Facebook

Trwa budowa kanalizacji

Trwają dalsze prace związane z budową kanalizacji w gminie Brzuze - wykonano już ponad połowę kolektora tłocznego. Jest to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w gminie Brzuze.

image

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzuze

Wójt Gminy Brzuze informuje, że osoby, których uprawy ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – ujemne skutki przezimowania w 2012 roku, winny niezwłocznie złożyć wniosek do Urzędu Gminy Brzuze bądź do sołtysów w celu umożliwienia oszacowania strat przez komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 165/2012, pod kątem ubiegania się o kredyt preferencyjny. Wnioski należy składać do dnia 30 kwietnia 2012r. Druk wniosku można pobrać >> TUTAJ << oraz w pok. nr 1 w Urzędzie Gminy Brzuze.

Usuwamy azbest

Gmina Brzuze uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2012”.

Remont dachu wraz z dociepleniem Domu Kultury w Ostrowitem

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Remont dachu wraz z dociepleniem Domu Kultury w Ostrowitem” złożony w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi„ został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej.

Zakładanie i prowadzenie sadów przydomowych

12 kwietnia 2012 roku w wiejskim domu kultury w Brzuzem odbyło się szkolenie na temat „Zakładanie i prowadzenie sadów przydomowych”. Organizatorem szkolenia był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rypinie. Wykładowca: Małgorzata Kołacz - specjalista do spraw sadownictwa (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie). Koordynator: Paweł Osiński - pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rypinie. Szkoleniu towarzyszyła sprzedaż drzewek owocowych i krzewów ozdobnych.

image

Opinia wójta gminy w sprawie Obszarów Szczególnie Narażonych

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeprowadził krótkie konsultacje dotyczące zmian w „Programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” w związku z przygotowaniem projektu rozporządzenia w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu.

Stowarzyszenie Dobrzyniacy w sprawie konsultacji OSN

W konsultacjach Obszarów Szczególnie Narażonych zorganizowanych przez RZGW Gdańsk wzięło udział Stowarzyszenie Dobrzyniacy. Wyrażono opinię, że dotychczasowe konsultacje potraktowane są przez RZGW czysto formalnie, ale nawet z punktu widzenia formalnego są niepoprawne.

Byliśmy na Jarmarku Wielkanocnym

W sobotę 31 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbył się Dobrzyński Jarmark Wielkanocny. Naszą gminę reprezentowało Koło Miłośniczek Rękodzieła Artystycznego „Kleszczynki”, które osiągnęły niemały sukces w dwóch kategoriach konkursu na wyroby artystyczne. Pierwsze miejsce za piękne jajka wielkanocne (w kategorii „pisanka”) zdobyła Marianna Przybylska z Kleszczyna, drugie natomiast Mariola Siatkowska z Kleszczyna. W kategorii palm wielkanocnych, drugie miejsce zajęła Elżbieta Rybińska z Przyrowy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości