej.

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości