Facebook

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Brzuze informuje, że od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prosimy uprawnionych rolników o składanie wniosków w urzędzie gminy, w pokoju nr 18. Do wniosków kierowanych do Wójta Gminy Brzuze należy dołączyć również faktury VAT poświadczające zakup oleju w terminie 1.08.2019 r. – 31.01.2020 r. W 2020 roku stawka zwrotu wynosi 1 zł/1 litr oleju.

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

W pierwszych dniach stycznia br. wójt Jan Koprowski, przy kontrasygnacie skarbnik Anny Szabat, podpisał z przedstawicielem ZU-H „Karo” - Józefem Karczewskim umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych. Harmonogram odbioru oraz szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.brzuze.pl w zakładce Odpady komunalne.

image

PSZOK w gminie Brzuze

Od 1 stycznia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Brzuze znajduje się w Ostrowitem na terenie byłego kółka rolniczego. Punkt czynny jest w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godzinach 14.00 - 18.00 w okresie od 1 marca do 31 października oraz w godzinach 14.00 - 16.00 w okresie od 1 listopada do 28/29 lutego.

Azbest 2020

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Właściciele posesji znajdujących się na terenie Gminy Brzuze, zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 kwietnia 2020 r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze w pokoju nr 1 oraz do pobrania:

- wniosek
- informacja o wyrobach zawierających azbest

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu

Wójt Gminy Brzuze informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu. Szczegółowe informacje na BIP.

Inwestycyjny koniec roku

Surfer i pajac, jeździec oraz rower to elementy siłowni napowietrznej dla dzieci, które zamontowano na placu zabaw w Ugoszczu. Grudniowe zadanie zrealizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego i jest jedną z ostatnich inwestycji w 2019 r.

image

Mistrzowie powiatu w tenisie

18 grudnia 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem uczestniczyli w powiatowym turnieju tenisa stołowego w Rypinie.  Lena Sekulska, Weronika Wielgus, Mateusz Krajewski, Dominik Michalski i Wiktor Ostrowski okazali się niepokonani i zdobyli pierwsze miejsca. Lenę oraz Mateusza uznano także za najlepszych zawodników tych rozgrywek. Dzięki wygranej młodzi sportowcy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego zawodów, które odbędą się 13 stycznia 2020 r. w Toruniu.

image

Gospodarowanie odpadami

Wobec wynikającego z nowelizacji przepisów wzrostu częstotliwości wywozu odpadów oraz zmiany opłat w zakładzie utylizacji w Puszczy Miejskiej, od 1 stycznia 2020 r. opłata za odpady w Gminie Brzuze została ustalona na poziomie 15 zł od osoby. W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów jest możliwość jej zmniejszenia o 0,50 zł. Obowiązek odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych w nieruchomościach położonych na terenie gminy reguluje Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Nowelizacja przepisów wymogła na samorządach wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. wielu istotnych zmian związanych z zasadami zbiórki odpadów oraz pobieranych od mieszkańców opłat za ich zagospodarowanie. Ustawa zobligowała samorządy do zapewnienia selektywnego odbioru odpadów w podziale na odpowiednie frakcje obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe i bioodpady. Gminy zobowiązano również do utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób łatwy i dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy. 28 listopada br. Rada Gminy Brzuze podjęła uchwały dostosowujące nowe przepisy do obowiązującej ustawy.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości