Facebook

XV Dożynki Gminne

Studzianka stała się miejscem tegorocznych XV Dożynek Gminnych, które odbyły się w sobotę 1 września 2012 roku.

Zmiana kwot przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

Na prośbę OR KRUS w Bydgoszczy informujemy, że od dnia 1 września 2012 roku zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. Wynoszą one: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 2.447 zł 80 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych), 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 4.545 zł 90 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).

Informacja dla przedsiębiorców

Na prośbę Zespołu CEIDG Ministerstwa Gospodarki, zamieszczamy informację dla przedsiębiorców, dotyczącą wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zakończenie Zielonych Wakacji w gminie

30 sierpnia 2012 roku oficjalnie zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „Zielone Wakacje w Gminie Brzuze 2012”. W związku z tym zorganizowana została mini spartakiada. W konkurencjach uczestniczyły dzieci wypoczywające we wszystkich czterech placówkach na terenie gminy. Zwycięzcy konkurencji odebrali nagrody. Na zakończenie wszyscy stanęli do „rodzinnego” zdjęcia.

image

Wniosek na budowę placu zabaw w Gulbinach

27 sierpnia 2012 roku gmina Brzuze złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Gulbiny”. Wniosek złożony został w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, objętego PROW na lata 2007-2013.

Zapytanie ofertowe na budowę pomostu w Trąbinie

Gmina ogłosiła zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą „Budowa pomostu rekreacyjno-spacerowego wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Trąbin".

Modernizacja drogi Giżynek – Ruże

Trwają prace ziemne przy modernizacji drogi gminnej Giżynek – Ruże.

image

Spotkanie w sprawie odnowy wsi Ostrowite

27 sierpnia 2012 roku w domu kultury w Ostrowitem odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Ostrowite. Tematem była zmiana planu odnowy tej miejscowości.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości