Facebook

Gminny konkurs palm wielkanocnych

W Niedzielę Palmową 25 marca 2018 r. proboszcz ostrowickiej parafii, ksiądz Paweł Waruszewski poświęcił przyniesione przez wiernych wielkanocne palmy. W uroczystej procesji z palmami symbolizującymi zmartwychwstanie, nieśmiertelność duszy i zwycięstwo, ale będącymi także symbolem męki oraz odkupienia udział wzięli również uczestnicy IX Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych. 33 palmy wykonane przez dzieci i młodzież szkolną, sołectwa, koła KGW oraz dorosłych wyróżniała nie tylko staranność i estetyka, ale również niepowtarzalność i innowacyjność wykonania.
Po raz pierwszy konkurs, nawiązujący do polskiej tradycji i kultury wicia palemek, odbył się w 2002 r. i od tego czasu cieszył się w naszej gminie zawsze dużym zainteresowaniem.  W organizację tegorocznego konkursu Wójta Gminy Brzuze aktywnie włączyła się również Parafia św. Stanisława Kostki, sołectwa, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne gminy.
W najbliższym czasie komisja konkursowa dokona oceny oraz wyłoni zwycięzców konkursu. Szczegóły wkrótce.

image

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 27.03.2018
- w godz. 08.00-09.30 oraz 14.00-17.00 stacje: Żałe 3, 8        
- w godz. 08.00-17.00 stacje: Żałe 2, 5, 7

Informacja GOPS

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, został utworzony Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS). Rejestr działający pod adresem: http://rjps.mpips.gov.pl składa się z kilku komponentów, z których podstawowy to baza danych jednostek działających w obszarze pomocy społecznej.

Nowi dyrektorzy szkół

W środę 14 marca 2018 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Brzuze, podczas której nastąpiło wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektora w dwóch szkołach podstawowych. Aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ugoszczu pani Ewie Cyrankowskiej oraz Aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pani Dorocie Cieciurskiej dokonał wójt Jan Koprowski. Na zaproszenie przewodniczącego Krzysztofa Budzińskiego, w imieniu Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, ze sprawozdaniem za 2017 rok wystąpił bryg. mgr inż. Grzegorz Łydkowski. W porządku obrad znalazły się również sprawozdania: wójta, przewodniczących poszczególnych komisji rady oraz sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

image

Zaproszenie do udziału w konkursie na wielkanocną palmę

Wójt Gminy Brzuze we współpracy z Parafią św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, sołectwami, jednostkami organizacyjnymi gminy i organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału w IX Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych. Warunki uczestnictwa oraz kryteria oceny prac zawarte są w Regulaminie. Rozstrzygniecie konkursu oraz poświęcenie palm odbędzie się w Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 r., w kościele parafialnym w Ostrowitem.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Informacja do hodowców trzody

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zwraca się do hodowców trzody chlewnej z informacją w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

- załączniki (zip)

Informacja LGD

Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, dotycząca możliwości otrzymania dofinansowania na otwarcie firmy.

Dzień Kobiet

Z okazji obchodzonego 8 marca Święta Kobiet, panie z Gminnej Rady KGW Brzuze, KGW Ostrowite Wieś oraz KGW Giżynek zorganizowały uroczyste spotkania. Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządu gminnego, m.in. wójt gminy Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński i jego zastępca Tomasz Maklakiewicz oraz radni, sołtysi i pracownicy samorządowi. Do składanych życzeń i gromkiego „Sto Lat” dołączyły się panie przewodniczące: Elżbieta Rybińska, Daniela Trędewicz i Waleria Pucińska. Uroczystości zostały przygotowane dzięki współpracy z Gminą Brzuze.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości