Facebook

Susza – składanie wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rolnicy u których wystąpiły straty w wyniku suszy, mogą składać wnioski o szacowanie szkód przez komisję. Druki formularzy dostępne są na stronie internetowej www.brzuze.pl, u sołtysów oraz w urzędzie gminy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o osobiste składanie wniosków do Urzędu Gminy Brzuze – pokój nr 1 w terminie do 10 lipca 2018 r.

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP

W piątek 29 czerwca 2018 r. wójt Jan Koprowski wraz ze skarbnik Anną Szabat podpisali umowę w sprawie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Podpisanie umowy na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dla gmin i miast na prawach powiatu odbyło się w obecności Mikołaja Pawlaka – dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostki OSP z gminy Brzuze zostaną wyposażone w sprzęt ratowniczy o wartości ponad 50 tys. zł, z czego z budżetu gminy 519 zł. Zakupione zostaną m.in. defibrylator, torba ratownicza, butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych, piła ratownicza do szyb i poduszki pneumatyczne.

image

Absolutorium dla wójta

Rada Gminy Brzuze pozytywnie oceniła pracę wójta gminy w 2017 roku. Podczas XLV sesji, która odbyła się 28 czerwca 2018 r. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi gminy Janowi Koprowskiemu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.
Podjęcie uchwały poprzedziło sprawozdanie wójta z realizacji budżetu w 2017 r. oraz przedstawienie przez przewodniczącego rady Krzysztofa Budzińskiego pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Wójt Gminy Brzuze podziękował  wszystkim Radnym za pozytywną ocenę swojej pracy i podkreślił, iż jest ona m.in. wynikiem odpowiedzialnego planowania i zgodnej współpracy z radą gminy.  Docenił inicjatywy Radnych, Sołtysów i Rad Sołeckich – jako przedstawicieli Mieszkańców, przy tworzeniu budżetu i realizacji podjętych działań. Słowa podziękowań za zaangażowanie wójt skierował również do pracowników urzędu gminy i jednostek podległych, dzięki którym mógł realizować zaplanowane przez radnych zadania inwestycyjne.

image

Nowe parkingi i drogi szkolne

Zakończona została budowa parkingu dla samochodów osobowych i miejsca manewrowego dla autobusu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu. Również przy szkole w Trąbinie powstała nowa droga z kostki brukowej prowadząca od bramy wjazdowej w kierunku boiska. Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników gminy.

image

Zaawansowana budowa drogi w Mościskach

Wykonana została podbudowa drogi i pierwsza warstwa masy bitumicznej na drodze gminnej w Mościskach. Docelowo w ramach umowy gminy Brzuze z wojewodą kujawsko-pomorskim powstanie ponad dwukilometrowy odcinek nowej drogi. Zakończenie prac przewidziane jest w sezonie letnim.

image

Spotkanie bibliotekarzy dobrzyńskich

Na zaproszenie wójta Jana Koprowskiego oraz kierownik biblioteki publicznej Marii Kalinowskiej, 26 czerwca 2018 r. w świetlicy w Brzuzem odbyło się spotkanie bibliotekarzy z terenu ziemi dobrzyńskiej. W jego trakcie kierownik Książnicy Kopernikańskiej dr Mariusz Balcerek przedstawił prezentację o naukowym periodyku wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Toruniu, a wójt przybliżył uczestnikom tematykę prezentowanych publikacji regionalnych wydanych w gminie Brzuze. Spotkanie bibliotekarzy z ziemi dobrzyńskiej miało miejsce w gminie Brzuze kolejny raz. W 2013 r. 23 biblioteki z gmin ziemi dobrzyńskiej wzbogaciły swoje zasoby o prawie 300 pozycji wydawniczych w ramach projektu Stowarzyszenia Dobrzyniacy w Brzuzem pn. „Biblioteka Dobrzyńska”.

image

Noc Kupały - magiczny wieczór

W wigilię św. Jana odbyła się w Gulbinach noc świętojańska - święto ognia i wody, słońca i księżyca. Impreza organizowana przez sołectwa Gulbiny i Marianowo po raz kolejny zgromadziła wielu mieszkańców i gości. Na tę okazję organizatorzy przygotowali dla uczestników ciekawy program artystyczny, m.in. przedstawienie „Dziad i Baba”, występy wokalne najmłodszych przedstawicieli sołectw - Kajtka i Jaśka, gminnego zespołu folklorystycznego „Familianki”, kapeli „Sami Swoi” oraz Bartosza Rochnowskiego. Nie zabrakło również sobótkowego ogniska i pokazu grupy tancerzy ognia. Główna atrakcja wieczoru - powierzenie uplecionych wianków wodzie Jeziora Długie odbyło się już w świetle księżyca.

image

XI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny

W świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się podsumowanie XI Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Głównym celem organizowanych konkursów jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz ekologicznej, rozwijanie zainteresowań oraz zachęcenie uczestników do samodzielnego pogłębiania wiedzy o ekologii, ochronie środowiska i świecie przyrody. W trakcie przygotowań, uczestnicy poznali walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe gminy Brzuze, ziemi dobrzyńskiej oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Dla Gminy Brzuze kluczowymi działaniami jest propagowanie postaw i zachowań proekologicznych, wykształcających w dzieciach i młodzieży poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze w przyszłości.
W najmłodszej kategorii - plastycznej,  wyróżniono prace Wiktorii Wielgus z Ostrowitego, Leny Włodarczyk z Ostrowitego oraz Julii Romanowskiej z Ugoszcza.
W grupie dzieci klas 1-3 najwyższą ilość punktów otrzymała Julia Uganowska (SP Ugoszcz), następnie Lena Rochnowska (SP Ugoszcz) i Roksana Malanowska (SP Ostrowite).
Wśród uczniów z grupy 4-6 najlepszą wiedzą wykazała się Szymon Wiśniewski, a kolejne miejsca zajęły Maja Rygielska i Marta Kalinowska - wszyscy z SP Ugoszcz.
W najstarszej kategorii, klas 7 oraz 2 i 3 gimnazjum, wygrała Natalia Poniatowska, drugi był Mateusz Dunajski - uczniowie Gimnazjum Ostrowite a trzeci Bartosz Rochnowski (SP Ugoszcz).
Uczennica Natalia Poniatowska – uczennica ostatniej klasy ostrowickiego gimnazjum została ponadto wyróżniona przez firmę Deinet z Rypina za najwyższą ilość zdobytych punktów w teście przyrodniczym oraz aktywny udział w organizowanych w naszej gminie konkursach i projektach.
Łącznie do konkursu, którego organizatorem był wójt gminy Brzuze przystąpiło 47 osób. Wszyscy uczestnicy finału gminnego otrzymali dyplomy i nagrody, których zakup sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Gminy Brzuze.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości