Facebook

Integracyjny piknik dla niepełnosprawnych

W środę 26 czerwca 2019 roku w Okoninie odbył się Jubileuszowy X Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez rodzinę Ewy i Ryszarda Kruzińskich. Rodzice niepełnosprawnej Izabeli od wielu lat podejmują starania zmierzające do integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych mając na uwadze kształtowanie świadomości związanej z problemami tych osób. Nieocenione jest także terapeutyczne oddziaływanie tych spotkań.  W ciągu kilku godzin na niepełnosprawnych oraz ich rodziny i opiekunów czeka wiele atrakcji i niespodzianek, wspólna zabawa oraz poczęstunek. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięli uczestnicy zajęć terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, a także osoby niepełnosprawne z terenu gminy Brzuze. Jak co roku do udziału w pikniku państwo Kruzińscy zaprosili również przedstawicieli instytucji, firm i stowarzyszeń wspomagających osoby niepełnosprawne m.in.: Państwową Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Gminę Brzuze. Licznie przybyli zaproszeni goście, m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wicewojewoda Józef Ramlau oraz przedstawiciele samorządu powiatowego złożyli na ręce gospodarzy gratulacje oraz wyrazy uznania.
Piknik przygotowywany przez rodzinę Kruzińskich od początku wspiera organizacyjnie Gmina Brzuze oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem. Gospodarze gorąco podziękowali wójtowi Janowi Koprowskiemu oraz kierownikowi GOPS Grażynie Pietrkiewicz za współpracę i udzielaną pomoc.

image
Start > Strona główna > Integracyjny piknik dla niepełnosprawnych
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości