Facebook

Zmiana lokalizacji punktów zbiórki odpadów

W związku z dostosowaniem do wymogów bezpiecznej obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, Regionalny Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych informuje, iż pojemniki w miejscowościach Ostrowite, Brzuze, Radzynek, Żałe i Gulbiny, zlokalizowane są pod napowietrzną linią energetyczną i opróżnianie pojemników przez specjalistyczny pojazd każdorazowo zagraża ciężkim wypadkiem pracownika.

W związku z powyższym punkty zbiórki odpadów w poszczególnych miejscowościach zostały przeniesione w następujące miejsca:

- Gulbiny, przy remizie OSP,
- Ostrowite, przy dawnym budynku wielomieszkaniowym ,,Czworak”,
- Żałe, przy remizie OSP,
- Radzynek, po przeciwnej stronie  drogi powiatowej, obok dotychczasowej lokalizacji pojemników,
- Brzuze, przy skrzyżowaniu dróg powiatowych Brzuze – Nadróż , Brzuze - Huta Chojno .

Pragniemy również zwrócić uwagę iż pojemniki przeznaczone są wyłącznie do segregacji odpadów komunalnych, tj. szkła białego, kolorowego, plastiku i papieru, odpady te powinny być umieszczane wewnątrz pojemnika a nie obok niego.

 

Start > Strona główna > Zmiana lokalizacji punktów zbiórki odpadów
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości