Facebook

Integracyjny piknik dla niepełnosprawnych

W środę 26 czerwca 2019 roku w Okoninie odbył się Jubileuszowy X Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez rodzinę Ewy i Ryszarda Kruzińskich. Rodzice niepełnosprawnej Izabeli od wielu lat podejmują starania zmierzające do integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych mając na uwadze kształtowanie świadomości związanej z problemami tych osób. Nieocenione jest także terapeutyczne oddziaływanie tych spotkań.  W ciągu kilku godzin na niepełnosprawnych oraz ich rodziny i opiekunów czeka wiele atrakcji i niespodzianek, wspólna zabawa oraz poczęstunek. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięli uczestnicy zajęć terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, a także osoby niepełnosprawne z terenu gminy Brzuze. Jak co roku do udziału w pikniku państwo Kruzińscy zaprosili również przedstawicieli instytucji, firm i stowarzyszeń wspomagających osoby niepełnosprawne m.in.: Państwową Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Gminę Brzuze. Licznie przybyli zaproszeni goście, m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wicewojewoda Józef Ramlau oraz przedstawiciele samorządu powiatowego złożyli na ręce gospodarzy gratulacje oraz wyrazy uznania.
Piknik przygotowywany przez rodzinę Kruzińskich od początku wspiera organizacyjnie Gmina Brzuze oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem. Gospodarze gorąco podziękowali wójtowi Janowi Koprowskiemu oraz kierownikowi GOPS Grażynie Pietrkiewicz za współpracę i udzielaną pomoc.

image

Sesja absolutoryjna

Podczas sesji, która odbyła się 25 czerwca br. wójt Jan Koprowski otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 r. Wójt przedstawił Raport o stanie Gminy Brzuze w 2018 roku oraz odbyła się debata, która poprzedziła głosowanie radnych w sprawie udzielenia wotum zaufania. Po przedstawieniu przez przewodniczącego rady gminy Krzysztofa Budzińskiego pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium radni jednogłośnie potwierdzili prawidłową realizację budżetu gminy.
Wójt podziękował wszystkim radnym za pozytywną ocenę pracy i udzielone wotum zaufania. Docenił inicjatywy i działania radnych, sołtysów i rad sołeckich – jako przedstawicieli Mieszkańców, przy tworzeniu budżetu i realizacji podjętych działań. Słowa podziękowań za zaangażowanie wójt skierował również do pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, dzięki którym mógł realizować zaplanowane zadania społeczno-gospodarcze.
W trakcie sesji wójt Jan Koprowski pogratulował przewodniczącemu rady gminy Krzysztofowi Budzińskiemu uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych. 28 maja br. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy miała miejsce obrona pracy doktorskiej Krzysztofa Budzińskiego pt. Jan Rudowski (1891-1945). Działacz społeczno-gospodarczy i polityczny.

image

Aktywnie w Ostrowitem

W ostatnią niedzielę sołtys, rada sołecka oraz radni z Ostrowitego przygotowali dla mieszkańców moc atrakcji i niespodzianek. Podczas festynu rodzinnego na najmłodszych czekali m.in. animatorzy z  kolorowymi bańkami, warsztaty cyrkowe i magiczne oraz dmuchane zjeżdżalnie i zamki. Filmy w  kinie sferycznym ukazały dzieciom trójwymiarowy świat pośród kolorowych efektów wizualnych i  niesamowitych efektów dźwiękowych. Uczestnicy chętnie brali udział w rodzinnych konkursach sportowych i zręcznościowych, a w nagrodę otrzymali personalizowane upominki z logo miejscowości. Niecodzienną atrakcją było również puszczanie wianków na wodę jeziora Ostrowite, o co zadbały panie z KGW Ostrowite Kolonia. Sołectwo przy organizacji pikniku wsparła również Gmina Brzuze.

image

IV Noc Świętojańska w Gulbinach

Już po raz czwarty mieszkańcy sołectw Gulbiny i Marianowo obchodzili magiczną Noc Kupały. W  sobotni wieczór 22 czerwca br. barwny korowód z wiankami oraz śpiewem przeszedł spod świetlicy na plażę przy jeziorze Długie. Imprezę na pomoście ubarwiły występy wokalne młodych artystów, przedstawienie pt. „Kopciuszek na wesoło” oraz konkurs na najciekawszy wianek. Po zachodzie słońca kolorowe świętojańskie wianki popłynęły przy dźwiękach muzyki po wodach jeziora. Na zakończenie sobótkowej nocy wszyscy bawili się przy ognisku. Organizatorami wydarzenia były rady sołeckie Gulbin i Marianowa.

image

LGD w gminie Brzuze

Stowarzyszenie LGD Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Region Północ we współpracy z Gminą Brzuze zorganizowało w niedzielę 23 czerwca 2019 r. piknik promujący wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Imprezę nad jeziorem Ostrowite uświetniły występy artystyczne uczniów szkół powiatu rypińskiego oraz indywidualnych wykonawców, m.in. z Borzymina, Skrwilna, Rypina, Wąpielska i gminy Brzuze. Słoneczna pogoda sprzyjała udanej zabawie, a obecni na pikniku chętnie uczestniczyli w ciekawych konkursach.

image

Zaproszenie na turniej siatkówki plażowej

W niedzielę 30 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 na plaży w Brzuzem odbędą się Otwarte Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej w Piłce Siatkowej Plażowej. Prosimy o zgłaszanie drużyn w UG Brzuze do 28 czerwca br. Do udziału w rozgrywkach zaprasza organizator - Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze.

Informacja dla kandydatów do Izby Rolniczej

Kandydaci na radnych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej proszeni są o dokonywanie zgłoszeń do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 83 w Urzędzie Gminy Brzuze, pokój nr 3 w następujących terminach:
1 lipca 2019 r. w godz. 8.00-12.00
3 lipca 2019 r. w godz. 12.00-15.00
5 lipca 2019 r. w godz. 8.00-15.00

- Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury
- Oświadczenie kandydata o niekaralności
- Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie
- Zgłoszenie kandydata
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ostrzeżenie pogodowe

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazał ostrzeżenie dla mieszkańców województwa w związku z możliwością wystąpienia upału. Temperatura maksymalna 33 stopnie, temperatura minimalna 18 stopni. Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.06.2019 do godz. 18:00 dnia 26.06.2019.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości