Facebook

Trwa nabór na rachmistrzów w tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym

Do przeprowadzenia go na terenie gminy Brzuze zostanie zaangażowanych 2 rachmistrzów terenowych. Kandydaci będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie gminy, posiadających co najmniej średnie wykształcenie, posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie, które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy Brzuze. Nabór trwa do 8 lipca. Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

- zgłoszenie kandydata
- oświadczenie o niekaralności
- procedura naboru
- klauzula RODO
- plakat informcyjny

Start > Strona główna > Trwa nabór na rachmistrzów w tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości