Facebook

Otwarcie ofert w GOPS

25 lipca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzuzem otwarte zostały komisyjnie oferty na realizację zadania pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, szkolenia komputerowego, warsztatów umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, warsztatów nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy, stylizacja i wizaż oraz kurs BHP z pierwszą pomocą przedmedyczną” dla 25 uczestników projektu systemowego pt. „Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu”. Wpłynęły 4 oferty. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu podamy wkrótce.

Umowa na przebudowę drogi

24 lipca 2012 roku wójt gminy Jan Koprowski oraz skarbnik Anna Szabat podpisali umowę z przedstawicielami województwa kujawsko-pomorskiego, na dofinansowanie z budżetu województwa zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Giżynek - Ruże”. W ramach przebudowy nastąpi ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej o grubości 3 cm każda.

Inwentaryzacja na działkach w Ostrowitem

24 lipca br. przeprowadzona została inwentaryzacja budynków i altan usytuowanych na zakupionej przez gminę działce o numerze 194/35 (ogródki działkowe) w miejscowości Ostrowite.

Stypendia pomostowe na rok akademicki 2012/2013

Na prośbę Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, przekazujemy informację dotyczącą kontynuacji Programu Stypendiów Pomostowych. Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miasteczek pokonania bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, przez ufundowanie stypendiów na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach, mających uprawnienia magisterskie.

Wkrótce „Zielone wakacje”!

Jak już wcześniej informowaliśmy, od 6 sierpnia br. na terenie naszej gminy rozpoczną się „Zielone wakacje”. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum wypoczywać będą w czterech świetlicach wiejskich, tj. w Brzuzem, Ugoszczu, Gulbinach i Żałem. Życzymy dużo słońca i atrakcji!

Informacja dotycząca kwoty jednorazowego odszkodowania

Na prośbę Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, przekazujemy informację o zmianie wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

"Wyprawka szkolna" - 2012

Od nowego roku szkolnego 2012/2013 realizowany będzie Rządowy Program Pomocy Uczniom 2012 - "Wyprawka szkolna". W bieżącym roku zmianie ulegają kryteria dostępu do pomocy, tj.:
- zwiększony został próg dochodów na członka w rodzinie dla rodziców uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i wynosi on 504,00 zł netto,
- w przypadku pozostałych uczniów tj. uczniów klas drugich, trzecich i czwartych szkoły podstawowej, nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, utrzymane zostało kryterium dochodowe 351,00 zł netto na osobę w rodzinie. Więcej informacji na ten temat podamy w późniejszym terminie.

Było wielkie wędkowanie

We środę 18 lipca br. dzieci wypoczywające w ramach „Atrakcji integracyjnych wakacji” uczestniczyły w zawodach wędkarskich na jeziorze Brzuskim. Ryby łowili chłopcy i dziewczęta. Małym rybakom towarzyszyli również starsi mieszkańcy Brzuzego i okolic. Na koniec było grillowanie, dyplomy i nagrody. Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Atrakcje integracyjnych wakacji” realizowany jest przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy, a współpracuje Gmina Brzuze. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał organizatorom piłki, które stanowiły nagrody dla uczestników. Podczas połowu dzieci wspierali przedstawiciele PZW Ostrowite.

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości