Facebook

Odbył się I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej-Plażowej

W sobotę i niedzielę 28 i 29 lipca br. na boisku piłki siatkowej w Brzuzem odbył się I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej-Plażowej. Do udziału w turnieju przystąpiło 16 drużyn. I miejsce zajęli Marcin Kaczmarek i Maciej Papierz z Rypina, II miejsce - Konrad Jaworski i Konrad Murawiak z Ostrowitego, III miejsce - Mariusz Orzechowski z Dobrego i Sebastian Rakowski z Brzuzego. Gośćmi turnieju byli, między innymi, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej - Ryszard Ciężki i wójt gminy Brzuze - Jan Koprowski.

image

Podsumowanie atrakcyjnych wakacji

31 lipca 2012 roku w Brzuzem miało miejsce uroczyste podsumowanie i zakończenie wypoczynku wakacyjnego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy, w ramach projektu „Atrakcje integracyjnych wakacji”. Wypoczynek dofinansowany został przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w konkursie „Wspieranie Aktywizacji i Integracji Społecznej Seniorów”. Było to grupowe działanie łączące pokolenia, w ramach którego odbywały się zabawy, wyjazdy i konkursy (wędkarski i plastyczny). Celem projektu była, między innymi, aktywizacja seniorów i ich integracja z młodzieżą, przekazywanie wiedzy i umiejętności, a także wskazanie roli osób starszych w społeczności lokalnej i rodzinie. Uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe foldery, świadectwa udziału w projekcie oraz długopisy z okolicznościowym nadrukiem.

image

Będzie wystawa rzeźby w Brzuzem

W sobotę 8 września 2012 roku w wiejskim domu kultury w Brzuzem otwarta zostanie wystawa rzeźby Kazimierza Góreckiego z Nowego Targu. Tematem wystawy będzie Orzeł Biały. W sierpniu podamy bliższe informacje w tej sprawie.

Kapela Argalskich wystąpi w Obrowie

W sobotę 4 sierpnia 2012 roku kapela Argalskich, reprezentująca gminę Brzuze, wystąpi podczas VI Przeglądu Tradycyjnych Kapel Weselnych Ziemi Dobrzyńskiej, Przegląd odbędzie się w Obrowie. Organizatorami są wójt gminy Obrowo oraz kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Kapela już kilkakrotnie uczestniczyła w tego rodzaju przeglądach. Życzymy powodzenia!

Konkurs na stanowisko dyrektora gimnazjum

We wtorek 31 lipca 2012 roku w Urzędzie Gminy Brzuze komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 26/2012 Wójta Gminy Brzuze z 23 lipca 2012 roku, przeprowadzi konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem.

Otwarcie ofert w GOPS

25 lipca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzuzem otwarte zostały komisyjnie oferty na realizację zadania pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, szkolenia komputerowego, warsztatów umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, warsztatów nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy, stylizacja i wizaż oraz kurs BHP z pierwszą pomocą przedmedyczną” dla 25 uczestników projektu systemowego pt. „Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu”. Wpłynęły 4 oferty. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu podamy wkrótce.

Umowa na przebudowę drogi

24 lipca 2012 roku wójt gminy Jan Koprowski oraz skarbnik Anna Szabat podpisali umowę z przedstawicielami województwa kujawsko-pomorskiego, na dofinansowanie z budżetu województwa zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Giżynek - Ruże”. W ramach przebudowy nastąpi ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej o grubości 3 cm każda.

Inwentaryzacja na działkach w Ostrowitem

24 lipca br. przeprowadzona została inwentaryzacja budynków i altan usytuowanych na zakupionej przez gminę działce o numerze 194/35 (ogródki działkowe) w miejscowości Ostrowite.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości