Facebook

Istnieje potrzeba poprawy informacji turystycznej regionu. Jednym z głównych założeń realizacji projektu jest przybliżenie mieszkańcom gminy i turystom informacji na temat środowiska przyrodniczego, kulturowego i historycznego. Przyczyni się to do wzrostu atrakcyjności wsi i okolic, rozwoju turystyki, skutecznej promocji walorów przyrodniczo-kulturowych. Zastosowano takie rozwiązania tj. ustawienie tablic, gdyż będą one widoczne „gołym” okiem dla każdego człowieka czy to mieszkańca naszej gminy czy też turysty.

Tego typu projekt jest realizowany po raz pierwszy. Obejmuje obszar LGD. Promocja turystyczna oparta jest o tablice informacyjne i drogowe, foldery oraz informacje na stronie www.

Projekt swym zakresem obejmie 17 miejscowości gminy Brzuze i cały obszar LGD. Projekt będzie oddziaływał na turystów odwiedzających nasz region i przejeżdżających drogami wojewódzkimi. Powstało 21 tablic informacyjnych dużych, 2 tablice informacyjne małe, 3 tablice drogowe, 10 tablic drogowskazów oraz wydano 5000 tys. sztuk folderów A4.

 

Przykłady tablic:

 

tablice informacyjne

tablice informacyjne

tablice informacyjne

tablice informacyjne

tablice informacyjne

tablice informacyjne

tablice informacyjne

tablice informacyjne

tablice informacyjne

tablice informacyjne

tablice informacyjne

tablice informacyjne

tablice informacyjne

Start > Tablice informacyjne
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości