Facebook

Garaż prawie gotowy

W Giżynku dobiegają końca prace budowlane w ramach zadania pn. „Budowa garażu przy strażnicy OSP w Giżynku”. W ostatnim czasie wykonano posadzkę przemysłową o łącznej powierzchni ponad 84 m2. Ten rodzaj podłóg charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i pylenie oraz na czynniki niszczące (ruch pojazdów i ludzi, obciążenie pojazdami, maszynami czy regałami). Do końca roku zamontowane zostaną drzwi wejściowe, wewnętrzne oraz brama garażowa, a w planach jest również utwardzenie kostką betonową wjazdu do garażu. Rozpoczęta jesienią ubiegłego roku budowa prowadzona jest w systemie gospodarczym z wykorzystaniem środków gminy i dotacji zewnętrznych pozyskanych przez OSP.

image

Aktywni seniorzy

Projekt pn. „Seniorem być – ciekawie żyć”, w którym uczestniczyło 15 mieszkańców naszej gminy został w okresie wakacyjnym zrealizowany przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy. Różnorodność zajęć, w których seniorzy brali udział sprawiła, że każdy z nich mógł dopasować rodzaj i aktywność do swoich zainteresowań. W ramach projektu seniorzy zapoznali się z podstawami obsługi komputera, poznali tajniki wizażu i stylizacji oraz uczestniczyli w zajęciach z rękodzieła ludowego i warsztatach teatralnych. Podsumowaniem projektu było przygotowanie przedstawienia teatralnego na podstawie komedii Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Projekt został doceniony i dofinansowany przez urząd marszałkowski w ramach otwartego konkursu ofert w 2020 roku pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”.

image

Prace nad budżetem gminy

Realizując uchwałę nr XXXVIII/230/10 Rady Gminy Brzuze z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wójt gminy informuje o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu gminy Brzuze na 2021 rok. Wnioski do budżetu sołectw (w przypadku, gdy wniosek nie jest składany w oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim), organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów mieszkańców oraz społecznych komitetów i radnych należy przedłożyć w terminie do 5 października 2020 roku. Kierownicy referatów urzędu gminy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach przedstawiają propozycje do budżetu w zakresie realizowanych działań w terminie do 15 października 2020 roku. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, samorządowego zakładu budżetowego oraz instytucji kultury przedkładają założenia do projektów planów finansowych w terminie do 15 października 2020 roku.

Edukacja cyfrowa seniorów

W dniach 12-13 września br. seniorzy z gminy Brzuze uczestniczyli w warsztatach komputerowych, które odbywały się w Szkole Podstawowej w Ugoszczu. Projekt mający na celu podniesienie podstawowych kompetencji cyfrowych skierowany był do osób powyżej 65 roku życia. Patronat nad szkoleniem objęła pani Anna Gembicka - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych, poseł na Sejm RP.

image

Umowa na zagospodarowanie terenów w Kleszczynie i Ostrowitem

11 września br. wójt Jan Koprowski oraz Marcin Balinowski właściciel „Juniperus - Projektowanie i urządzanie ogrodów” podpisali umowę na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn – etap I i II”. Do końca października tego roku działka nad jeziorem w Ostrowitem zyska nowy wygląd i funkcjonalność. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę utwardzonych ścieżek spacerowych, klombu, fontanny i oświetlenia. Wśród prac modernizacyjnych w Kleszczynie przewidziane jest oczyszczenie stawu, ogrodzenie terenu, budowa ścieżki, altany i miejsc parkingowych. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

image

Grant na zakup laptopów

Kolejne 22 zestawy laptopów z oprogramowaniem zostały zakupione dzięki udziałowi Gminy Brzuze w programie „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Tym razem uzyskane wsparcie finansowe zostało skierowane do uczniów z rodzin wielodzietnych za pośrednictwem wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Działanie o wartości 55.000 zł zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

image

Odbiór folii i odpadów rolniczych

Zakończyło się postępowanie przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy zamówienia na transport odpadów oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów i opakowań po nawozach. Do końca września firma VIK Sp. z o.o. Sp. k. z Radomic skontaktuje się z rolnikami w celu ustalenia terminu odbioru tych odpadów.
Ogłoszony przez Gminę Brzuze w ubiegłym roku nabór wniosków na usuwanie folii i innych odpadów z działalności rolniczej cieszył się wśród rolników zamieszkujących gminę dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 91 wniosków na łączną, zadeklarowaną masę ponad 132 Mg.
Gmina Brzuze uzyskała na to działanie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Droga Brzuze-Piskorczyn zamknięta na kilka dni

Wójt Jan Koprowski informuje mieszkańców gminy Brzuze, że w terminie od 8 do 11 września 2020 r., w godz. 07:00-16:00, będzie zamknięty dla ruchu pojazdów odcinek drogi powiatowej Brzuze-Piskorczyn. Ma to związek z prowadzoną przebudową przepustu drogowego oraz innymi robotami drogowymi. W czasie prac dostępne będą objazdy przez Ugoszcz i Okonin oraz Kleszczyn i Żałe.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości