Facebook

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Przekazujemy informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział Rypin, o zagrożeniu upraw pszenicy ozimej i jęczmienia jarego spowodowanym przez agrofag skrzypionki.

Dzień Matki w Brzuzem

We czwartek 24 maja 2012 roku w wiejskim domu kultury w Brzuzem odbyła się, zorganizowana przez Gminną Radę KGW Brzuze, uroczystość z okazji Dnia Matki. Uczestniczkami były panie – matki z poszczególnych kół gospodyń wiejskich działających na obszarze gminy. Wśród gości byli, między innymi: Marian Delewski - kierownik Oddziału KRUS w Rypinie oraz dr inż. Jan Koprowski – wójt gminy Brzuze. W programie uroczystości poświęconej matkom był występ uczniów Szkoły Podstawowej z Ostrowitego, który wywołał niejedną łzę wzruszenia. Także zaproszeni goście skierowali słowa serdecznych życzeń i wyrazów wdzięczności do wszystkich zgromadzonych matek.

image

Nowa graniczna kwota podatku dochodowego

Na prośbę Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy, przekazujemy informację o nowej granicznej kwocie podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2012 rok. Ostateczny termin złożenia oświadczenia w tej sprawie upływa z dniem 31 maja br.

- informacja
- oświadczenie

„Cyfrowa szkoła” w gminie Brzuze

Spośród czterech wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Pilotażowego Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” złożonych przez Gminę Brzuze, jeden został rozpatrzony pozytywnie. Szkoła Podstawowa w Radzynku została zakwalifikowana do programu jako jedna z 25 placówek w województwie i jako jedyna z powiatu rypińskiego. Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej obejmie około 380 publicznych szkół ze wszystkich województw i będzie realizowany do czerwca 2013 r. Dzięki temu szkoła otrzyma nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym tablicę interaktywną, projektor, urządzenie wielofunkcyjne i przenośne komputery. Przewidywana wartość dotacji wyniesie około 62 tys. zł. Więcej informacji na stronie kuratorium oświaty w Bydgoszczy.

Godziny pracy biblioteki

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna czynna jest w następujących godzinach:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem (dom kultury)

Wtorek: 14:00 – 16:00
Piątek: 14:00 – 16:00

Filia Biblioteczna Ugoszcz

Wtorek: 9:00 – 15:00
Czwartek: 11:00 – 15:00

Pozostałe dni i godziny nie ulegają zmianie.

Przypomnienie o opłacie alkoholowej

Urząd Gminy Brzuze przypomina, że dnia 31 maja 2012 roku tj. czwartek, upływa ustawowy termin do wniesienia II raty opłaty za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku.
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Brzuze w godzinach od 7:30 do 11:00 lub na konto BS Skępe O/Ostrowite nr 96 9546 0004 2003 0010 2990 0002. Niedokonanie opłaty II raty w terminie do 31 maja br. spowoduje wygaśnięcie posiadanych zezwoleń.

Trwają prace przy budowie kanalizacji

Aktualnie, w ramach budowy sieci kanalizacyjnej, wykonywane są przewierty sterowane pod drogami wojewódzkimi i powiatowymi.

image

Modernizacja oświetlenia w gminie

Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzuze, polegająca na wymianie starych opraw na energooszczędne. Łącznie wymienionych zostanie 28 sztuk opraw.

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości