Facebook

Aktywnie w bibliotece

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem uczestniczyli w ogólnopolskim programie MĄDRZY CYFROWO, którego głównym celem jest edukacja mająca na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych i rozwijanie postaw odpowiedzialności społecznej. Podczas zajęć warsztatowych grupa 15 uczniów poznawała świat wartości takich jak: szacunek, uczciwość, mądrość i odwaga cywilna. Jednocześnie w trakcie zajęć uczestnicy rozwinęli umiejętności cyfrowe, zaznajomili z technikami tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, a także podstawami montażu trójwymiarowego video. Uczniowie poznali narzędzia do pracy w chmurze oraz zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież szkolna mogła w kreatywny i wartościowy sposób spędzić kilka wolnych dni ferii. Zajęcia realizowane wspólni z Biblioteką publiczną w Brzuzem i kierownik Marią Kalinowską prowadziła Anna Rafińska.

http://www.madrzycyfrowi.pl/#start
Projekt realizowany jest przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org

image

Informacja KRUS

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczącą deklaracji podatkowych PIT za 2018 rok.

Zaproszenie na spotkanie

Urząd Gminy Brzuze przekazuje zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na powiatowe spotkanie dla rolników i mieszkańców wsi.

Azbest 2019 – nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Właściciele posesji znajdujących się na terenie Gminy Brzuze, zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski o dofinansowanie do 18 kwietnia 2019 r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze w pokoju nr 1 oraz do pobrania tutaj.

- Informacja o wyrobach zawierających azbest

Strażacy ćwiczyli na lodzie

Na Jeziorze Brzuze strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie przeprowadzili szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego, w których uczestniczyli ochotnicy z Giżynka oraz z gminy Wąpielsk. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie zasad poruszania się po lodzie oraz zastosowanie technik ratowniczych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu ratowniczego. Zadanie ratowników polegało na dotarciu do tonącego, pod którym załamał się lód, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg przy użyciu sań lodowych.

image

Dzień Babci i Dziadka w KGW

Babcie i dziadkowie zajmują szczególne miejsce w naszych rodzinach. We wtorek 22 stycznia odbyła się uroczystość z okazji ich święta w KGW Ostrowite Wieś. Oprócz członkiń koła w spotkaniu udział wzięli również goście, wśród których byli między innymi proboszcz parafii ks. Zbigniew Morawski, wójt Jan Koprowski, radny Błażej Makuch, sołtys Mirosław Kruszewski oraz sekretarz gminy Agata Ciechanowska, skarbnik Anna Szabat i Danuta Wiśniewska. Goście przekazali serdeczne życzenia na ręce przewodniczącej Danieli Trędewicz oraz wszystkich zebranych pań.

image

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Brzuze informuje, że od 01 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prosimy uprawnionych rolników o składanie wniosków w urzędzie gminy, w pokoju nr 18. Do wniosków kierowanych do Wójta Gminy Brzuze należy dołączyć również faktury VAT poświadczające zakup oleju w terminie 01.08.2018 r. – 31.01.2019 r. W 2019 roku limit zwrotu podatku akcyzowego został zwiększony do 100l na 1 ha użytków rolnych.

Hodowcy bydła i producenci mleka mogą ubiegać się o dodatkowy limit przedkładając zaświadczenie z ARiMR potwierdzający średnioroczną liczbę DJP bydła w gospodarstwie.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Zaproszenie na spotkanie

Urząd Gminy Brzuze przekazuje zaproszenie Kujawsko-Dobrzyńskiej Spółdzielni Handlowej w Rypinie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości