Facebook

Nowy samochód dla OSP Dobre

W dniu 6 lipca br. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu premier Mateusz Morawiecki przekazał promesę na zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dobre. W uroczystości uczestniczyli: prezes OSP Dobre Stanisław Orzechowski, druh Mariusz Orzechowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Brzuze Tomasz Maklakiewicz oraz wójt Jan Koprowski. Złożony przez OSP Dobre wniosek o dofinansowanie zakupu nowego pojazdu został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a brakującą kwotę zabezpieczył samorząd gminy Brzuze. Postępowanie przetargowe na zakup średniego samochodu pożarniczego już się zakończyło - odbiór samochodu przewidziany jest na koniec sierpnia br.

image

Duża dotacja na sport w gminie Brzuze

W czwartek 9 lipca br. wójt Jan Koprowski odebrał z rąk minister sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk informację o dofinansowaniu na kwotę 2 428 800,00 złotych. W przekazaniu uczestniczyli: Anna Gembicka - wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Łukasz Schreiber – przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Nasza gmina znalazła się na liście inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu. Budowa jest zaplanowana, a jej realizacja odbywać się będzie w latach 2020-2022.

image

Kolonie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Biuro Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce zaprasza dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w odpłatnych koloniach, które odbędą się w Borach Tucholskich w miejscowości Funka.

Kolonie dla dzieci w wieku 7 - 15 lat. Koszt rodzica to 300 zł za 9-dniową kolonię!

Bezpośredni kontakt tel. do biura organizatora: 609 483 282

Absolutorium dla wójta gminy Brzuze

Podczas XIV sesji Rady Gminy Brzuze, radni pozytywnie ocenili pracę wójta oraz jednogłośnie przyjęli uchwałę o udzieleniu Janowi Koprowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Podjęcie uchwały poprzedziło sprawozdanie wójta z realizacji ubiegłorocznego budżetu oraz przedstawienie przez radę pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Wójt podziękował radnym za pozytywną ocenę pracy i podkreślił, iż jest ona m.in. wynikiem odpowiedzialnego planowania i zgodnej współpracy z radą gminy. Docenił inicjatywy radnych, sołtysów i rad sołeckich – jako przedstawicieli mieszkańców, przy tworzeniu budżetu i realizacji podjętych działań. Słowa podziękowań za zaangażowanie wójt skierował również do pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, dzięki którym mógł realizować zaplanowane zadania inwestycyjne.

image

Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem poniżej prezentuje terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Świadczenie DOBRY START (300+), Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

od 1 lipca 2020 r. możliwość składania wniosków tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej (zakładka E-Urząd), systemu Empatia, systemu EPUAP oraz PUE ZUS

od 1 sierpnia 2020 r. będzie można składać wnioski również drogą tradycyjną papierowo w siedzibie GOPS w Brzuzem

Okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+ obowiązuje do 31 maja 2021 r. W związku z tym wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można składać drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r. oraz w formie tradycyjnej od 1 kwietnia 2021 r.

Wyniki I tury wyborów prezydenckich

30 czerwca br. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki pierwszej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Brzuze, po przeliczeniu głosów z czterech stałych Obwodowych Komisji Wyborczych (Ostrowite, Trąbin, Ugoszcz, Żałe), najwięcej głosów poparcia otrzymał obecny prezydent Andrzej Duda, kolejne wyniki otrzymali: Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. Frekwencja wyniosła 54,51%.
Szczegółowe dane o wynikach znajdą Państwo w serwisie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/41202

image

Nowe ławeczki w Ostrowitem

Uzupełniana jest infrastruktura przy chodnikach w Ostrowitem. Zamontowane zostały nowe ławeczki m.in. przy drodze w kierunku Mościsk oraz w stronę Duszot. W ramach inwestycji realizowanej na wniosek mieszkańców ze środków funduszu sołeckiego, przewidziano montaż 10 ławek.
Kolejne punkty z ławeczkami planowane są przy nowych alejkach, które powstaną jeszcze w tym roku na skwerze w pobliżu jeziora w ramach odrębnego projektu.

image

Gmina Brzuze aktywnie – nowy projekt dla dorosłych

Wójt Jan Koprowski, przy asygnacie skarbnika Anny Szabat, podpisał kolejną umowę z zarządem Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ na realizację projektu pod nazwą „GMINA BRZUZE – AKTYWNIE”. Projekt, w którym weźmie udział 16 dorosłych osób przewiduje między innymi warsztaty komputerowe, rękodzielnicze, kosmetologiczne, zdrowotne, teatralne, a także wyjazdy kulturalne do teatru i opery. Zajęcia prowadzone będą przez osoby mające przygotowanie merytoryczne w wyznaczonych dziedzinach. Jest to już trzecie przedsięwzięcie, które w ostatnim czasie zostało przewidziane w ramach projektów.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości