Facebook

Przywołujemy pamięć o ofiarach wojny

Wrzesień – miesiąc, w którym przywołujemy rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Wspominamy pomordowanych przez Niemców mieszkańców naszej gminy. Byli wśród nich nauczyciele tutejszych szkół. Wszyscy wymienieni aresztowani przez Selbstschutz w październiku 1939 roku, zostali zamordowani w rypińskim Domu Kaźni 2 listopada 1939 roku:

* Ludwik Bejgrowicz – nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Radzynku
* Wiktor Brzuski – kierownik szkoły powszechnej w Żałem
* Alfred Cichoradzki – nauczyciel szkoły powszechnej w Ugoszczu
* Stanisław Kowalczyk – nauczyciel szkoły powszechnej w Żałem
* Józef Krzywiński – kierownik szkoły powszechnej w Trąbinie

Kanalizacja w budowie

Kontynuowane są prace związane z budową kolektora zbiorczego kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze.

image

Ogłoszony przetarg

20 września 2012 roku wójt gminy Brzuze ogłosił przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Giżynek – Ruże.

Prace na drodze

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej Giżynek – Ruże dofinansowanej z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych. Aktualnie przygotowywana jest podbudowa.

image

Wizyta studyjna w Szkole Podstawowej w Ugoszczu

8 września br., podczas wizyty studyjnej w gminie Brzuze, przedstawiciele miasta Nowy Targ oraz miasta Radevormwald w Niemczech odwiedzili, między innymi, Szkołę Podstawową w Ugoszczu. Przewodnikiem po placówce była dyrektor szkoły Ewa Cyrankowska. Goście obejrzeli z zainteresowaniem cały obiekt szkolny w tym sale lekcyjne. Zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia upamiętniające ważne wydarzenia szkolne, a także historia placówki. Zatrzymali się przy tablicy poświęconej pamięci Alfreda Cichoradzkiego – kierownika i nauczyciela tej szkoły aresztowanego przez Selbstschutz jesienią 1939 roku, a następnie więzionego w rypińskim Domu Kaźni i tam zamordowanego w listopadzie 1939 roku.

image

Otwarcie ofert na remont dachu Domu Kultury w Ostrowitem

21 września 2012 roku o godz. 9.15 w Urzędzie Gminy Brzuze nastąpiło otwarcie ofert na „Remont dachu wraz z dociepleniem Domu Kultury w Ostrowitem”. Do realizacji zadania zgłosiło się 5 firm. Komisja przetargowa rozpocznie prace nad oceną złożonych ofert w celu wyłonienia wykonawcy na w/w zadanie.

Młodzież szkolna zwiedza wystawę

17 września 2012 roku młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem zwiedzała wystawę  rzeźby Kazimierza Góreckiego „Orzeł Biały”. Była to dla nich wspaniała lekcja historii, uwieczniona wpisami w księdze pamiątkowej.

image

Spotkanie organizacyjne z dyrektorami placówek oświatowych

18 września 2012 roku, w Urzędzie Gminy Brzuze, odbyło się spotkanie organizacyjne z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Brzuze. Głównym tematem spotkania były sprawy dotyczące budżetu jednostek, dowożenia i dożywiania w szkołach. Dokonano także ustaleń dotyczących przystąpienia do projektu, w ramach którego szkoły wyposażone zostaną w kolejne tablice interaktywne.

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości