Facebook

Ostrzeżenie meteorologiczne

Na podstawie pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, informujemy o możliwości wystąpienia burz z gradem. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.06.2017 r. do godz. 11:00 dnia 23.06.2017 r. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Zaproszenie na spotkanie aktywizacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zwraca się za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze z informacją o spotkaniach dla osób, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy.

Absolutorium za 2016 r. udzielone

Na sesji 21 czerwca 2017 r., Rada Gminy Brzuze rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wysłuchała przedstawionego przez wójta sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r., a uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 12 obecnych na posiedzeniu radnych.
Wójt gminy podziękował radnym, sołtysom, pracownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom urzędu gminy za współpracę, pomoc i zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności.

image

Program „Dobra Kultura Rolna” w Giżynku

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminą Brzuze rozpoczął realizację programu „Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego”. Gmina Brzuze, jako jeden z ośmiu samorządów z województwa, bierze udział w tegorocznej edycji projektu, podczas którego prowadzący przybliżą uczestnikom zasady kształtujące postawy i zachowania zmierzające do ograniczenia przenikania zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego i socjalno-bytowego do środowiska. Dzięki prowadzonym zajęciom rolnicy z 15 gospodarstw z Giżynka, zapoznają się m.in. z działaniami proekologicznymi, zasadami funkcjonowania rolnictwa ekologicznego, zdrowego  stylu życia i innymi zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.

image

Kolejne wyścigi dziewcząt

Dziewczęta z naszej szkółki kolarskiej uczestniczyły w wyścigu kolarskim na szosie, który odbył się 17 czerwca w Toruniu. W kryterium ulicznym o puchar Akademii Michała Kwiatkowskiego „Copernicus’’, Julia Zdunek (kategoria żak) ukończyła wyścig na 15 miejscu i jako czwarta w swojej kategorii wiekowej, natomiast Wiktoria Łukaszewska 18 (również 4 pozycja w swojej kategorii wiekowej). W najbliższą sobotę kolejne zmagania, tym razem Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w Raszkowie koło Kalisza.

image

Wsparcie dla rodzin

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł. Wniosek o wypłatę tego świadczenia należy składać w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka (dotyczy również urodzeń w 2016 r., o ile nie upłynął okres 12 miesięcy od chwili narodzin). Osoby zainteresowane mogą skorzystać z informacji oraz pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem.

Klasa sportowa w Ostrowitem

Od września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Ostrowitem rozpocznie funkcjonowanie klasa sportowa. Uczniowie mogą ubiegać się o przyjęcie do tego oddziału po ukończeniu piątej klasy pod warunkiem uzyskania zgody rodziców, orzeczenia lekarskiego oraz pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej.

Dziewczęta na zawodach

W sobotę, 10 czerwca dziewczęta z naszej szkółki kolarskiej: Wiktoria Łukaszewska i Julia Zdunek wzięły udział w IV Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o puchar Wójta Gminy Gruta. W pierwszym etapie odbył się indywidualny przejazd na czas na dystansie 5 km, a następnie wyścig w kryterium ulicznym w Łasinie.
Młode zawodniczki tego dnia zadebiutowały na szosie i jednocześnie odbyły sprawdzian przed mistrzostwami szkółek kolarskich, które zaplanowano na 24 i 25 czerwca w Raszkowie.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Azbest 2018
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości