Facebook

Parking szkolny po nowemu

Przy Szkole Podstawowej w Trąbinie trwają prace związane z rozbudową parkingu i placu manewrowego. Jest to jedna z inwestycji wykonywanych przy szkołach podstawowych, które zostały zaplanowane na 2018 rok. Rozbudowa infrastruktury i zagospodarowanie terenu ukierunkowane są na poprawę estetyki, bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu miejsc publicznych. Prace inwestycyjne prowadzone są również w pozostałych placówkach oświatowych gminy.

image

Dzień wolny

Uprzejmie informujemy, że 1 czerwca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy za dzień świąteczny 6 stycznia 2018 r. dla pracowników Urzędu Gminy Brzuze oraz jednostek organizacyjnych.

Studzianka – cudami słynące miejsce

Po raz trzeci mieszkańcy gminy Brzuze i powiatu rypińskiego oraz turyści odwiedzający naszą gminę mieli okazję uczestniczyć w pięknej imprezie plenerowej pn. Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej Pielgrzym Song – Studzianka 2018. Uroczystości, w których uczestniczyło ponad 200 osób, rozpoczęły się od nabożeństwa majowego poprowadzonego przez proboszcza żalskiej parafii - księdza Jacka Kędzierskiego. W tegorocznej edycji wystąpiło 10 solistów i grup wokalnych prezentujących najpiękniejsze utwory pielgrzymkowe, wśród nich goście z Borzymina:  Franciszek i Kornelia Umińscy, Wiktoria Firgolska oraz Igor Kwiatkowski, chór parafialny „Vox Strigensis” ze Strzyg, Jacek Szablewski i Katarzyna Cichocka z Rypina, Agnieszka Szlagowska, Daria Strzelecka i Olga Predenkiewicz, gminny zespół „Familianki”, a także chóry i zespoły szkolne naszej gminy.
Realizacji tegorocznego przeglądu mającego na celu zachowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego Studzianki i Szlaku Świętego Jakuba oraz ożywienie kulturalne Studzianki – jedynego w powiecie miejsca pielgrzymkowego podjęło się Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze. Aktywnie do organizacji imprezy włączyli się również wolontariusze oraz Gmina Brzuze, a dzięki Danucie Wiśniewskiej, prowadzącej tegoroczną edycję, przegląd zyskał szczególny charakter. Stowarzyszenie pozyskało na przedsięwzięcie dofinansowanie ze środków Powiatu Rypińskiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury.

image

Nowy parking w Ugoszczu

W Ugoszczu na parkingu szkoły podstawowej układana jest kostka brukowa. Do realizacji przygotowane są również kolejne odcinki chodników i ścieżek przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wewnętrzne alejki i drogi dojazdowe na terenie całej gminy o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną m.in. chodniki przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem oraz powiatowych w Okoninie i Żałem. Do najważniejszych celów tych prac należy poprawa bezpieczeństwa użytkowników, standardu dróg i placów oraz poprawa estetyki miejscowości. Temu samemu celowi służą przygotowania do budowy oświetlenia drogowego przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem.
- Budowę i modernizację dróg zaplanowaliśmy we wszystkich miejscowościach. Ogłaszamy kolejne przetargi. Jednak to nie jedyne ważne inwestycje gminne. Konieczna jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja i wyposażenie świetlic i domów kultury. Składamy obecnie kolejny wniosek o dofinansowanie przebudowy domu kultury w Ostrowitem. Oczekujemy też na rozstrzygnięcie konkursu na wyposażenie tego obiektu. Gmina zajmuje wysoką pozycję na wstępnej liście rankingowej – dodaje wójt.

image

Szlakiem Świętego Jakuba – majowy projekt Stowarzyszenia Dobrzyniacy

W piątek 18 maja 2018 r. Stowarzyszenie Dobrzyniacy zorganizowało dla uczniów szkół gminy Brzuze Rajd Szlakiem Świętego Jakuba Płonne-Studzianka. Popularyzacja istniejącego szlaku turystycznego, zdobycie doświadczeń związanych z tradycją pielgrzymowania oraz poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji regionalnej, historii i ochrony przyrody były głównymi celami zrealizowanego projektu. Młodzież szkolna, przemierzając szlak, zwiedziła m.in. zabytkowy kościół parafialny pw. Jakuba Apostoła w Płonnem i Górę Modrzewiową z pomnikowymi modrzewiami polskimi, a także odpoczęła u brzegu Drwęcy.
Odnoga Szlaku świętego Jakuba Płonne-Studzianka została wyznaczona w 2014 r. z inicjatywy wójta Jana Koprowskiego. Od tej pory Gmina Brzuze oraz miejscowe stowarzyszenia podejmują działania zmierzające do promocji  odcinka szlaku prowadzącego przez naszą gminę. Projekt Stowarzyszenia Dobrzyniacy dofinansowany grantem uzyskanym w otwartym konkursie ofert Urzędu Marszałkowskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa przeprowadzony został przy współpracy Gminy Brzuze oraz szkół podstawowych z Ostrowitego, Radzynka, Trąbina i Ugoszcza. Kolejnym działaniem, kontynuującym promocję szlaku i sanktuarium w Studziance jest Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej Pielgrzym Song zaplanowany na 19 maja 2018 r. Przegląd odbywa się tradycyjnie w przeddzień Zielonych Świątek, kiedy w Studziance odbywa się odwieczny odpust.

image

Nowy skwer w Ostrowitem

W maju rozpoczęto prace na nowopowstającym skwerze w Ostrowitem pomiędzy drogą wojewódzką a jeziorem. Zadanie zostało podzielone na etapy. Kilka lat wcześniej uporządkowany został teren. Przed kilkoma dniami zdemontowano dotychczasowy obiekt handlowy przy przystanku, który wcześniej już przestał pełnić swoje funkcje i obecnie negatywnie wpływał na estetykę wsi. Tegoroczne działania będą polegały na dalszym wyrównaniu powierzchni, zagospodarowaniu terenu i wprowadzaniu zieleni. Nad jeziorem w czerwcu pobudowany zostanie drewniany pomost rekreacyjny. Niektóre prace przewidziane są na lata następne. Zanim zostanie rozbudowana infrastruktura, 27 maja br. przeprowadzona zostanie impreza Lokalnej Grupy Działania pn. "Patrol historyczny", w której organizacji uczestniczy również Gmina Brzuze. Serdecznie zapraszamy!

image

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca zmiany wysokości jednorazowego odszkodowania.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 21.05.2018

- w godz. 08.00-12.30 stacja: Ostrowite 1 obwód 300 kierunek Trąbin

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości