Facebook

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 29.01.2018
- w godz. 08.30-14.00 stacja: Dobre 4   

w dniu 30.01.2018
- w godz. 08.00-09.30 oraz 14.00-16.00 stacje: Kleszczyn 1, 2, 3, 4, 6, Żałe 4, 6  
- w godz. 08.00-16.00 stacje: Brzuze 3, Kleszczyn 5   
- w godz. 10.00-16.00 stacja: Brzuze 1 obwód 100 kierunek Żałe

Zgłaszanie strat w uprawach

Wójt Gminy Brzuze zwraca się do wszystkich rolników z terenu gminy o przekazanie danych o stratach w uprawach, związanych z nadmiernymi opadami atmosferycznymi w 2017 r. Informacje o braku możliwości zebrania plonów i wykonania zasiewów ozimin oraz o niewykonanych zabiegach agrotechnicznych spowodowanych rozmięknięciem gruntów i lokalnymi podtopieniami, prosimy przekazywać do sołtysów lub do Urzędu Gminy Brzuze, pokój nr 1 do 26 stycznia 2018 r. (piątek).
Zebrane materiały zostaną przesłane do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu zobrazowania sytuacji w województwie i przedstawieniu jej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dane stanowić będą podstawę do ewentualnego wystąpienia wojewody do ministerstwa o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw.

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca zasad potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składki.

Świątecznie w Żałem

Mieszkańcy Kleszczyna, Radzynka i Żałego uczestniczyli we wtorek, 16 stycznia 2018 r. w spotkaniu noworocznym zorganizowanym w świetlicy w Żałem. Program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem księdza proboszcza Jacka Kędzierskiego, Beaty Jankowskiej i Joanny Jabłońskiej zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radzynku. Czas spotkania uprzyjemniała gościom muzyka Jacka Szablewskiego.
Uroczystość odbyła się z inicjatywy radnych: Barbary Przybylskiej, Piotra Przybylskiego i sołtysów: Sławomira Pawlaka, Jerzego Teklińskiego i Pawła Witkowskiego oraz wójta gminy Jana Koprowskiego. Wsparcia organizacyjnego udzielili: rada sołecka wsi Żałe, kierownik GOPS Grażyna Pietrkiewicz oraz pracownicy GOPS i Urzędu Gminy Brzuze.

image

Wykaz jadłodajni i noclegowni

W związku z okresem zimowym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem udostępnia wykaz znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim jadłodajni oraz placówek, oferujących miejsca noclegowe dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Komunikat do hodowców

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie zwraca się z informacją do hodowców zwierząt gospodarskich dotyczącą stosowania antybiotyków.

Konkurs na stanowiska dyrektorów

Wójt Gminy Brzuze ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Radzynku i Szkoły Podstawowej w Ugoszczu.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Brzuze informuje, że od 01 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prosimy uprawnionych rolników o składanie wniosków w urzędzie gminy, w pokoju nr 18. Do wniosków kierowanych do Wójta Gminy Brzuze należy dołączyć również faktury VAT poświadczające zakup oleju w terminie 01.08.2017 r. – 31.01.2018 r. W 2018 roku stawka zwrotu wynosi 1 zł za 1 l oleju napędowego.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości