Facebook

Ruszył projekt systemowy

Czwartego sierpnia 2011 roku, w Urzędzie Gminy Brzuze, odbyło się oficjalne rozpoczęcie czwartej edycji projektu systemowego „Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu”. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 24 osoby. Czternastu uczestników podpisało kontrakty socjalne, które umożliwią im pracę w ramach prac społecznie użytecznych oraz pozwolą na ukończenie wybranych kursów zawodowych. Pozostałe osoby podpisały umowy w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej, który przewiduje warsztaty z doradztwa zawodowego, terapii rodzinnej, itp. Podczas spotkania, beneficjenci zapoznali się z zadaniami projektu oraz otrzymali od wójta gminy - Jana Koprowskiego i koordynatora projektu - Grażyny Pietrkiewicz, upominki opatrzone logo EFS.

Start > Strona główna > Ruszył projekt systemowy
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości