Facebook

Święto Babci i Dziadka w szkołach gminy Brzuze

21 i 22 stycznia jest szczególnym dniem dla każdej Babci i Dziadka. Z okazji tego święta wnuczki i wnukowie z najmłodszych klas szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych składali swoim najbliższych serdeczne życzenia. Podczas uroczystych akademii, przygotowanych pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców, prezentowali wierszyki, piosenki oraz układy taneczne. Na zakończenie dzieci wręczyły swoim Kochanym Babciom i Dziadkom własnoręcznie przygotowane laurki.

image

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP

22 stycznia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się doroczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Najważniejszym punktem spotkania było udzielenie absolutorium dla zarządu OSP oraz uchwalenie budżetu na rok 2018. Omówiono również plan działania na rok 2018 m.in. sprawy związane z remontami remiz, zakupem wyposażenia oraz umundurowania. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządów siedmiu jednostek OSP z terenu gminy oraz wójt gminy.

image

Marta laureatką konkursu wojewody

Marta Kalinowska, uczennica klasy szóstej szkoły podstawowej w Ugoszczu, zajęła pierwsze miejsce w konkursie plastycznym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w 2017 r. Nagrodzony rysunek Marty zamieszczony został w kalendarzu na 2018 rok (miesiąc czerwiec). Kalendarz można obejrzeć w Urzędzie Gminy Brzuze, pokój nr 8.

image

Na ratunek krzywdzonym

Gmina Brzuze podaje do wiadomości Wszystkim Mieszańcom potrzebującym pomocy w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, zaniedbaniami oraz przemocą ekonomiczną, sytuacjami konfliktowymi i kryzysowymi – link strony internetowej gdzie można się zgłosić (www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl).

Spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w KGW

Członkinie Gminnej Rady KGW Brzuze, KGW Ostrowite Wieś oraz seniorzy z Klubu Seniora Przystań zorganizowali spotkania dla babć i dziadków z okazji ich święta. W uroczystościach uczestniczyli m.in. wójt gminy Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński oraz radni, sołtysi i pracownicy samorządowi.

image

Harmonogram dyżurów socjoterapeuty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem przedstawia osobom zainteresowanym wsparciem socjoterapeuty, harmonogram dyżurów w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Brzuzem, w I półroczu 2018 r.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 29.01.2018
- w godz. 08.30-14.00 stacja: Dobre 4   

w dniu 30.01.2018
- w godz. 08.00-09.30 oraz 14.00-16.00 stacje: Kleszczyn 1, 2, 3, 4, 6, Żałe 4, 6  
- w godz. 08.00-16.00 stacje: Brzuze 3, Kleszczyn 5   
- w godz. 10.00-16.00 stacja: Brzuze 1 obwód 100 kierunek Żałe

Zgłaszanie strat w uprawach

Wójt Gminy Brzuze zwraca się do wszystkich rolników z terenu gminy o przekazanie danych o stratach w uprawach, związanych z nadmiernymi opadami atmosferycznymi w 2017 r. Informacje o braku możliwości zebrania plonów i wykonania zasiewów ozimin oraz o niewykonanych zabiegach agrotechnicznych spowodowanych rozmięknięciem gruntów i lokalnymi podtopieniami, prosimy przekazywać do sołtysów lub do Urzędu Gminy Brzuze, pokój nr 1 do 26 stycznia 2018 r. (piątek).
Zebrane materiały zostaną przesłane do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu zobrazowania sytuacji w województwie i przedstawieniu jej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dane stanowić będą podstawę do ewentualnego wystąpienia wojewody do ministerstwa o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości