Facebook

Niezwykłe urodziny

Urodziła się u zarania Polski Niepodległej. Pani Zofia Gurtatowska z Ostrowitego ukończyła 101 lat. Z tej okazji w kościele w Ostrowitem, ksiądz proboszcz Zbigniew Morawski odprawił uroczystą mszę św. w intencji Jubilatki.
Pani Zofia świętowała w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół. O niezwykłych urodzinach pamiętał również samorząd gminy. Serdeczne życzenia złożył wójt Jan Koprowski, sekretarz Agata Ciechanowska oraz pracownicy urzędu gminy.
Szanowna Pani Zofio – niech pogoda letnich, słonecznych dni będzie z Panią przez dalsze długie lata! Niech cieszy się Pani dobrym zdrowiem i miłością najbliższych.

image

Gmina Brzuze dla Seniorów

Na zaproszenie wójta Jana Koprowskiego seniorzy  z naszej gminy gościli na „Pikniku Seniora”, który już po raz dwunasty odbył się nad Jeziorem Kleszczyńskim w Studziance. Podobnie jak w latach poprzednich, spotkanie w czwartek 2 sierpnia br., rozpoczęła msza św. w intencji osób starszych, odprawiona przez proboszcza żalskiej parafii księdza Tomasza Wójtowicza i proboszcza parafii z Ostrowitego księdza kanonika Zbigniewa Morawskiego. Po uroczystości, gościny w swoim gospodarstwie agroturystycznym wszystkim seniorom udzielili Państwo Marianna i Wincenty Przybylscy. Wśród uczestników byli również radni i sołtysi, m.in.: Agnieszka Betlejewska, Agata Potwardowska, Zdzisława Wykpisz, Krzysztof Budziński, Tomasz Maklakiewicz, Błażej Makuch i Piotr Przybylski.
W projekcie „Piknik Seniora”, sięgającym 2006 r., pod wiodącym hasłem „Wiek Seniora – Wigor Juniora Brzuze 2018”, seniorzy zawsze chętnie uczestniczą w grach i quizach oraz prezentują swoje talenty aktorskie i wokalne. Z okazji tegorocznej imprezy wystąpił chór Klubu Seniora „Przystań”, przygotowany pod kierunkiem instruktora muzyki Stanisława Motylewskiego. Uczestnicy brali również udział w licznych konkursach i zabawach z nagrodami. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy ekologicznej, w którym nagrodą była publikacja promująca walory przyrodnicze i krajobrazowe naszych miejscowości – „Przyroda gminy Brzuze i okolic” autorstwa wójta Jana Koprowskiego i fotografów przyrody związanych z naszą gminą. Nad zabezpieczeniem medycznym pikniku czuwała Agnieszka Betlejewska, a dzięki ratownikom Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Lipna seniorzy mieli okazję uczestniczyć w wyścigach rowerów wodnych oraz odbyć niezapomniany rejs motorówką. Wśród atrakcji spotkania było również dowcipne przedstawienie pt. „Dziad i Baba”, zaprezentowane przez grupę teatralną z Gulbin. Czas spędzony nad jeziorem umilała muzyka kapeli „Sami Swoi”.
Samorząd gminy dokłada starań, by poprzez realizowane projekty integracyjne, również międzypokoleniowe, wzmacniać aktywność osób starszych i zachęcać ich do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Podejmowane działania i zaangażowanie seniorów sprawiają, że przekazują swój potencjał wiedzy życiowej i umiejętności młodszym pokoleniom, co w rezultacie przekłada się na poprawę jakości ich życia. W tym roku, za pogodę ducha i energię działania, tytułem Junior wśród Seniorów wyróżniono panią Genowefę Dąbek i pana Jerzego Tułodzieckiego.
W przygotowanie tegorocznego pikniku organizowanego przez wójta aktywnie włączyli się pracownicy urzędu gminy, OSP Trąbin, sołtysi, radni i darczyńcy. Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwała Grażyna Pietrkiewicz - kierownik GOPS Brzuze wraz z pracownikami.

image

Będzie jaśniej i energooszczędniej w gminie Brzuze

Rozpoczęte zostały prace przy rozbudowie energooszczędnego oświetlenia drogowego w gminie Brzuze. Nowe ledowe lampy zamontowane zostaną przy drogach w Ostrowitem i Ugoszczu, a w pozostałych miejscowościach, w ramach uzupełnienia istniejącej sieci, powstaną kolejne punkty świetlne. Część robót wykonanych zostanie przez pracowników gminy oraz dzięki  zaangażowaniu społecznemu sołtysa, rady sołeckiej i mieszkańców Ugoszcza.

image

W gminie Brzuze dzieci się nie nudzą

Dzisiaj rozpoczęły się w Zielone wakacje w gminie Brzuze 2018, projekt realizowany dzięki dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego. Organizatorem letniego wypoczynku, w którym udział biorą dzieci i młodzież szkolna z naszych miejscowości jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze we współpracy z wójtem. Uczestnicy zajęć w Brzuzem, Ostrowitem, Ugoszczu i Żałem spędzą aktywnie drugi miesiąc wakacji, z wieloma atrakcjami oraz twórczymi zabawami. Półkolonie potrwają do 31 sierpnia 2018 r.

XII Gminny Piknik Seniora

Wójt Gminy Brzuze zaprasza na XII Gminny Piknik Seniora pn. "Wiek Seniora - Wigor Juniora, Brzuze 2018", który odbędzie się w czwartek 2 sierpnia 2018 r. w gospodarstwie agroturystycznym Pani Marianny Przybylskiej w Kleszczynie. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 11:00 w kaplicy Św. Rodziny w Studziance. W programie między innymi występy artystyczne, zabawy, konkursy z nagrodami i zabawa taneczna.

Ostrzeżenie pogodowe

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazał ostrzeżenie dla mieszkańców województwa w związku z możliwością wystąpienia upału 2 stopnia. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 21°C. Ważność: od godz. 13:00 dnia 27.07.2018 do godz. 20:00 dnia 29.07.2018.

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca Planu dla Wsi.

EKOPIEC 2018 – nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje o prowadzonym naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Brzuze w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości